Széchenyi ismereti adatbázisok
Felhasználónév: Jelszó:
Regisztráció
2021-01-01 18:52

Jelentés a Hitel angol nyelvre fordításának helyzetéről

|

Széchenyi fő műve a Hitel zseniális mű marad akkor is, ha lefejtjük róla a XIX. századi aktualitásokat, a korabeli viszonyokat.
Arra vállalkozunk, hogy a Hitelt világnyelvekre átültessük. Jelenleg az angol nyelvre történő igényes fordítást és ennek kiadását célozzuk meg.
 A Hitel fordítása a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezeő támogatásával valósul meg.

 A Széchenyi Alapítvány 1987 óta munkálkodik azon, hogy Széchenyi élete, példája, írott életműve ismertebbé és népszerűvé váljon. Kezdetektől fizetett alkalmazottak nélkül tevékenykedünk, és széleskörűen együttműködünk más Széchenyi-tisztelő szervezettel.

 

Gróf Széchenyi István írott hagyatéka rendkívül gazdag, sokrétű, de ennek megismerése kutatói hátteret igényel. Ezért gyakorlatilag az életmű összefoglalása, jeles gondolatainak kiemelése idézetgyűjteménybe, az életútjának bemutatása, és irodalmi és művészi feldolgozások képezik leggyakrabban a Széchenyi-ismeret növelésére irányuló törekvéseket. A Széchenyi Alapítvány cél szerinti tevékenységében ezek mellett a hangsúlyt nem a közvetítők alkotásaira helyezi, hanem a közvetlen megismerés lehetőségeinek kiterjesztésére törekszik. Ennek a több mint három évtizedes munkálkodás során a legfontosabb állomásai a következők:

- 1987 a hozzáférhetetlen Széchenyi: Blick című magyarra fordított művének hasonmás kiadás előkészítése
- 1991 Széchenyi műveit bemutató előadássorozat (25 előadás)
- 2000-2001-ben a Logod Bt. közreműködésével leírtuk, adatbázisokba szerveztük és kiadtuk CD-n gróf Széchenyi István minden fellelhető írását; úm. könyveit, naplóit, leveleit, hírlapi cikkeit, beszédeit és egyéb kisebb írásait. A világon nincs egyetlen könyvtár sem, amelyikben annyi Széchenyi-mű lenne együtt, mint a Széchenyi-CD-n.
- 2014 „gróf Széchenyi István szellemi hagyatéka” című hungarikum javaslatának elkészítése és elfogadtatása
- 2015-2016 a Hitel átírása mai magyar nyelvre
- 2020 a Hitel fordítása idegen nyelvekre, elsőnek az angol nyelvre való átültetése (1. fázis)
- 2021 a Hitel fordításának befejezése, anyanyelvi lektorálás (2. fázis), könyvkiadás (3. fázis)

Széchenyi fő műve a Hitel zseniális mű marad akkor is, ha lefejtjük róla a XIX. századi aktualitásokat, a korabeli viszonyokat. Arra vállalkozunk, hogy a Hitelt világnyelvekre átültessük. Jelenleg az angol nyelvre történő igényes fordítást és ennek kiadását célozzuk meg. Tekintettel arra, hogy a Hitel Széchenyi legbonyolultabb nyelvezetű műve, 2015–2016-ban a Széchenyi Alapítvány kezdeményezésére egy team átírta a Hitelt mai magyar nyelvre úgy, hogy tartalma kicsit sem változott, de gördülékenyen olvashatóvá és könnyen megérthetővé váltak Széchenyi gondolatai. Valójában ez az átírás teszi lehetővé az érthető, világos fordítás alapját. Próbafordítást végeztettünk az OFFI-val, amelyet az anyanyelvi lektor igen jónak minősített.


Úgy érzékeljük, hogy más nemzetek sokat tesznek azért, hogy nagyjaik ismerté váljanak szerte a világban. Az idegen nyelvű kiadással az a célunk, hogy a magyarságot és a kiemelt nemzeti értéket méltó módon bemutató kötet álljon a Magyarországot képviselő személyek, illetve Magyarország iránt érdeklődő külföldiek rendelkezésére. Ezáltal az érdeklődők jobban megismerhetik Széchenyi István grófot a XIX. század nagy magyar gondolkodóját, haszonelvű filozófusát, és alkotó személyiségét, kinek gondolatai a mai napig aktuálisak.

