Széchenyi ismereti adatbázisok
Felhasználónév: Jelszó:
Regisztráció
2013-03-24 20:19

Széchenyi Alapítvány kuratóriumi ülés 2013.03.06.

|
Összevont ülést tartott a Széchenyi Alapítvány kuratóriuma és a Széchenyi Fórum.hu szerkesztőbizottsága 2013. március 06-án, a Logodi utca 49. sz. alatti irodában, melyen a kuratórium jóváhagyta a 2012. évi beszámolókat, és tájékoztatókat hallgattak meg a 2012-2013 évi pályázatokról, valamint a jelen portál működéséről, perspektívájáról.
hirdetés


Jelen vannak:
- Buday Miklós a Széchenyi Alapítvány elnöke
- prof. dr. Tóth József a Széchenyi Társaság elnöke, a társalapító képviselője
- Péchy Mária az Országos Széchenyi Kör elnöke, az alapító képviselője, SzF. szb.tag
- prof. dr. Závodszky Péter kuratóriumi tag
- dr. Horváth Attila kuratóriumi tag, SzF. szb.tag
- Buday Mátyás, a portálrendszer kifejlesztője
- dr. Cserháti László a szechenyiforum.hu portál szerkesztőbizottsági tagja
- Megyeri Anikó jegyzőkönyvvezető

Napirendi pontok:
1. Diákok Széchenyi Díja és finanszírozása
2. Tájékoztató a 2012-es működési és a projektpályázatról
3. 2012. évi beszámolók és azok elfogadása
4. A Széchenyi Fórum.hu portálrendszer bemutatása

1. napirendi pont
Buday Miklós megnyitja a kuratóriumi és szerkesztőbizottsági összevont ülést. Elmondja, hogy azért kezdeményezett az összevont ülést, mert úgy a kurátorok, mint a szerkesztők érdekeltek a 4. napirendben, és kedves kötelessége, hogy mindkét grémiumot a portálrendszer megnyitása előtt tájékoztassa a 2004-ben elfogadott koncepció megvalósulásáról.

Elmondja, hogy idén 25 éves a Diákok Széchenyi Díja kitüntetés, melyet minden Széchenyi nevét viselő iskolából egy tanuló nyerhet el évente. Az alapítvány terve, hogy a jubileumra az iskolákkal közösen megkeresik az eddigi díjazottakat, akiktől rövid beszámolót várnak; hogyan alakult az életük, mit jelentett életükben Széchenyi, a Diákok Széchenyi Díja.
Körülbelül 80 iskola van, amely Széchenyi nevét viseli. Nem mindegyikben van Széchenyi-kultusz. Idei terv velük a kapcsolatfelvétel, többek között egy kérdőív kiküldése, és együttműködés kezdeményezése. Javasolja, hogy az alapítvány kérjen anyagi támogatást a díjat igénylő iskoláktól, melyből a díj közvetlen költségeit lehetne fedezni, hiszen az 5000 forintos pénzjutalom mellett a plakett és a doboz költsége is emeli a kiadásokat, ami így pillanatnyilag diákonként 15-20 ezer forint. 20-30 díj kiadására nincs fedezetünk.
Závodszky Péter felveti, hogy a pénzjutalmat – jelentéktelensége miatt is – mellőzni kéne, ami segítséget jelentene az alapítvány anyagi működésében. Véleménye szerint a reprezentatív tárgyi érték (ami pillanatnyilag egy Borsos Miklós-plakett) értékének növelése lenne a cél, a költségekről, a támogatásokról és a jelenlegi módszerről pedig külön kellene tárgyalni. Nem javasolja az iskoláktól anyagi támogatás kérését a díjra.
Buday Miklós elmondja, hogy a fontos a számviteli terv tartása, hogy az alapítvány évente pozitív eredményű legyen, hiszen a törvényi előírások szerint ez az egyik feltétele a közhasznúságnak, illetve a pályázatokon való részvételnek.
Beszámol arról, hogy felvette a kapcsolatot többek között a csepeli iskolával, ők nem is tudtak a díjról, de már most bejelentették igényüket a díjra. Véleménye szerint több iskola lehet, ahol személycserék, tantestületi változások miatt nem is tudnak a Diákok Széchenyi Díjáról. Az iskolákkal tervezett kapcsolatfelvétel után várható, hogy megnő a díj utáni érdeklődés.
Závodszky Péter az eredményesség kérdéskörének tárgyalásakor érdeklődik, hogy a művek örökbefogadása működik-e még. (Igen).
Péchy Mária felveti, hogy az alapítványnak nem a díjra kell hozzájárulást kérni az iskoláktól, hanem támogatást kell szerezni, akár a régi díjazott diákoktól is.
Cserháti László véleménye, hogy az alapítványok anyagi nehézsége koncepcionális probléma. Felhívja a figyelmet, hogy a díj az iskola, a diák erkölcsi elismerése, ami az alapítvány támogatásával valósul meg.

A tagok szavaznak a kérdésben, a pénzjutalom eltörlése (3 igen, 1 nem) szavazattal elfogadva.
A tagok szavaznak abban is, hogy az alapítvány az iskoláktól nem kér támogatást a díj költségeinek fedezetére (3 igen, 1 nem) elfogadva.
Jelenlévők megállapodnak, hogy az iskolákkal való konkrét együttműködési tervre egy későbbi időpontban visszatérnek.

