Széchenyi ismereti adatbázisok
Felhasználónév: Jelszó:
Regisztráció
2014-07-02 21:17

Olvassuk a Hitelt- érdemes!

|
Az Országos Széchenyi Kör szorgalmazza Széchenyi István írásainak jobb megismerését.
2014-ben a Hitelt című könyvét javasoltuk alaposabb tanulmányozásra. Ennek keretében Filetóth István játékos vetélkedőre hívta az érdeklődő tagokat és minden Széchenyi tisztelőt.
A napokban újabb megoldandó feladat érkezett honlapunkra illetve a Széchenyi Fórumra Almássyné Valitól Nyíregyházáról:


Kedves Széchenyi István munkái iránt érdeklődő és a HITEL című munkáját olvasó játékos társak; az alanti idézetek a jelzett mű valamely fejezetében találhatók!
Önöknek az a dolga, hogy kiválasszák a lehetséges 3 változat közül azt, ahol valóban olvasható az idézet.

Amennyiben válaszaikat az almassyv@freemail.hu e-mail vagy – 4400 Nyíregyháza Rákóczi út 18-20. II/11 postai - címre beküldik és az helyes is, hárman jutalom könyvben részesülnek. (Elbírálás a helyesen beküldők között lesz a beküldés sorrendje alapján; azonos napon érkezett és így holt versenybe kerültek között újabb idézet elküldése és megválaszolása révén dől el a sorrend.)

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2014. szeptember 21


1.) "AZ IGAZI BARÁTSÁG SZENT KÖTELESSÉGE hizelkedéssel soha nem él; a’ meg nem romlott Magyar pedig az egyenes bátor szót becsülni tudja, ’s nem az elfajult ’s elromlott hazafiakat veszi például, hanem azokat, kik nem kevésbé hű jobbágyai Királyjoknak, mint Honjok valódi polgárjai. Nem azokat, … … kik azt kiáltják ’hivatalban lévő nem is lehet jó Hazafi."

 

A.)BÉVEZETÉS
B.)ELŐSZÓ
C.)BÉREKESZTÉS


2.)  "… AZ ERÉNYNEK, MELLY, SZÓ ERŐBÜL SZÁRMAZIK legnagyobb fénye az, hogy az erős nem egyedül akar megelégedett lenni, örvendeni, szerencsésnek érezni magát, …; … hanem hogy másokon is segítni törekedik, jólétekre kezet nyujt, ’s többeket kiván boldogságra juttatni. Csak a’ gyenge szereti önmagát, az erős egész nemzeteket hordoz szívében!"


A.) BÉREKESZTÉS
B.) ELŐSZÓ
C.) BÉVEZETÉS


3.) "TAPASZTALÁST PÉNZÉRT VENNI VAGY HAGYOMÁNYKÉPPEN kapni nem lehet – fizetni kell azért mindég és mindegyiknek; a különbség csak az, hogy egyik minden testi szerencséjét’s lelki egész nyugalmát veszti a’ tapasztalási alkuban, másik pedig a’ veszedelmes vásárbul még birtokának jobb részét megmenti."

 

A.) MAGYARORSZÁGNAK KERESKEDÉSE NINCS
B.) BÉVEZETÉS
C.) A MAGYAR BIRTOKOS SZEGÉNYEBB, MINT …4.) "SENKI SE HIGYJE, MÍG ÉL, HOGY TANULÁSIT MÁR ELVÉGEZTE, hozza inkább Báró St. mondását „abbul, a’ mit nem tudunk, több százezer tudóst lehetne koholni” mert bizonyos, hogy azon rész, mellyben egy cseppet se vagyunk jártasok, jóval nagyobb, mint hol egyet ’s mást homályosan már gyanítunk."

 

A.) MAGYAR GAZDA MA NEM VIHETI MEZEIT …
B.) A MAGYAR BIRTOKOS SZEGÉNYEBB, MINT …
C.) MAGYARORSZÁGNAK KERESKEDÉSE NINCS


5.) "Azon okoskodás, „BOLDOG KI NEM ISMERI A JÓT, MERT ÍGY NEM IS ÓHAJTJA , már elavult -„ s éppen olly józan, mint a kő szerencsés, mert semmije se fáj. Nem negatíva, hanem pozitíva szerencsére van alkotva az ember, csakhogy kész sültet ne várjon házához, de a földdel vivjon meg, hogy azt megszerezhesse magának; … … azt mondhassa magárúl, „jól bírom magam.”


