Széchenyi ismereti adatbázisok
Felhasználónév: Jelszó:
Regisztráció

Széchenyi szellemi hagyatéka hungarikum

Itt olvashatók a hungarikummá válás főbb momentumai, a Széchenyi-tisztelők egyetértő ajánlásai. A hungarikummal kapcsolatos hírek a továbbiakban önálló portálon jelennek meg.

Hivatalos Értesítés

Mint ahogy korábbiakban bejelentettük gróf Széchenyi István szellemi hagyatékát a Hungarikum Bizottság hungarikummá nyilvánította.

2014. március 24-én kaptuk a hivatalos értesítést, amit most közzé teszünk.
tovább »

Hungarikum lett Széchenyi szellemi hagyatéka

Budaörsön a Kürt Kft. székházában tartotta ülését Hungarikum Bizottság. Többek között tárgyalta a Széchenyi Alapítvány javaslatát is. Azt mérlegelték - miután januárban már a Magyar Értéktárba felvették Széchenyi írott életművét -, hogy gróf Széchenyi István szellemi hagyatéka váljon-e hungarikummá is. Az alapítványt az elnök képviselte.
tovább »

Széchenyi István szellemi hagyatéka a Hungarikum Bizottság előtt

Elkészült a Széchenyi Alapítvány javaslata, hogy Széchenyi István szellemi hagyatékát a Magyar Értéktárból a Hungarikum Bizottság (HB) emelje a Hungarikumok Gyűjteményébe. Az alapítvány kuratóriuma a javaslatot jóváhagyta és 2014. február 20-án benyújtotta a HB Titkárságára.
tovább »

Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségének ajánlása

A Legnagyobb Magyart bécsi magyarként is számon kell tartani: Széchenyi István nem csak Bécsben született és itt keresztelték meg, hanem itt is nevelkedett. Az 1848-as tragikus sorsforduló következtében itt, Döblingben élte le élete utolsó több mint egy évtizedét.
tovább »

Imre Balázs ajánlása

Lehetséges, hogy Magyarországon akkor válik igazán megbecsültté Széchenyi István, ha a más nemzetek polgárai felismerik nagyságát és példáját tanítani fogják?
tovább »

A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület ajánlása

Széchenyi István szellemi hagyatékának a hungarikumok közé emelése jogos igény. Ennek az igénynek irányába mutat Széchenyi István számos külhoni emléke, s azok tisztelete a például a külhoni magyarság és külföldi barátai előtt.
tovább »

Csorba László ajánlása II.

Az angol hagyományőrzés közismerten igen erős és példaként szolgálhat más nemzetek számára is. Nos, a mérnöki tudomány és teljesítmény megbecsülése, illetve a helytörténeti aktivitás találkozási pontján remek akcióra kerül sor hamarosan Nagy-London egyik külvárosában, Hammersmith-ben.
tovább »

A Szatmárnémeti Széchenyi Kör ajánlása

A Szatmárnémeti Széchenyi Kör kéri és ajánlja, hogy Széchenyi szellemi hagyatékát a Hungarikum Bizottság a Magyar Értéktárból emelje a hungarikumok sorába.

tovább »

Gróf Széchenyi István szellemi hagyatéka felvételt nyert a Magyar Értéktárba

A Széchenyi Alapítvány – 8 hónapos előkészítő munka után – 2013. december 18-án adta be javaslatát a Hungarikum Bizottságnak (HB), hogy Széchenyi István szellemi hagyatékát (gyakorlatilag az írott életművét) emeljék a Magyar Értéktárba.
A javaslatot – a szükséges változtatásokkal – beadtuk a Nagycenki Területi Értéktárnak is, ami alapján január 15-én - tudomásom szerint - felvették gróf Széchenyi István szellemi hagyatékát a Nagycenki Területi Értéktárba. Sajnálatos, hogy a javaslattevő Széchenyi Alapítványt hivatalosan a javaslat sorsáról a mai napig nem tájékoztatták.
tovább »

Dr. Hoffmann Rózsa ajánlása

Örömmel üdvözlöm, hogy Széchenyi Alapítvány gróf Széchenyi István életművének, szellemi hagyatékának a Magyar Értéktárba való felvételét kezdeményezte.
tovább »

A MEVE ajánlása

A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) ajánlása.

tovább »

Elegánsnak gondolt kihátrálás?

Olvasom a Széchenyi Alapítvány által létrehozott bizottság tájékoztatását Széchenyi szellemi hagyatékának a Magyar Értéktárba, illetve hungarikummá való besorolása ügyének állásáról és elszomorodom.
Nem értem, miért vannak nemzeti megemlékezéseinken, ünnepeinken oly kevesen, nem értem, miért nem kapott nagyobb támogatást a Széchenyi Emlékmúzeum, hogy önállóságát megtarthassa, és nem értem Széchenyi szellemi hagyatéka iránti közömbösséget sem.
tovább »

Felkerül-e Széchenyi István szellemi hagyatéka a Magyar Értéktárba?

