Széchenyi ismereti adatbázisok
Felhasználónév: Jelszó:
Regisztráció

Gyűjtői gondolatok

A megismerésnek egyik fontos módszere gyűjtés, mert kifejlődik az összehasonlító képesség.

Erről szól ez a rovat.

Kiss István kecskeméti szobráról

A Széchenyiről készült szobrok sokaságával volt szerencsém találkozni.
Egész alakos álló alkotások – Nagycenk, Sopron, Budapest – látványosak és megbizsergetik az ember lelkét, amikor elhelyezi a talapzaton a tisztelet koszorúját.
tovább »

Adó és Két garas

Széchenyinek az adóról és a kétgarasos telekdíj javaslatáról szóló hírlapi cikkeit foglalja egy kötetbe.
A cikkek az 1843/44. évi Országgyűlés idején, 1843. június 8-a és december 31-e között jelentek meg a Jelenkor c. lapban, majd rövidesen könyv alakban is napvilágot látott
tovább »

Széchenyi István humora

Mindig azt tapasztalom, hogy Széchenyi Istvánnak bármely könyvét, írását újra olvasva rendszerint új dolgokat fedezhetek fel: betegségeiről, szerelmeiről, gondolatairól. Naplóját sokadjára tanulmányozva humorérzéke tűnt fel.
tovább »

A Magyar Akadémia körül

Széchenyi feladata lett, hogy másodelnökként megnyissa az Akadémia 1842. évi nagygyűlését. Október 24-étől írta akadémiai beszédét. November 27-én nyílt meg a Magyar Tudós Társaság 1842. évi nagygyűlése. A beszéd első részében Széchenyi indokolja, hogy miért kellett nyelvművelő társaságot alapítani.
A beszéd politikai üzenetet is közvetített. Nem szabad erőszakosan terjeszteni nyelvünket a nemzetiségi lakosság között.
tovább »

Garat

A Garat című mű igazi ritkaság, ma már nehezen szerezhető be, ha pedig mégis, ára többszöröse az általam antikváriumnak fizetett összegnek. Sokáig én sem tudtam Széchenyi István 1842-ben írt munkájáról, ezért rögtön lecsaptam rá, amint értesültem róla.

tovább »

Széchenyiről, a Széchényi családról

Új könyvvel záruló régi év. Évzáró rendezvényének keretében, széleskörű társadalmi érdeklődés mellett bemutatta új, Széchenyiről, a Széchényi családról szóló könyvét a Zirci Országzászló Alapítvány a Városházán. Az igényes kiadvány szerzője Egervölgyi Dezső.
tovább »

A KELET NÉPE

Széchenyi István 1841-ben kiadott könyvéhez interneten keresztül jutottam hozzá. terjedelme szokatlannak tűnt, habár a Világ is hasonló oldalszámmal rendelkezik. Ahogy alkalmam nyílt rá, örömmel láttam neki az olvasásnak, a Közgazdasági- és Jogi Kiadó reprint kiadványának.

tovább »

Széchenyi István időutazása

Mi történne, ha valóban lehetne az időben utazni? Természetesen, mióta a tudomány létezik, azóta foglalkoztatja az emberiséget ez az érdekes téma. Habár a történelem nem szereti a „mi lenne, ha” kifejezést, mégis, most adjuk át magunkat az időutazásnak, szemléljük meg, mit tett volna hazánkért több mint kétszáz év elmúltával gróf Széchenyi István.

A cikket gondolatébresztőnek szánjuk, ki mit gondol; mi volna ma igazán Széchenyihez fogható tett?
tovább »

Széchenyi István félelmei

Zilahi Zoltán gyűjti, olvassa, tanulmányozza Széchenyi írott életművét, könyveit, naplóit, leveleit.
Olvasási élményeit szívesen osztja meg a Tisztelt Olvasókkal.
tovább »

Széchenyi szerelmei

Széchenyi István már a húszas években, naplóiban is hosszú feljegyzéseket szentelt annak, hogy megkeresse, voltaképpen mi az élet értelme, mi a boldogság titka. Vajon a vallás? Vagy a katonaságban elért rangok? Netalán egy hazáért égő kebel? Mindez együtt? Igen.
De mindezek mellett legfontosabb a boldog házasság, mely az embert tökéletesedésre tudja vezetni.

tovább »

A legnagyobb magyar levelezése

Ha egy ember élete kialszik, megszűnik benne lobogni az a láng, amely tettekre ösztökélte, hogy marad meg emlékezete? Láthatjuk keze munkáját, felfedezhetjük családjában vonásait, levelei pedig kisugározzák jellemét azok számára is, kik eddig nem ismerték. A levelek régebben jóval személyesebb jellegűek voltak, mint manapság; hiszen ez a romantika korában nem reklámot, vagy bármiféle vásárlási szándékot népszerűsített, hanem a lelki és a fizikai tartalom józan ötvöződésének mértékeit találjuk meg benne, valamint hű képet annak írójáról.
tovább »