Lényeges célunk továbbá, hogy az angol nyelvterületen élő magyar gyökerű családok másod-harmad generációs tagjai – akik már nem tudnak magyar nyelvű választékos szöveget megérteni, de gyökereik után érdeklődnek – megismerhessék a legnagyobb magyar világán keresztül a magyar múltat. Számukra ez a kiadvány nélkülözhetetlen segítséget jelenthet. Röviden: azoknak ajánlhatjuk a Hitelt, akik tenni akarnak saját és környezetük sorának javítása érdekében.


A Bethlen Gábor Alap 2020. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” keretében pályázatot hirdetett. A pályázati kiírása magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi, tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására akarta ösztönözni a pályázókat. A pályázat feltétele volt, hogy legalább két határon kívüli támogatója legyen a projektünknek. Így a Széchényi Családegyesület (képviseli Széchényi Kálmán) – mely szervezet a világon élő Széchényi Ferenc leszármazottjainak képviselője – nem csak eszmeileg, hanem anyagilag is-, illetve a Magyar Könyvbarátok Hagyományőrző Könyvtár Toronto (képviseli Catherine Szabo) támogatatták hivatalosan a projektünket.


A pályázati kiírásra a Széchenyi Alapítvány benyújtotta a Hitel angol fordítására irányuló pályázatát 8 300 000 Forint költségigénnyel. A Támogató a Kedvezményezett részére a Bethlen Gábor Alap Bizottságának határozata alapján, 1 000 000 Ft azaz egymillió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott „Széchenyi: Hitel című könyvének fordítása angolra és kétnyelvű könyv kiadása” című projekt megvalósítása érdekében.


A megítélt támogatásból a feladatot lehetetlen teljesíteni, de az alapítvány kurátorainak többsége azon az állásponton volt, hogy ne utasítsuk vissza a megítélt összeget, hanem kezdjük el a Hitel fordítását és bízzunk további támogatásokban.


A fordításra az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI) vállalkozott, amely minőségbiztosított, 100%-ban állami tulajdonú, 2019-ben 150 éves megbízható állami fordítóiroda. Figyelemmel a finanszírozás folyamatának szakaszosságára keretszerződést kötöttünk az OFFI-val a teljes mű lefordítására. A keretszerződés – kölcsönösen előnyös – kedvező fordítási és lektorálási tarifát tartalmaz, másrészről a fordítási munkafolyamat során a fordítóiroda a Hitelt jogi, közgazdasági szakterminológiának fejlesztésére is felhasználhatja. A keretszerződés alapján az alapítvány az OFFI-t a projekt támogatójának tekinti.


Szükségesnek ítéltünk történész konzulens igénybevételét is, mert a Hitel egyes részletek értelmezéséhez a fordítónak szüksége lehet segítségre. E feladatra dr. Velkey Ferenc Széchenyi-szakértő egyetemi tanárt kértük fel és több alkalommal azonnali segítséget kaptunk.


A támogatás mértékéhez redukáltuk a feladatokat, a költségvetést, és nem tervezzük a kétnyelvű kiadást. Célunk, hogy a 2 500 000 forint igényű fordítási feladatot egy ütemben tudjuk elvégezni, mert a szakaszos fordítás felbecsülhetetlen minőségromlást eredményezne.

 

A projektet szakaszokra bontottuk.


Az első szakasz 2020. december 31-én véget ér. 2021. január végéig szöveges és pénzügyi beszámolót kell készíteni az 1 000 000 forint felhasználásáról. Ebben a szakaszban a fordítással tovább jutottunk, mint ahogy eredetileg terveztük, mert a New York-i Széchenyi István Társaság a Széchenyi Fórumon megjelent híradás és a Széchényi Családegyesület közvetítése alapján Felsővályi Ákos úr a vezetőség részéről kapcsolódott a projekthez, hiszen a programjukban nekik is szerepel a Hitel angolra fordítása. Így egyesíteni tudtuk erőinket. Az együttműködés legfontosabb eleme, hogy az általuk korábban Péri Márton által lefordíttatott szövegrészeket rendelkezésünkre bocsájtották. Ez a költséghatékony pályázati cél keretében a tarifacsökkentés után a második legnagyobb esemény. Tekintettel arra, hogy ez a fordítás Széchenyi eredeti szövege alapján készült, a fordítónak lektorálni kellett szöveget a „Hitel mai magyar nyelven” című átírás szerint, illetve a lábjegyzetekkel ki kellett egészíteni a kapott szövegrészeket.