2. napirendi pont
Buday Miklós beszámol a tavaly elnyert működési pályázatról, melyen az alapítvány 250 ezer forintos vissza nem térítendő támogatást kapott. A pénz egy részét (106 ezer forint) a portálrendszer megújulására fordította az alapítvány, melynek hosszú távú célja, hogy javuljon a kommunikáció az alapítvány és a Széchenyi-tisztelők, a Széchenyi nevét viselő intézmények és civil szervezetek között. Fontos változás az eddigiekhez képest, hogy az önkéntes munkát könyvelésileg a bevételek között kell kimutatni, így a fokozott önkéntesi munka segíthet abban, hogy az alapítvány nyereséges legyen.
2013-ra a működési pályázatot tavaly decemberben beadtuk, amelyben a működési költségek részleges fedezése mellett tervezzük a kommunikáció további javítását, a portálrendszer fejlesztését.
Elmondja, hogy 2012-ben a Széchenyi Alapítvány szakmai pályázatot is benyújtott a Fehér foltok a Széchenyi-életműben című konferencia megszervezésére, aminek célja a Széchenyi írott életmű teljes feltárásával kapcsolatos feladatok körvonalazása lett volna. A pályázatot forráshiány miatt elutasították.
Az idei évi terv, hogy ezt a témát – mint a Széchenyi-kutatás legégetőbb mai feladatát – az alapítvány újra beadja (március 25-ig van erre lehetőség).
További terv az idei évre, hogy a Széchenyi írott életművének hungarikummá nyilvánítását elkezdjük, szorgalmazzuk.
Dr. Horváth Attila értelmezi a jelenlévőknek a hungarikumokról szóló törvényt (2012. évi XXX. tv.), és elmondja javaslatát a kapcsolatfelvételre vonatkozóan. Sajnos a törvényi rendelkezés nem egyértelmű és kissé hiányos is, így a pontos tennivalókról sem rendelkezik.

3. napirendi pont
Buday Miklós a jelenlévők elé terjeszti a 2012. év számviteli beszámolóját. Mivel a kuratórium tagjai elektronikus formában ezt már előzetesen megkapták, a szóban kiegészített beszámolót egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadják.

4. napirendi pont
Buday Miklós és Buday Mátyás a gyakorlatban mutatja be a Széchenyi Fórum.hu portálrendszer felépítését, működését, előnyeit. Elmondják, hogy márciusban a nyilvánosság elé léphetünk a portálrendszer első fázisával, amely a későbbi – a financiális háttér függvényében – kiegészül a különböző Széchenyi-ismereti adatbázisokkal. A gyors és praktikus kommunikáció mellett a legfontosabb, hogy
- összekötheti a sokfelé élő kisebb-nagyobb Széchenyi-tisztelő közösségeket, magánszemélyeket egymással úgy, hogy mindegyik megtarthatja szuverenitását.
- A portálrendszer áll egy főportálból és akárhány portálból. E portálok között programozott kapcsolatok vannak, így ha Nyíregyházán koszorúzást terveznek, akkor azt a Programok–események rovatában mindenki láthatja, vagy ha Szekszárdon közzé tesznek egy Széchenyivel kapcsolatos tanulmányt, akkor azt Sopronban azonnal kommentelhetik.
- A portál az adott közösségre szabható, és akár minden felhasználó az őt érintő és érdeklő témák szerint építheti fel saját portálját.
A Széchenyi-tisztelőknek most az a feladata, hogy tanulják-, és ismerjék meg a Széchenyi Fórum.hu portálrendszert.
Dr. Horváth Attila: Ki felügyeli a kommenteket?
Buday Miklós: Minden portálnak szerződött főszerkesztője kell legyen, ő, jelenleg én. Bármely változás van a portálon a főszerkesztő automatikus email üzenetet kap, hogy itt és itt, ekkor és ekkor milyen változás történt. A kommentek moderálhatók.
A fejlesztők kérik, hogy minél előbb ismerje meg a tisztelt kuratórium és a szerkesztőbizottság tagsága a portálrendszer működési logikáját, alkalmazási lehetőségeit, szolgáltatásait.
A Széchenyi Alapítvány és a fejlesztők törekednek arra, hogy a széchenyisták körében mielőbb ismertté váljon a lehetőség, és mennél szélesebb körű igény jelenjen meg a portálrendszeren belül portál működtetésére annak érdekébe, hogy pezsgőbbé válhasson a Széchenyi-tisztelők világa.
A portálrendszert és a bemutatót a jelenlévők elégedetten, örömmel fogadják.

Jelenlévők egyebek előadni nem kívánnak.

k.m.f.
Nyomtatás
Hozzászólás beküldéséhez lépjen be felhasználónevével. Amennyiben még nem regisztrált felhasználó, itt regisztrálhat!

Bővebben kifejtené véleményét? Írását küldje el szerkesztőségünk e-mail címére.

hirdetés
Ehhez az íráshoz még nem érkezett hozzászólás.
További események »
Rovat legfrissebb hírei
 • Érvényes a Széchenyi Alapítvány pályázata »
 • Pályázat a Hitel angol nyelvre fordítására »
 • A Széchenyi Alapítvány beadta 2017. évre szóló működési pályázatát »
 • Köszönőlevél New Yorkból »
 • Tájékoztatás az szja 1%-os összegről »
 • A Széchenyi Alapítvány 2014. évi jelentése »
 • A Széchenyi Alapítvány 2014. évi tervei »
 • A Széchenyi Alapítvány 2012. évi jelentései »
 • Széchenyi Alapítvány kuratóriumi ülés »
 • Széchenyi Alapítványról röviden »
 • A Széchenyi Alapítvány 2011. évi jelentései »
 • Borsos Miklós Széchenyi emlékérméről »
 • A Széchenyi-tisztelők eseménynaptára
   « 
   » 
  H K SZ CS P SZo V
  29 30 01 02 03 04 05
  06 07 08 09 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31 01