A.) A MAGYAR NEM BIRJA MAGÁT OLLY JÓL, …
B.) A MAGYAR BIRTOKOS SZEGÉNYEBB, MINT …
C.) MAGYARORSZÁGNAK KERESKEDÉSE NINCS


6.) "…JÓL BÍRJA E MAGÁT AZ? … azon férj, kinek felesége szép és hű, gyermekei vidorok ’s erősek – de ki a közjóra nézve süket és vak, ’s hazája előmenetele lelkét éppen úgy nem deríti, mint annak hátramaradásán nem pirul?"

 

A.) A MAGYAR GAZDA MA NEM VIHETI MEZEIT …
B.) MAGYAR BIRTOKOS SZEGÉNYEBB, MINT …
C.) A MAGYAR NEM BIRJA MAGÁT OLLY JÓL, …7.) "… JÓ KATONA RÖVID IDŐ ALATT SENKI SE LEHET, ahhoz tudomány’ s hosszas gyakorlás kell, mint se tökéletesen jó, se felettébb rossz ember se lesz egyszerre senki."
 

A.) MAGYARORSZÁGNAK KERESKEDÉSE NINCS
B.) A MAGYAR NEM BIRJA MAGÁT OLLY JÓL, …
C.) A MAGYAR BIRTOKOS SZEGÉNYEBB, MINT …


8.) "A LEGMAGASB KIMÜVELTSÉG LEGKÖZELEBB JÁR a’ tiszta természethez. A’ nemes egyszerűség egynek mint másnak legszebb bája. ’S ki a természet szent útjátul nem távozik el, az igazi bölcs – ’s mind azok elhárításában, mik a természet útját előttünk homályba borítják, áll az élet legmélyebb tudománya."

 

A.) MAGYARORSZÁGNAK KERESKEDÉSE NINCS
B.) BÉVEZETÉS
C.) MAGYAR GAZDA MA NEM VIHETI MEZEIT …

A.) A legismertebb és legtöbbször használt Széchenyi idézet

A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma: Ezek statisztikája az ország legérdekesb – leginteresszánsabb – része.


is a HITEL-ben található! Hol? Melyik fejezetben? (ehhez nem adok segítséget )

Csak egy fejezet címet kérek válaszképpen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B.) Mit jelent, az ebben az idézetben szereplő leginteresszánsabb szó! Hogyan fordítanád?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.) "AZ ORSZÁG JAVA NEM EGYESEK ’s nehány magányosak hasznán, hanem az egész virágzásán alapulhat; azon mende-monda pedig, hogy honunkban csak pásztorok és szántóvetők lehetünk ’s tőlünk még el vannak rekesztve fabrikák ’s manufacturák – ámbár ezt sokan velős állításnak vélik – nem eszesebb szó, mint ha valaki azt mondaná: ’Ő csak gabonát termeszt ’s marhával ’s juhval ’s.a.t. nem bajlódik."

 

A.)MAGYARORSZÁGNAK KERESKEDÉSE NINCS
B.)A MAGYAR GAZDA MA NEM VIHETI MEZEIT …
C.) MAGYAR BIRTOKOS SZEGÉNYEBB, MINT …


10.) "- MAI VILÁGBAN, - ’S CSUDA, HOGY ANNYI IDŐ KELLE illy egyszerüség kitalálására – már kiki átlátja: hogy e g y m a g á n y o s e m b e r s e m m i, ’s csak egyesületnek van hosszú élete, ’s igazi súlya."

 

A.) MAGYARORSZÁGNAK KERESKEDÉSE NINCS
B.) MIT KELL TENNI ’S MIN KELL …
C.) BÉREKESZTÉS11.) "A KEMÉNY BÜNTETÉSEK ’S vesztőhely lecsilapíthatják, le is csilapítják a’ rablási ’s gyilkolási hajlandóságot, de csak józan törvények, ’s nem bot, nem hóhér képes bírni halkan egy egész nemzetet nemesb erkölcsiségre; … …
KÖNNYŰ ANNAK NEM LOPNI, KINEK MINDENE VAN, könnyű megelégedtnek ’s így csendesnek, ki mindennel bővelkedik, de a’ szegénynek, fázónak, koplalónak vajmi nehéz!"