A 2020. év végére a Hitel fordításának több mint a feléig eljutottunk, amelyet ki is fizettünk, a pályázati pénzt elköltöttük. Az év folyamán több szervezetet kerestünk meg, hogy a támogatásukkal a fordítás egy ütemben megtörténhessen. A pályázat kiírójához folyamodtunk miniszteri külön keret igénybevételére. Kérésünket visszautasították. Más intézményekhez is benyújtottunk kérvényeket, ezekre eddig a Magyar Tudományos Akadémiától nyertünk 1 5000 000 azaz másfél millió forintot, amely felhasználásával biztosítottnak látjuk a fordítás befejezését. Így a fordítási és lektorálási munkafolyamat megszakítás nélkül folytatódhat. Az Akadémia támogatását az első félévben kell felhasználni. Az OFFI előrejelzése szerint a fordítás márciusban befejeződhet.


Hátralévő feladatok


Természetesen sok kisebb-nagyobb feladat kapcsolódik a projekt 2. és 3. fázisának 2021. évi befejezéséhez. Legfontosabb a források biztosítása. Reméljük, hogy pályázatokon keresztül tudunk forrást biztosítani, de folyamatosan próbálkozunk – az eddigi eredményeinkre támaszkodva – civil, állami és intézményi támogatók megnyerésére.

Reményeinket növelheti az is, hogy az angol nyelvű Hitel megjelenése jelentős esemény – s amelyet egyre többen felismernek – és érdemesnek tarthatják a sikerrel kecsegtető könyvkiadáshoz való csatlakozást amikor a fordítás már megtörtént.

 

Fel kell kutatni és kapcsolatot kell teremteni az angol nyelvterületeken élő magyar személyekkel, szervezetekkel, médiákkal. Fogadókészség esetén tárgyalni kell a hatékonyabb – bár valószínűleg költségesebb – helyi nyomtatásról és terjesztésről.

 

Szükséges a kötethez Széchenyi megismertetése érdekében rövid bevezetőt írni és tekintélyes személy(ek)től előszót kérni. Fel kell mérni a hazai intézmények igényét a kötetre. Szórólapokat, tájékoztató anyagokat, hirdetéseket, bannereket stb. kell készíteni.

 

A 2-3 fázis munkáinak ütemezésénél a lehetőségek szerint figyelemmel kell lenni, hogy 2021. szeptember 21-e gróf Széchenyi István születési évfordulója, és méltó esemény lehetne, ha az angol nyelvű Hitellel tiszteleghetnénk a nemes gróf 230-dik születésnapján.

 

Előzetesen tárgyaltunk az anyanyelvi lektorálásról az Alfa-Béta Tolmács és Fordító Iroda Kkt. képviselőjével – még vannak további egyeztetendő kérdések. A nyomdai előkészítés és a nyomdai kivitelezés csak finanszírozási kérdés.


A várható hátralévő költségek 2 300 000 – 4 500 000 Ft közé tehetők a következő részletezés szerint.
Anyanyelvi lektorálás (700 000 – 1 000 000 Ft), Nyomdai előkészítés (4 – 500 000 Ft), nyomdai kivitelezés helyszín és példányszámtól függően (700 000 – 2 000 000 Ft), egyéb költségek pl. marketingkommunikáció, expediálás, kiküldetés (500 000 – 1 000 000 Ft).


Összefoglalva


Hála a támogatóknak biztosítva látszik a Hitel angolra való fordításának minden feltétele. Az első fázist 2020 decemberében befejeztük. A redukált pályázati költségvetéstől kis mértékben eltértünk a Covid19 járvány adta körülmények miatt, ezért kezdeményeztük a költségvetés belső arányainak módosítását.


A második-harmadik fázis teljesíthetősége elsősorban finanszírozási kérdés, amely intenzív pályázatfigyelési, támogató keresési feladatot ró ránk. Az alkalmas anyanyelvi lektor személyének kiválasztása még előttünk áll. Fontos a leendő olvasók felkészítése; előszó és Széchenyi világát bemutató bevezető megírása és az érdeklődést felkeltő egyéb feladatok elvégzése.

 

Szép feladatot jelent az igényes grafikai tervezés, tördelés, a nyomdai kivitelezés előkészítése és a terjesztési feladat megszervezése. A könyv bevételét a következő (német, francia, vagy spanyol) nyelvű Hitel elkészítésére fordítjuk.


Az angol nyelvű Hitel 2021-ben megjelenhet.

A sikeres projekthez tisztelettel kérjük és várjuk a Széchenyi-tisztelők kinyilvánított erkölcsi- és támogató anyagi hozzájárását, illetve adójuk 1%-ának felajánlását a Széchenyi Alapítvány javára.


Budapest, 2020. december 30.Buday Miklós
elnök
Széchenyi Alapítvány
+36 30 9502 147
szechenyialap@logod.hu

Adószám: 19115951-1-08
Számlaszám: 10900011-00000013-10770007,
IBAN formátum: HU21 10900011-00000013-10770007
SWIft kód: BACXHUHB

 

 

 

Nyomtatás
Hozzászólás beküldéséhez lépjen be felhasználónevével. Amennyiben még nem regisztrált felhasználó, itt regisztrálhat!