Széchenyi István és Wesselényi Miklós barátsága

Gróf Széchenyi István életében sok támogatóra lelt. Mindazok, akik előmozdították munkásságát, jó ügyek mellett foglaltak állást. A közös cél fogott össze embereket, csoportokat majd végül a nemzetet. Következményként Magyarország felemelkedése elkezdődött. Ennek keretében született barátság is, amely kezdetben valóban igen bensőséges volt. Széchenyi, Wesselényi és Esterházy Mihály „erényszövetségéget” kötnek.

tovább »

Széchenyi Szabad Akadémia

Hetek, vagy talán annál is régebb óta készültem arra az estre, amelyen sor kerül a Széchenyi Szabad Akadémia első ülésére. Mint gyűjtő, vágytam arra, hogy szellemi tudásom házába több kincset építsek be. Úgy gondoltam, hogy a múlt megismerése minden részletében fontos, ezért várakozásokkal tele léptem be a rendezvény helyére: a Magyar Nemzeti Múzeumba.

tovább »

Széchenyi István passziói

Gróf Széchenyi István nemzetünkben, magyarságunkban és lelkünkben is mély nyomott hagyott. A reform gondolatokat ő fogalmazta meg. Fontos azonban, hogy megismerkedjünk néhány olyan dologgal, melyek, magánemberként mutatják be őt, aki -Kossuth szavait idézve: "rátette kezeit a nemzet ütőerére, s megérté annak lüktetését."


tovább »

Néhány szó a lóverseny körül

Ez a munka nem teljesen egyedülálló Széchenyi István írásai között. Elő-elő kerül a „Lovakrul”-ban, illetve a Világban is. A téma veleje, hogy jobb lovakat tenyésszenek, melyek miatt jobbak a versenyek, ami pedig újabb területen eszközölheti a haza dicsőségét!

tovább »

Egy kis numizmatika

A Magyar Nemzeti Múzeum 2014. évi emlékpénz kibocsátási tervezetét nézegetve, örömmel találkoztam Ybl Miklós születése 200. évfordulója alkalmából kibocsátott 10000 Ft-os ezüst és 2000 Ft-os színes fém emlékpénzek képével. Forgalomba került 2014. április 3-án.
tovább »

Nagycenki tapasztalatgyűjtés

Magyarországon sok szép város van, mégsem mindegyik bír kiemelt jelentőséggel. Az egykor nemesek által birtokolt területek ma is őrizik emlékeiket, de közülük kevesen vonultak be úgy a magyarság történelmébe, mint forradalmi lakóhelyek. Nagycenk ilyen hely. Ezt a jelentőséget azonban nem lázadások, felkelések vagy politikai döntések következtében nyerte, hanem valaki miatt, akit ma méltán hívunk a legnagyobb magyarnak.
tovább »

Néhány szó a dunai hajózás körül

Gróf Széchenyi István első cikkét a dunai hajózásról 1834. augusztus huszadikán jelentette meg a Társalkodó című újság.
Írása egy cikksorozat nyitánya volt.

Nagy elődünk ezúttal is olyan témával kezdett foglalkozni, amely érdekelte a közvéleményt, valamint hasznára válhatott Magyarországnak.
tovább »

Gróf Széchenyi István Intelmei Béla fiához

Az Intelmek, melyeket Széchenyi István Döblingben írt fiának, akár könyvnek is nevezhető, noha levél formájában íródott.
Általa nyerünk bepillantást a legnagyobb magyar családi életébe, gondjaiba, továbbá felfedezhetjük, hogy egy sok évvel ezelőtti kor gyermeke mennyire hasonló érzésekkel küzdött, mint a mostani generáció.
tovább »

Széchenyi István életszemlélete

Széchenyi István életszemlélete

Kalandos életút, hatalmas alkotások: ez jut eszünkbe Széchenyi Istvánról. Belső lelki élete keveseknek ismert, hiszen csak pár ember élvezte ezt a bizalmat környezetében. Akik találkoztak vele, vagy látták, mind úgy írták le, mint egy méltósággal teli, de izgatott embert. Döblingi látogatói közül Falk Miska azt is megemlíti, hogy a gróf bőbeszédű volt, azonban e mögött mindig tartalom és felkészültség állt.
Mi lappangott ebben a lélekben?
tovább »
További események »
Rovat legfrissebb hírei
 • Kiss István kecskeméti szobráról »
 • Adó és Két garas »
 • Széchenyi István humora »
 • A Magyar Akadémia körül »
 • Garat »
 • Széchenyiről, a Széchényi családról »
 • A KELET NÉPE »
 • Széchenyi István időutazása »
 • Széchenyi István félelmei »
 • Széchenyi szerelmei »
 • A legnagyobb magyar levelezése »
 • Széchenyi István és Wesselényi Miklós barátsága »
 • Széchenyi Szabad Akadémia »
 • Széchenyi István passziói »
 • Néhány szó a lóverseny körül »
 • Egy kis numizmatika »
 • Nagycenki tapasztalatgyűjtés »
 • Néhány szó a dunai hajózás körül »
 • Gróf Széchenyi István Intelmei Béla fiához »
 • Széchenyi István életszemlélete »
 • A Széchenyi-tisztelők eseménynaptára
   « 
   » 
  H K SZ CS P SZo V
  01 02 03 04 05 06 07
  08 09 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 01 02 03