 

A.) MIT KELL TENNI ’S MIN KELL …
B.) MAGYARORSZÁGNAK KERESKEDÉSE NINCS
C.) BÉREKESZTÉS12.) "ÉN INKÁBB FEGYVERT FOGNI TANÁCSOLOK; azon fegyver pedig mellyet ajánlok nem egyéb, mint már előbb is mondám, ’kicsinosított emberfőnél.Ebbül ered minden, mert a’ bölcsesség erő és szerencse."

 

A.) A MAGYAR GAZDA MA NEM VIHETI MEZEIT …
B.) BÉREKESZTÉS
C.)MAGYAR BIRTOKOS SZEGÉNYEBB, MINT …


13.) "NYERJÜNK SZÉP DIADALMAKAT ÖNMAGUNKON, merjünk nagyok ’s igazán nemesek lenni, ’s mondjuk ki hímezés nélkül: ’hogy az, ki szerencsés helyzetünkben a ’ közjóra törekedésbül akármi szín vagy ürügy alatt kivonatkozik ’s hazája boldogítására legjobb tehetsége szerint nem tesz mindent, s e m m i em b e r  ’s  a’  h a z a g y a l á z a t j a …"

 

A.) A.) A MAGYAR GAZDA MA NEM VIHETI MEZEIT …
B.) MAGYAR BIRTOKOS SZEGÉNYEBB, MINT …
C.) BÉREKESZTÉS


14.) "MEGVETÉST ÉRDEMEL AZON DUS, KINEK ERSZÉNYE CSAK önkéjei elégítésére van nyitva; ’s a’ közjó előmozdításásra mindég zárt; - úgy szánakozást vagy dorgálást érdemel az, ki sértés félelmébül vagy egyéb mellékes szempontokbul tudományit ’s tapasztalásit elássa hazafiai elől."

 

A.) BÉKEZDÉS
B.) BÉREKESZTÉS
C.) VÉGSZÓNyomtatás
Hozzászólás beküldéséhez lépjen be felhasználónevével. Amennyiben még nem regisztrált felhasználó, itt regisztrálhat!

Bővebben kifejtené véleményét? Írását küldje el szerkesztőségünk e-mail címére.

Ehhez az íráshoz még nem érkezett hozzászólás.
További események »
Rovat legfrissebb hírei
 • Országos Széchenyi Kör közgyűlési meghívója »
 • In memoriam Almássy Lászlóné (1940-2021) »
 • Elhunyt Papp Éva »
 • Emlékezünk Rubovszky Andrásra »
 • 30 éve ápoljuk Széchenyi emlékét Szegeden »
 • 30 éves a Széchenyi Kör Szegedi Tagcsoportja »
 • Meghívó közgyűlésére »
 • Széchenyi iskolák megyei találkozója Fertőszéplakon »
 • Gróf Széchenyi István halálának 159. évfordulója »
 • A 2019. évi Széchenyi Akadémia programja »
 • OSzK rendkívüli közgyűlés »
 • Széchenyi-szobor Szatmárnémetiben »
 • Széchenyi szobor »
 • Iskolanap »
 • hírlevél »
 • Akadémia »
 • Kör szegedi csoportja »
 • vándorkiállítás »
 • előadások Szegeden »
 • A Széchenyi-tisztelők eseménynaptára
   « 
   » 
  H K SZ CS P SZo V
  02 03 04 05 06 07 08
  09 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31 01 02 03 04
  Legfrissebb képtárak

  "de ki az a Széchenyi?"

  Dr. Amelie Lainer gazdaság történész Ausztriában él. Munkája során felfigyelt Széchenyire és megtanult magyarul. Belevetette magát a reformkori hitelviszonyok kutatásába. A Sina-bankházról, Széchenyi István és Sina György kapcsolatáról Deák Antal Andrással együtt jelent meg könyve. Kutatta a Timesban Széchenyi István és Béla cikkeit Londonban. Erről szólt az előadása.
  1 százalék

  Kérem, hogy jövedelemadója 1%-val támogassa az Országos Széchenyi Kört! Jelölje meg kedvezményezettnek, továbbá családja, ismerősei körében is terjessze ezt a kérést!
  Az Országos Széchenyi Kör adószáma: 19759252-1-08.


  Köszönettel: Péchy Mária elnök