Bővebben kifejtené véleményét? Írását küldje el szerkesztőségünk e-mail címére.

Kommentek

budaymiklos 2021-01-07 09:07:50

Szemereki Zoltán véleménye:
Nagyszerű hír! Ez egy valódi újévi jókívánság! Gratulálok és beszéljünk a további lehetőségekről.

budaymiklos 2021-01-07 09:10:52

Pelyach István véleménye:
Nagy örömmel olvastam a hírt, hogy a Hitel fordítása sínen van. Ez fantasztikus, gratulálok a kitartó, következetes és eltökélt munkádhoz!

budaymiklos 2021-01-07 09:12:46

Cserháti László Gábor dr. véleménye:
Hurrá! Miklós, ez óriási munka! Amit eddig adtál a világnak, a CD, a hungarikum, a Hitel mai magyar nyelven, stb. mindaz, amit Széchenyi tisztelőként évtizedek óta felmutatsz, azok között méltó helyet foglal el ez a belőled kiáradó terv és végrehajtási feladat. Örömmel gratulálok!
A külföldi terjesztésre vannak ötleteim, beszéljünk, ahogy időszerű lesz, ill. remélem, hamarosan a vírushelyzet megengedi nekünk, hogy elnökségi ülésen gondoljuk át a tennivalókat.

budaymiklos 2021-01-07 09:13:30

Dr. Csabai Mária véleménye:
Örömmel, magyar öntudattal olvastam Széchenyi István Hitel c. művének angol nyelvre fordításáról szóló tájékoztatódat. Köszönöm! Gratulálok. Ezzel megvalósul Széchenyink nemzetközi rangra emelése. Nemes szép nemzeti vállalkozás.
Éppen akkor fejeződött be a munka első szakasza, amikor Karikó Katalinék magyarként amerikai pénzen megmentik a világot. Ezzel szemben kívánom, hogy Széchenyi nemzete pénzével érjen célba! Természetesen barátaimnak, ismerőseimnek elküldöm a tájékoztatót. Bárcsak én is pénzzel is hozzájárulhatnék nemes tervetek megvalósításához! De kívánom, hogy sikerüljön valamennyiünk örömére!

budaymiklos 2021-01-07 09:14:17

Prof. Nárai-Szabó Gábor:
Köszönöm a tájékoztatást, továbbítom ismerőseimnek, akiket érdekelhet a fordítás sikere. Ami a pályázatokat illeti, nem próbálkoztatok az EMMI Kulturális Alapnál? Ott kellene, hogy legyen pénz ilyen projektre.

budaymiklos 2021-01-07 09:14:58

Zsiray László véleménye:
Szia Miklós, kösz a felhívást, több helyre fogom továbbítani a leveledet, Svájcba és Németországba is, az ott élő rokonaimnak.
Csak így tovább, sok erőt a továbbiakhoz. Minden tiszteletem az elszántságodhoz.

budaymiklos 2021-01-07 09:15:48

Stégerné Tusa Cecília véleménye :
Gratulálok ehhez a nagyszerű projekthez és köszönöm, hogy tájékoztattál róla. Én az Elefántcsont-tornyomban vajmi keveset tudtam erről, de örülök, hogy még mindig ilyen aktívan szervezed és intézed a "Széchenyi-ügyeket".
Természetesen a tájékoztatót továbbküldöm ismerőseimnek, illetve a Széchenyi Kör levelezőlistáján is elküldjük a tájékoztatást.

budaymiklos 2021-01-08 21:01:48

Zwickl József véleménye:
Gratulálok a Hitel angol nyelvű fordításához. Ezek szerint jól pályáztál és eredményesen lobbiztál.
Jó hogy az illetékesek felfedezték ebben a Széchenyi-ismeretek nemzetközi terjesztését és ezzel együtt országunk jó hírének gyarapítását.
Végre sikerülhet a fordítás anyagi hátterének megteremtése, amely a korábbi ígéretekhez képest elhúzódott.
További jó munkát és sok sikert kívánok a megvalósításhoz.

budaymiklos 2021-01-08 21:05:38

Bujdosó Balázs dr. véleménye:
Nem vitás , hogy ez nagy eredmény , de - ha a Jóisten engedi - egyszer majd németre is le kellene fordítani, hogy világossá váljon , nem csak "bedolgozók" vagyunk a német élettérben !

További események »
A Széchenyi-tisztelők eseménynaptára
 « 
 » 
H K SZ CS P SZo V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03