Széchenyi ismereti adatbázisok
Felhasználónév: Jelszó:
Regisztráció
2018-01-12 20:07

Széchenyiről, a Széchényi családról

|

Új könyvvel záruló régi év. Évzáró rendezvényének keretében, széleskörű társadalmi érdeklődés mellett bemutatta új, Széchenyiről, a Széchényi családról szóló könyvét a Zirci Országzászló Alapítvány a Városházán. Az igényes kiadvány szerzője Egervölgyi Dezső.
Évzáró rendezvényének keretében, széleskörű társadalmi érdeklődés mellett bemutatta új, Széchenyiről, a Széchényi családról szóló könyvét a Zirci Országzászló Alapítvány a Városházán. Az igényes kiadvány szerzője Egervölgyi Dezső.

– Emberi létünkben mindig fontos az, hogy valamihez igazodni, viszonyulni tudjunk, és a Zirci Országzászló Alapítvány eddigi, majd tizenöt éves története arról szól, hogy a múlt értékeiből, történelmi örökségünkből mi az, amit fel tudunk mutatni, mi az, amit meg tudunk őrizni, ismét értékké tudunk tenni szűkebb és tágabb környezetünk számára. Felfedezték környezetünkben azokat a felújításra váró értékeket, amelyek mellett hétköznapi közönnyel mentünk el, felnyitották a szemünket, hogy ezeknek fontosnak kell lenni számunkra. Értéket teremtettek, értéket mentettek, értéket értelmeztek újra – mondta a könyvbemutató ünnepség köszöntőjében Ottó Péter polgármester.

A mai nap nem a kétkezi munkáról szól, hanem a szavak nyelvén szólunk egymáshoz, egy könyvnek a bemutatójára gyűltünk össze, mely Egervölgyi Dezső szerző, a kiadást gondozó pápai Jókai Mór Városi Könyvtár és a kiadást felvállaló Zirci Országzászló Alapítvány munkáját dicséri. Széchenyiről, a Széchényikről szól, egy olyan családról, akik nagyon sokat tettek hozzá a nemzethez. Az ő példájuk kell, hogy mindannyiunk előtt ott legyen, irányt mutasson a jövőbe – mondta városunk vezetője.

Végül azt kívánta az embereknek, hogy a karácsonyt szeretettel teljes, áldott ünnepként éljék meg, és hasonló kívánságot fogalmazott meg az Újévre is: „Ha a szeretetet át tudjuk vinni, meg tudjuk őrizni egész évben, akkor sokat hozzáteszünk az egészségünkhöz és a boldogságunkhoz is”.

Egervölgyi Dezső, a könyv szerzője, a Zirci Országzászló Alapítvány kulturális felelőse hangsúlyozta, az évzáró rendezvényen a magyar és európai történelmet megrengető eseményre, az 500 éves reformációra is emlékezik az alapítvány, továbbá Arany János születésének 200. és Kodály Zoltán halálának 50. évfordulójára. Értékelőjében elmondta, az alapítvány az idei évben is megtartotta azokat az ünnepi megemlékezéseket, amelyek alapításuk óta a feladatuk és a korábban felújított műtárgyak karbantartása is megtörtént. Sorolta még azokat a programokat, amelyekben részt vettek az év során.


Egervölgyi Dezső beszéde. Az asztalnál balról: Bittmann Károly alapítványi titkár, dr. Hermann István pápai könyvtárigazgató, Ottó Péter polgármester és dr. Kovács Zoltán államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője

A reformációval kapcsolatban megjegyezte, jelentőségénél fogva felekezettől függetlenül minden magyarnak kötelessége az emlékezés, hiszen a hit, a szellem reformációja történt ötszáz évvel ezelőtt, a kor emberének jelölt ki egy irányt, melyet követtek őseink. Magyarságában megerősödött a nemzet.

A jeles alkalomból a református, az evangélikus és a katolikus egyház képviselői is megemlékeztek.

