http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2014-11-04 14:18

Tökéletesülni és tökéletesíteni

|

Gróf Széchényi Imre mellszobrának avatási ünnepsége volt 2014. november 4-én a Földművelésügyi Minisztérium (1055 Budapest, Kossuth tér 11.) árkádjai alatti szoborparkban.
Széchényi Imre, gróf (Horpács, 1858. márc. 31.Somogyvár, 1905. nov. 25.): agrárpolitikus, ~ Lajos gr. (1781 – 1855) unokája. Tanulmányai végeztével 1881-ben hosszabb utazást tett Amerikában. Hazatérte után részt vett Somogy vm. politikai, főként gazdasági életében, több éven át a megye közgazdasági előadója volt. A 90-es években az agrárius mozgalom egyik irányítója. Homokszőlő-telepítési kormánybiztos. Főrendiházi tag volt. Az MTA megbízásából megírta Somogy vm. gazdasági monográfiáját. Főleg agrárpolitikai kérdésekkel, a népesedési viszonyokkal foglalkozott; részt . vett a Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének alapításában, megindítója volt a dunántúli egykeellenes mozgalomnak. – F. m. Amerikai levelek (Bp., 1883); Somogy megye monográphiája (Bp., 1892); Telepítési törekvések (Bp., 1893); Az egyke (Bp., 1906). (Magyar Életrajzi lexikon)

Széchényi Imre gróf  (1853-1905) részletesebb életrajza itt olvasható>>

 

 

Gróf Széchényi Imre mellszobrának felavatása a Földművelési Minisztérium árkádjai alatt lévő mezőgazdasági panteonban.

 

 

 

A szoboravatási ceremónia elején Hegedűs Beatrix a miniszteri kabineti koordinátora köszöntötte a Földművelésügyi Minisztérium árkádjai alatt gróf Széchényi Imre mellszobrának avató ünnepségén megjelent a vendégekt.
 
Köszöntötte dr. Fazekas Sándor minisztert, Potápi Árpád János államtitkárt, Zahorán Ákos urat és Széchényi Zsigmondné asszonyt a család részéről, továbbá  Galácz György  Balatonmáriafürdő polgármesterét, Tengerdi Győzőt a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatóját, Szabolcs Péter szobrászt, valamint köszöntötte a jelenlévő tisztségviselőket, képviselőket, polgármestereket, s minden résztvevőt.

A Himnusz eléneklése után Fazekas Sándor miniszter mondta el ünnepi köszöntőjét. A  földművelésügyi miniszter az avató beszédben többek között a következőket mondta:
"Egy újabb szoborral gazdagodik a minisztérium árkádja alatti agrártörténeti panteonunk. Nemzetünk olyan nagyjai kaptak helyet ezen a helyen, akik életüket, munkásságukat, erőfeszítéseiket a magyar mezőgazdaság ügyének szentelték. Ilyen nagyság volt gróf Széchényi Imre is. Sajnálatos, hogy Magyarországon nincs köztudatban a neve. Szinte csak szakemberek előtt ismert a személye, munkássága, pedig Széchenyi Istvánon kívül talán nincs még egy olyan magyar, aki annyit tett volna az ország gazdasági fellendüléséért, mint ő."
Fazekas Sándor miniszter avatóbeszéde itt olvasható>>

 

 

 

Ezt követően Galácz György Balatonmária polgármestere méltatta gróf Széchényi Imre munkásságát. 

 

Többek között elmondta, hogy Széchényi Imre egyik gyakorlati tevékenysége a Balaton-parti fürdőélet fejlesztése volt, amelynek az alapjait mint kormánybiztos 1896-ban teremtette meg, és így alakult ki a Balaton-part egyik legszebb üdülőhelye, Balatonföldvár is.

Galácz György Balatonmária polgármesterének laudációja  itt olvasható>>Majd Tengerdi Győző a Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatója mondott köszöntőt.

II. János Pál pápára hivatkozott: "A nemzet csak akkor remélhet jobb jövőt, ha polgárai képesek közös erőfeszítéssel felelősséget vállalni a közjóért." Kiemelte, hogy a ma emberének prioritásai között lényeges a közösséggel való törődés, a  társadalmi felelősségvállalás, a testedzés, sport – erdei rekreáció, közjólét segítése, patriotizmus/lokálpatriotizmus. Szereti szűkebb és tágabb hazáját, és azért kész áldozatot hozni. Széchényi Imre nekünk, a ma emberének azt üzeni, hogy vívjuk meg a mindennapi harcainkat, végezzük munkánkat úgy, hogy azzal nem csak a magunk és családunk-, de a Haza felemelkedését is szolgáljuk.

Tengerdi Győző vezérigazgató szakmai köszöntője itt hallgatható meg>>

 

 

Végül Zahorán Ákos a Széchényi-család képviselőjeként - mint dédunoka - köszöntte a megjelenteket. Többek között elmondta, hogy Széchényi Imrét a szeretet vezérelte gazdasági és tudományos pályáján is.

A szeretet alkotó, a gyűlölet pedig szakító, romboló! Például a gyűlölet ösztönözte az embereket az osztályharcra, és emiatt kellett a családjuknak a hazát elhagyni, és ezért született mind a 22 dédunoka külföldön.

Külföldön tanultak beszélni, játszani, külföldi iskolába jártak. Más országok himnuszait énekelték, külföldön gyarapodtak, építettek, fejlődtek, és külföldi érdekeket szolgáltak.

A gyűlölet miatt veszített el Magyarország millió ilyen tökéletesedésre törekvő embert és leszármazottat.

Zahorán Széchényi Ákos beszéde itt olvasható>>

 

 

Ezt követően gróf Széchényi Imre mellszobrát
Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter,
Zahorán Ákos dédunoka, valamint
Galácz György polgármester leplezték le,
majd többen a résztvevők közül koszorút helyezett el a szobor alatt.
 

 

 

Széchenyi Imre gróf kiemelkedő életművét és életének példáját a Tisztelt Ólvasók figyelmébe ajánljuk, amelyhez bevezetőként a fenti életrajzok és laudációk szolgálhatnak.

 

Buday Miklós