A Széchenyi Alapítvány szeptemberben bizottságot hozott létre abból a célból, hogy előkészítse Széchenyi szellemi hagyatékának a Magyar Értéktárba való felvételét, illetve hungarikummá válását.
A bizottság tagjai Buday Miklós, dr. Fülöp Tamás, dr. Horváth Attila és dr. Rubovszky András voltak.

tovább »

Náray-Szabó Gábor ajánlása

Herder nemzethalált idéző jóslatát cáfolandó, a reformkorban a magyarság legjobbjai minden erejüket latba vetve munkálkodtak a nemzet felemelésén.
tovább »

Kő András ajánlása

Széchenyi István. – Az első, amely neve olvastán és hallatán eszembe jut: nincs még egy magyar ember történelmünkben, aki többször leírta volna műveiben a haza és a hon szavakat. Ebből is kitetszik, hogy milyen fontos volt számára Magyarország előrelépése, üdvözülése. Persze nemcsak leírta ezeket a gyönyörű szavakat, hanem tettekkel is bizonyította a haza iránti elkötelezettségét.
tovább »

Mázi Béla ajánlása

„Kevés ember van, aki tevékenységének nagyobb eredményeire hivatkozhatott, mint Széchenyi. Forduljunk bárhová, tekintsünk bármit, ami e hazában 1825-től üdvös történt: Széchenyi nyomaira találunk" - mondta Eötvös József, az MTA alelnöke 1860 novemberében Széchenyi István felett mondott emlékbeszédében.
tovább »

Matolcsy György ajánlása

Korának értékrendszereivel szembefordulva kezdeményezte a feudális struktúrát konzerváló, a szabad birtokforgalmat gátló ősiség (avicitas) és a kereskedelem és ipar fejlődését gátló céhek, monopóliumok felszámolását.
tovább »

Csom István ajánlása

Ha gróf Széchenyi István életművét vagy szerteágazó tevékenységének bármely területét vizsgáljuk, legfeltűnőbb az állandó és kitartó munkálkodása a jobbítás érdekében. Nemzettudata olyan szilárd alapokon áll, hogy honszeretete minden megnyilvánulásában elsőbbséget élvez.
tovább »

Demján Sándor ajánlása

Széchenyi művelt férfiú, korának tudós politikusa és gondolkodója volt, ma talán azt mondanánk, hogy politológus államférfija. A legtöbb lexikon úgy említi, mint politikus, író, polihisztor, közgazdász, miniszter. Az mindenképpen helytálló e tekintetben is, hogy tudományos felkészültsége mindenkor találkozott korának, egyben korszakának élenjáró gondolataival és eszmeáramlataival, melyeket legjobb tudása szerint igyekezett beépíteni az ország fejlődését célzó és szolgáló elgondolásaiba. Tudományos igényű felkészültsége mindig összhangban volt hazafiságával.
tovább »

Pletl Rita (Marosvásárhely) ajánlása

Széchenyi István szellemi hagyatéka olyan örökség, amely a nemzet életének sorsfordító pillanataiban a közösség számára mindig spirituális erőforrást jelentett, bizonyságául annak, hogy életműve hatott olyan mértékben a magyar közgondolkozásra, hogy a kiutat kereső szándék útmutatást meríthessen belőle.
tovább »
További események »
Rovat legfrissebb hírei
 • Hivatalos Értesítés »
 • Hungarikum lett Széchenyi szellemi hagyatéka »
 • Széchenyi István szellemi hagyatéka a Hungarikum Bizottság előtt »
 • Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségének ajánlása »
 • Imre Balázs ajánlása »
 • A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület ajánlása »
 • Csorba László ajánlása II. »
 • A Szatmárnémeti Széchenyi Kör ajánlása »
 • Széchenyi szellemi hagyatéka a Magyar Értéktár része »
 • Dr. Hoffmann Rózsa ajánlása »
 • A MEVE ajánlása »
 • Elegánsnak gondolt kihátrálás? »
 • Felkerül-e Széchenyi István szellemi hagyatéka a Magyar Értéktárba? »
 • Náray-Szabó Gábor ajánlása »
 • Kő András ajánlása »
 • Mázi Béla ajánlása »
 • Matolcsy György ajánlása »
 • Csom István ajánlása »
 • Demján Sándor ajánlása »
 • Pletl Rita (Marosvásárhely) ajánlása »
 • A Széchenyi-tisztelők eseménynaptára
   « 
   » 
  H K SZ CS P SZo V
  01 02 03 04 05 06 07
  08 09 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 01 02 03 04