Vecsey Katalin református lelkész elmondta, ebben az évben nemcsak a reformáció 500. évfordulóját ünnepeljük, hanem a Magyar Református Egyház megalakulásának a 450. évfordulóját is, amely az 1567-es debreceni zsinathoz köthető. A reformációval kapcsolatban azt mondta, úgy újult meg valami, hogy közben a lényeg nem változott. Kálvin János, Luther Márton és reformátor társai azt vallották, hogy belülről kell megújítani az egyházat, a lényege szerint, visszatérve a szentírási alapokhoz.

Szakos Csaba evangélikus lelkész Luther Márton munkásságát méltatta. Mint mondta, a reformátor nem akart egyházszakadást, hanem az evangéliumot fedezte fel. Jóvoltából az emberek végre anyanyelvükön olvashatták a Szentírást, anyanyelvükön hallgathatták az ige hirdetését, és a közös énekléssel részeseivé váltak az istentiszteletnek. A reformáció hatott a társadalom minden területére, a kulturális, művészeti és tudományos életre is, szerinte ez volt a legnagyobb lelki ébredés hazánkban.

Dékány Árpád Sixtus apát, olaszfalui plébános érdekességként megemlítette, hogy Luther Mártonnal rokon lelkek a ciszterciek, hiszen ő maga is szerzetes volt, a közösségi és egyházias gondolkodását ez mélyen meghatározta. A reformációt a katolikus megújulás időszakának nevezte, mint mondta, Luther Márton hatására a katolikusok kénytelenek voltak önkritikát gyakorolni, új utakat keresni. Nem véletlen, hogy Pázmány Péter és Káldi György a katolikusoknak is lefordította magyarra a Bibliát.

A Széchényi-könyvet dr. Hermann István, a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár igazgatója mutatta be.

A könyv borítóján két név olvasható: „Széchényi” és „Széchenyi”. A könyvtárigazgató elmagyarázta, ez azért van így, mert a Széchényi családnak az István ágában lemaradt egy vessző, ezért ők e betűvel írták a nevüket. A család a köznemesi sorból két módon tudott emelkedni: egyrészt az egyházi ranglétrán a legmagasabbra emelkedett két főpappal, másrészt a várkapitánnyal, Széchényi Györggyel, aki a hadi tevékenységéért a magyar királytól grófi rangot kapott, s innentől kezdve tartozott az ország főnemesei közé a Széchényi család. A két egyházi méltóságon keresztül pedig a vagyoni gazdagságot sikerült megerősíteniük, komoly uradalmakat örököltek az egyházfőktől – hangzott el.

A könyv szerzőjével kapcsolatban elmondta: ez a negyedik kötet, amit írt, de ennél több kiadványt szervezett, inspirált, jelentetett meg. Felidézte annak a Széchenyi-konferenciának a kötetét, melynek a bemutatójára szintén a Városházán került sor, jeles hazai személyiségek mondták el a gondolataikat gróf Széchenyi Istvánról. Nemcsak a Széchényieket szereti Egervölgyi Dezső, hanem a kedvenc írói közé tartozik Zrínyi Miklós is. Nem véletlenül, hiszen a Széchényi és a Zrínyi család között nagyon sok közös vonás van, így a hazaszeretet, a nemzetért való tenni akarás. A 2014-es Zrínyi-emlékév alkalmából készített kiadványát minden országgyűlési képviselő megkapta. Olyan lokálpatriótának nevezte a szerzőt, aki Zirc szeretetén kívül a nemzet szeretetét is magával viszi, tovább plántálja.

A kötetben megtalálhatók érmek, postai termékek – borítók, bélyegek –, vannak benne litográfiák és festmények, amelyek a család jeles tagjairól szólnak. Papír- és fémpénzek, emléklapok színesítik az igényes kiadvány lapjait. A legérdekesebbnek viszont a grafikákat és az exlibriseket találta a könyvtárigazgató. Bemutatta a közönségnek Baranyai Ferenc művészt, a kötetben található egyik exlibris készítőjét. Ez egy olyan alkotás, amely a grafika eszközeivel kicsi formában mutatja be egy könyv tulajdonosát, vagy egy kicsit nagyobb formában jelesebb személyiségről ad képet számunkra.

