Széchenyi ismereti adatbázisok
Felhasználónév: Jelszó:
Regisztráció
2013-03-05 01:43

Megújult a Széchenyi Fórum

|
Márciusban megújul a Széchenyi Fórum.hu, pontosabban a helyét átveszi egy vadonatúj portálrendszer, mely páratlan lehetőséget kínál kicsi és nagy közösségek, illetve lelkes Széchenyi tisztelők, igényes pedagógusok és tudományos kutatók számára egyaránt. Széchenyi Fórum.hu portálrendszer fokozatosan virtuális találkozóhellyé (valódi fórummá), a Széchenyi-ismeret növelésének egyik fontos eszközévé, végül is valóságos Széchenyi-tudástárrá válhat.
hirdetés
A feltételes mód természetesen indokolt, mert mi most csak a valójában páratlan koncepciónkról és lehetőségekről tudunk tájékoztatást adni, de a gyakorlat még nem alakult ki. Hamarosan, ha behívja a www.szecheniforum.hu webcímet, már az az új portálrendszer- még szerény - tartalmával, és egy más arculattal fog találkozni, de elérhető lesz a www.szechenyiemlekbizottsag.hu is, amelynek értékes tartalmait fokozatosan az új portálra átmentünk.

Az észrevételeit szívesen fogadunk, és várjuk azoknak a közösségek jelentkezését, amelyek szeretnének rendelkezni a Széchenyi Fórum.hu multimédiás közösségi portállal.

Arról az elkövetkező hónapokban még sok szó fog esni, hogy mi mindentől függ az, hogy ezt az új eszközt meghonosítsuk, és jól működjön a Széchenyi-tisztelők korszerű kommunikációs rendszere.

A Széchenyi Fórum főszerkesztője a Széchenyi Alapítvány, az Országos Széchenyi Kör és a Széchenyi Társaság támogatásával régóta készíti elő e portálrendszer bevezetését. Kérjük tájékozódjanak, fogadják be az új lehetőségeket, és továbbra is közösen munkálkodjunk azon, hogy Széchenyi öröksége ma is a lehető legjobban segítse Magyarországot.


Azért tartjuk fontosnak az új portálrendszer bevezetését, mert
- jól alkalmazkodik a Széchenyi-tisztelő személyek és csoportosulások területi tagoltságához,
- talán a Széchenyi-tisztelők többsége nem használja a számítógépet és az internetet, de előre kell nézni. Feladataink között elsődleges, hogy az ifjúsággal megismertessük, bemutassuk a legnagyobb magyar életét, példáját, illetve bevonjuk őket e kommunikációs térbe,
- sok eseményt szerveznek iskolák, intézmények, egyesületek, amelyekről csak szűk körben tudhatnak az érdekeltek. E célszerű kommunikációs rendszerrel hatékonyabbak lehetünk, és jobban segíthetjük egymás munkáját,
- alkalmas arra, hogy egyrészről a rendszerhez tartozó portálszám rugalmasan bővíthető legyen, másrészről fontos Széchenyi-ismereti adattal, adatbázisokkal kiegészítve valóságos Széchenyi-tudástár alakulhasson ki.


Munkánk értelmét az is alátámasztja, hogy
- gróf Széchenyi István életműve páratlan, az utókor számára kimeríthetetlen kincsesbánya. Cselekvő hazaszeretete minden magyar számára példaértékű,
- általában tisztelet övezi Széchenyit, nem osztja meg a magyarságot,

- megállapítható, hogy még az értelmiségi körökben is nagyon alacsony szintű a Széchenyi-ismeret,
- akik találkoztak az életművével, akiket megérintettek Széchenyi gondolatai, azok szerencsésnek tartják magukat, és valamilyen módon a saját területükön a tevékenységüket befolyásolja Széchenyi szellemisége.

Fontos tehát, hogy a Széchenyi-tisztelők a mai kor eszközeit hámba fogva közösen munkálkodhassanak azon, hogy növekedjen Magyarországon a Széchenyi-ismeret.

A Széchenyi Fórum szeretne segíteni mindazoknak, akiknek Széchenyi világa érdekes példa, és szeretnék jobban megismerni a legnagyobb magyart, vagy őt megismertetni másokkal,
Minden eddiginél szélesebb lehetőségeket kínáló eszközként tekintünk erre a portálrendszerre.


A Széchenyi Fórumról
A Széchenyi Fórum a Széchenyi-tisztelők lapja, oldala, orgánuma, médiája, portálrendszere, ahogy tetszik. Még a 80-as években dr. Vértes László, a Széchenyi Kör budapesti csoportjának vezetője vetette fel, hogy szükséges volna egy lapra, amelyet „Forum Széchenyiensis”-nek nevezett. A Széchenyi Fórumot 1994–2004-ig nyomtatott változatban jelentette meg a Logod Bt.


Gróf Széchenyi István halálának 150 éves évfordulójára a Széchenyi Emlékbizottság 2010 létrehozta a www.szechenyiemlekbizottsag.hu webes felületet, az üzemeltetését a Logod Bt.-re bízta, azzal, hogy információs bázisa legyen az emlékévnek.

Az emlékév multával átalakítottuk a honlapot annak érdekében, hogy a különböző széchenyista közösségek híreit, eseményeit továbbra is közölhessük, valamint megőrizzük az emlékév eseményeinek, dokumentumainak értékes állományát. A honlapot a főszerkesztő Buday Miklós Széchenyi Fórum.hu néven üzemeltette tovább.

2013. márciusban tervezzük, hogy egy teljesen új portálrendszerre cseréljük le a honlapot. Ennek koncepcióját 2004-ben (Széchenyi Kollégiumok munkacímmel) kisebb közösségekben tárgyaltuk, és azt a Széchenyi Alapítvány kuratóriuma is jóváhagyta. Többek között a finanszírozási nehézségek miatt halasztódott a program. A Széchenyi-tisztelő közösségek kommunikációs eszközt kaphatnak, és a mai kor eljárásait is hámba fogva célszerűbb struktúrában üzemeltethető azonos néven tovább a Széchenyi Fórum.hu.

Az új Széchenyi Fórum nem tudományos orgánum, de törekszik tudományos eredményeket közvetíteni. A Széchenyi Fórum nem bulvárlap, de törekszik arra, hogy a Széchenyi-ismeret minden szinten növekedhessen. A Széchenyi Fórum nem művészeti portál, de törekszik bemutatni minden szinten a Széchenyihez kapcsolódó alkotásokat, alkotókat.

Mindezen széles univerzumban mindenkinek tetsző médiát működtetni szinte lehetetlen, de adott a lehetőség bármely igényt és réteget képviselő személy, vagy csoport számára, hogy bemutassa tevékenységét, kifejezze akármikor és akármelyik témával kapcsolatban a véleményét.

Csak remélni tudjuk, hogy a nagy tudású szerzők és alkotók elnézőek lesznek az akadékoskodónak tűnő kérdésekkel, véleményekkel szemben, és kihasználják a lehetőséget az ismeretterjesztésre.

Szeretnék még egy indokot közreadni. Sok személy, közösség, intézmény, és sok alkotó, oktató, gyűjtő stb. tevékenységét motiválja a legnagyobb magyar, de csak kivételes esetekben teremtődtek meg azok a kapcsolatok, amelyek a szellemi gyökerek kapcsolódása, vagy azonossága alapján természetesnek, vagy normálisnak gondolhatnánk. Példákat mondok: Egy alkotó hosszú kutatás után megjelenik a széles nyilvánosság előtt a művével (könyv, szobor, vers, esszé, zenemű stb.) és a Széchenyi-tisztelő személyek, egyesületek, iskolák, közösségek nem "csápolnak", nem írnak róla, nem hívják meg előadónak, talán jóleső érzéssel regisztrálják az eseményt, de nyilvánosan nem reagálnak rá, hallgatás övezi a művet, az alkotót. Másik eset: egy határon kívüli újságíró, aki sokat publikált Széchenyi vonatkozású írásokat, országában kitüntetésben részesült. A nem széchenyisták felfigyeltek rá, Magyarországon a Széchenyi-tisztelők körében szinte visszhang nélküli maradt az esemény.
A helyénvaló az lenne, ha előbb mi vetítünk rájuk fényt, hogy azután mások is felfedezzék és elismerhessék teljesítményüket.

Koncentrálni kell az erőinket, „sztárolni” kell a tevékenyeket, és különös figyelmet kell fordítani mindazokra, akik segítik a Széchenyi-ismeret növelését, illetve Széchenyi szellemében tevékenykednek.

A fenti indokok érlelték a Széchenyi Fórum portálrendszert


Az új multimédiás portálrendszer a Széchenyi-tisztelők sokoldalú tájékoztatását és kapcsolatainak célszerű kiterjesztését, a Széchenyihez kapcsolódó információk elérését szolgálja.

A portálrendszer áll:

- a Széchenyi Fórum főportálból, és
- "n" számú autonóm portálból, amelyek egyszerű megoldásként helységnév és Széchenyi Fórum, vagy akár a Széchenyi Fórumtól független névvel, grafikával, fejléccel, önálló domain-névvel rendelkezhetnek. Ezek a portálok multimédiás eszközrendszerrel működő szuverén portálok – egy-egy Széchenyi-tisztelő valóságos –, vagy virtuális (önszerveződő pl. egymástól térben távoli alkotói, relikviagyűjtői stb.) közösséget szolgálnak ki.
Minden portálért a főszerkesztője a felelős.

E rendszerhez minden Széchenyi-tisztelő közösség, intézmény saját portál „berendezésével” kapcsolódhat úgy, hogy a portáljuk teljes szuverenitása biztosított marad.
Bármelyik portálon jegyeztek be valamit, a fontosabb hírek és események, valamint a cikkekhez fűzött vélemények a főportálon is megjelennek. A főportálon tájékozódhatunk a legújabb történésekről. Az érdeklődésünknek megfelelő tételre kattintva a forrás oldalra jutunk, és végig olvashatjuk a cikket, kommentet, eseményt. Hozzá fűzhetjük mi is a véleményünket, vagy kapcsolatot teremthetünk a szervezőkkel stb.
A portálrendszerben egy a lehetséges sok portál között a Széchenyi Fórum portál, ahova igyekszünk telepíteni a korábbi értékes tartalmakat, valamint azoknak a szerzőknek a dolgozatait, akik ennek az eszköznek a kezeléséhez nem értenek, és nem tartoznak egyetlen portál közösségéhez sem.