Végül örömét fejezte ki, hogy ilyen szép számú közönség látogatott el erre a kulturális rendezvényre.

A könyvhöz ajánlót is író dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője a helyi közösségek, civil szervezetek nélkülözhetetlen szerepéről beszélt.

– A kormányzás a mindenkori költségvetési kereteken belül a társadalompolitikai célok megvalósítását hajtja végre, de ennél sokkal szélesebb a társadalmi szövet, melyek különböző részeit a civil szervezetek töltik ki tartalommal – mondta térségünk országgyűlési képviselője. Hozzátette: a civil szervezetek valódi működését nem a politika és a profit motiválja, hanem a helyi emberek, akik valahol egy kicsit függetlenednek ettől a világtól, és nem is irányíthatók felülről. A szocializmus időszakában komoly demokráciadeficit volt, hiszen nem léteztek civil szervezetek, 1989-ben kezdtek újra szerveződni. Az első demokratikus választást követően az önrendelkezési jognak a visszaállítását jelentette a megalakulásuk, s ma már több mint tízezer civil szervezet található az országban.

A Zirci Országzászló Alapítványt a helyi civil társadalom egyik kovászának nevezte, amit bizonyít az is, hogy nagyon sokan eljöttek a rendezvényükre, van egy komoly közösségszervező erejük. Sorolta a tevékenységeiket, kitérve arra a könyvre, amely összefoglalja az első tízéves munkásságukat. Mindegyike az emberi tisztesség, a hazaszeretet, hit, s a segítségnyújtás szép példáját mutatja – mondta dr. Kovács Zoltán. Egervölgyi Dezsővel kapcsolatban pedig úgy fogalmazott: sok történeti kutató megirigyelhetné az elhivatottságát, ahogy beleásta magát Széchenyi emlékművének kutatásába.

Azt kívánta az alapítványnak, hogy továbbra is folytassák a szó legnemesebb értelmében vett civil tevékenységüket, s ehhez minél több fiatalt csábítsanak, hiszen szükség van a zászlóvivőkre.

Egervölgyi Dezső az ünnepség végén köszönetét fejezte ki mindazoknak, akiknek a támogatásával megjelenhetett a könyv. A kulturális konferenciába torkolló könyvbemutatón résztvevő közönség egy-egy ajándékpéldányt vehetett át a Zirci Országzászló Alapítványtól. A kiadvány kedvezményesen, 1000 forintos áron érhető el a továbbiakban Bittmann Károly alapítványi titkárnál a 8420 Zirc, Gyóni G. u. 36. szám alatt (Tel.: 06-30/348-22-49) vagy a WB-IRON Bt. papír-írószer boltjában.

Kelemen GáborNyomtatás
Hozzászólás beküldéséhez lépjen be felhasználónevével. Amennyiben még nem regisztrált felhasználó, itt regisztrálhat!

Bővebben kifejtené véleményét? Írását küldje el szerkesztőségünk e-mail címére.

Ehhez az íráshoz még nem érkezett hozzászólás.
További események »
Rovat legfrissebb hírei
 • Kiss István kecskeméti szobráról »
 • Adó és Két garas »
 • Széchenyi István humora »
 • A Magyar Akadémia körül »
 • Garat »
 • Széchenyiről, a Széchényi családról »
 • A KELET NÉPE »
 • Széchenyi István időutazása »
 • Széchenyi István félelmei »
 • Széchenyi szerelmei »
 • A legnagyobb magyar levelezése »
 • Széchenyi István és Wesselényi Miklós barátsága »
 • Széchenyi Szabad Akadémia »
 • Széchenyi István passziói »
 • Néhány szó a lóverseny körül »
 • Egy kis numizmatika »
 • Nagycenki tapasztalatgyűjtés »
 • Néhány szó a dunai hajózás körül »
 • Gróf Széchenyi István Intelmei Béla fiához »
 • Széchenyi István életszemlélete »
 • A Széchenyi-tisztelők eseménynaptára
   « 
   » 
  H K SZ CS P SZo V
  01 02 03 04 05 06 07
  08 09 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 01 02 03 04