A portálfejlesztés következő fázisaiban tervezzük kialakítani a Széchenyi-életműhöz kapcsolódó adatbázisokat. Ilyenek például az írott életmű, a Széchenyi-ikonográfia, a Széchenyi-emlékhelyek, ki-kicsoda a Széchenyi-életműben, Szentkirályi Elemér: Kalauz Széchenyi István megismeréséhez stb.

A fejlesztés kevésbé a kapacitásainktól, hanem inkább a financiális forrásoktól függenek.

A Széchenyi Fórum.hu számára minden érdekes, ami gróf Széchenyi Istvánnal kapcsolatos. Minden Széchenyi-tisztelőtől szívesen fogadunk gróf Széchenyi István személyéhez, tágabban a Széchenyi családhoz, illetve az emlékhelyekhez, szervezetekhez kapcsolódó híreket, eseményeket, dokumentumokat, érdekességeket, amelyeket elsősorban a saját portáljukon publikálhatnak, ennek hiányában emailen a szerkesztők címére küldhetnek.

A Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi Környezet Kollégiumának a 2012 évi civil szervezetek működési támogatási pályázatán a Széchenyi Alapítvány megnyert 250000 forintos forrásból tudtuk elkezdeni a Széchenyi Fórum portálrendszer fejlesztését. Ezúton is köszönjük a Széchenyi-tisztelők nevében, akiken keresztül reményeink szerint az egész nemzet haszonélvezője lesz ennek a Széchenyi-ismeret terjesztésére szolgáló kommunikációs eszköznek.

Azok a közösségek, amelyek szeretnék jobban megismerni a portálrendszer által nyújtott lehetőségeket, kérjék segítségünket, ha szükséges, akkor egyeztetett időpontban prezentációt tartunk.


Elérhetőségek
1016 Budapest, Hegyalja út 26.
Tel: 00 36 1 214-2453, Fax: 00 36 1 225-7764
logod@logod.hu
Széchenyi Fórum
főszerkesztő
Buday Miklós
Nyomtatás
Hozzászólás beküldéséhez lépjen be felhasználónevével. Amennyiben még nem regisztrált felhasználó, itt regisztrálhat!

Bővebben kifejtené véleményét? Írását küldje el szerkesztőségünk e-mail címére.

hirdetés

Kommentek

budaymiklos 2013-03-26 18:25:50

Megújult a Széchenyi Fórum.hu portál!
Pontosabban egy teljesen új, korszerű portálrendszer működhet mától. A portálrendszer később – a financiális háttér függvényében – kiegészül különböző Széchenyi-ismereti adatbázisokkal. A gyors és praktikus kommunikáció mellett a legfontosabb, hogy
- összekötheti a sokfelé élő kisebb-nagyobb Széchenyi-tisztelő közösségeket, magánszemélyeket egymással úgy, hogy mindenki megtarthatja szuverenitását.
- A portálrendszer áll egy főportálból és akárhány portálból. E portálok között programozott kapcsolatok vannak, így ha például Nyíregyházán koszorúzást terveznek, akkor azt a Programok–események rovatában mindenki láthatja, vagy ha Szekszárdon közzé tesznek egy Széchenyivel kapcsolatos tanulmányt, akkor azt Sopronban azonnal kommentelhetik.
- A portál az adott közösségre szabható, és akár minden felhasználó az őt érintő és érdeklő témák szerint építheti fel saját portálját.

Minden portálnak szerződött főszerkesztője kell legyen. Bármely változás van a portálon a főszerkesztő automatikus email üzenetet kap, hogy itt és itt, ekkor és ekkor változás történt a portálon. A kommentek moderálhatók.

Érdemes megismerni a Széchenyi Fórum.hu portálrendszer 1.0-ás verzóját, működési logikáját, alkalmazási lehetőségeit, szolgáltatásait. Már most is sok új témát találhat a Tisztelt Olvasó jelenleg három jellemző portálon.

A Széchenyi Fórum.hu használatával pezsgőbbé válhat a Széchenyi-tisztelők világa.

További események »
A Széchenyi-tisztelők eseménynaptára
 « 
 » 
H K SZ CS P SZo V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03
Legfrissebb képtárak

Előadás Kassán

2016. október 4-én Kassán a Rovás közösség házában tartott gróf Széchenyi István szellemi hagyatékáról előadást Buday Miklós a Széchenyi Alapítvány elnöke.

A Hitel mai magyar nyelven c. könyv sajtóbemutatója

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központban 2016. március 29-én került sor gróf Széchenyi István: HITEL mai magyar nyelven” című könyv sajtóbemutatójára.