Széchenyi ismereti adatbázisok
Felhasználónév: Jelszó:
Regisztráció
2018-08-11 17:01

Melyik Széchenyi Casino a jelvény tulajdonosa?

|

Több éve került Egervölgyi Dezső gyűjteményébe egy SZÉCHENYI CASINO feliratú, szép kivitelű zománc jelvény.

A jelvény leírása:
E: Középen csúcsára állított, fent bevágott címerpajzs. Alul zöld hármas halom, rajta kék alapon fehér galamb, csőrében koszorú. A pajzsot körbe fogja fekete alapon aranyszínű stilizált levélkoszorú. A pajzsot széles, csatos szíj övezi, lenn a csat képe, fenn SZÉCHENYI CASINO felírat.
Réz, zománc, 32 mm.

A jelvény készíttetőjét nem tudtam meghatározni mindaddig, amíg a világhálón értékesítésre nem került egy „tagsági igazolvány”, melynek elején egy lemezérem, (2) belső oldalán a Casino bélyegző nyomatának képe (3) volt látható, mely megegyezett a jelvény címerpajzsának képével.

Az igazolvány külső oldalán lévő lemezérem leírása:
E: Az érem közepén a jelvényen lévő címerpajzs, mely felett BUDAPEST olvasható. Kívül körben fenn: 1827 SZÉCHENYI CASINO 1987. Lent: HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS MŰVELŐDÉSI TÁRSASKÖR.
Préselt réz lemez, 35 mm.

Az igazolvány belső bal oldalán fenn Széchenyi vállkép, alatta 6 sorban:

 

"A kevés, mit végbevittem: 
kötelesség.
Elmulasztása szégyen
és gyalázat lett volna.
Ám teljesítése sem érdemel
dicséretet."
 
Széchenyi István


A jobb oldalon fentről: TAGSÁGI / SZÁM / NÉV / FOGLALKOZÁS / LAKCÍM // ELNÖK – BÉLYEGZŐNYOMAT – FŐTITKÁR
Az aláírók személye: Fodor István elnök, Debreczeni Dóra főtitkár.
A bélyegző nyomata 16 mm. melynek képe megegyezik a lemezéremével.

További információk a világhálóról.

I./

Debreczeni Dóra haláláról tudósít Dobai Miklós: Tudatom mindenkivel, aki ismerte Január 20-án egy megfázás következtében, a Péterffy Kórházban orvosi felügyelet mellett hirtelen elhunyt Debreczeni Dóra… Pár napja értesítettek, hogy a temetése és búcsúztatása 2014. január 28-án 14 órakor lesz Budaörsön az új temetőben.
Debreczeni Dóra a 80-as évektől tevékeny részese a magyar közéletnek. Hirdetője Széchenyi István szellemiségének, a nemzet szolgálat bátorítója és hűséges munkatársa.II./

A Magyar Történelmi családok Egyesületének hírleveléből. (Status et Ordines – 2016. október 15-i konferencia Fóton. A magyar nemesség mai küldetése és helyzete.)

 

Előadások.
 

Gudenus János: A magyar nemesség helyzete a szovjet megszállástól napjainkig. – című előadásból részlet.

„ … Még a rendszerváltást megelőzően, 1987-ben Debreczeni Dóra megalapította a Széchenyi Casino Művelődési és Hagyományőrző Társaskört, amelynek szép számmal voltak nemesi származású tagjai és látogatói. Ez egy rendkívüli homogén társaság volt, a tagnévsorban gr. Nyáry Zsigmond után következett Nyers Rezső. Ez az egyesület a Széchenyi-féle Nemzeti Casino hagyományait követte, mára azonban már megszűnt.”

„1991-ben Kállay István professzor kezdeményezésére alakult az Országos és Nemzeti Kaszinó Egyesület, amely a nemzeti hagyományok, köztük a magyar nemzeti tradíciók ápolását tűzte ki célul… Sajnálatosan mára ez az egyesület is teljesen elsorvadt.”

III./

A harmadik adat felfedezése meglepetés volt számomra, mert a jelentés dátuma 1985. év, de egyesületet a bíróságon bejegyeztetni még 2008 körül is gondot okozott a szervezőknek.

Tasnádi Gábor: A III/III krónikája.
NOIJ – összefoglaló jelentése, 1985. 08. 26.

3. D. Dóra az Országos Széchényi Könyvtár dolgozója, a Népművészeti Baráti Kör titkára több társával egy ún. Széchenyi Casino létrehozását tervezi, amely művelődési házhoz hasonlóan, de egyesületként működne a névadó szellemében. Elképzelésük szerint olyan művészeket tömörítene, akiknek nincs „reklámjuk”.
Az általuk kiszemelt villaszerű épületben egy 50 fős előadótermet, irodalmi kávéházat, a forgalmazási engedélyt nem kapó rendezők számára vetítőtermet, alkotószobát és átmeneti szálláslehetőséget kívánnak kialakítani egyes, erre rászoruló művészek számára.
A szervezés alatt álló egyesületnek eddig 15 tagja van, a kört egyenlőre szándékosan nem szélesítik, csak ha már birtokában lesznek a hivatalos engedélyeknek.
A szervezők közül ismerté vált még D. Pál a Szentendrei Petőfi sportkör vezetője.

A Casino létrehozásával „Csókás” is egyetért. És véleménye szerint az egyesület akkor lenne igazán értékes, ha „elit” jellege megmaradna és a közművelődés nemzeti központjává válna. A siker érdekében szükségesnek tartja, hogy az ügynek megnyerjenek még néhány jelentősebb gazdasági, közéleti, illetve egyházi személyt.

Az információ megbízható, ellenőrzött
Intézkedés: tájékoztató jelentést készítenek.IV./

A következő adatokat Bossányi Katalin: Szólampróba c. könyvéből írtam ki. Egyik riportja Debreczeni Dórával készült. A könyv 1989-ben jelent meg. A szerzőt idézem, hogy miért készítette el a könyvet.

„Bármennyire közhelyesnek tetszik is: kíváncsiságból. Ugyanis 1988 őszén a kezembe került a nagymarosi vízlépcső elleni tiltakozó egyik felhívás, amelyet 30 szervezet írt alá, Böngészni kezdtem a protestálók listáját, és döbbenten láttam, hogy minden második-harmadik aláíróról sejtelmem sincs, hogy kicsoda: milyen szervezet, irányzat rejtőzik a név mögött? Mivel érdeklődésem és szakmám révén mindeddig az átlagosnál egy leheletnyit jobban tájékozottnak tartottam magam, felbosszantott, hogy „lemaradok” és nem tudok kiigazodni napjainkban gombamód szaporodó különféle társadalmi kezdeményezések között… Innen jött egy ötlet: megkeresem a legjellegzetesebbnek tűnő alternatív szervezetek – mozgalmak, társaságok, klubok, körök, egyesületek – képviselőit, és sorra kérdezem őket törekvéseikről”.

Bossányi Katalin kérdez:

Kicsoda Ön Debreczeni Dóra?
- Budapesten születtem, a negyedik X-ben járok, végzettségem könyvtáros. Hosszú ideig a Széchényi Könyvtár Nemzetközi Csereosztályán dolgoztam, mint erdélyi referens. Rendszeresen jártam Erdélybe, a Felvidékre, vittem újságokat és könyveket. Magánkezdeményezésre.

Jelenleg hol dolgozik?
- A Művelődési Minisztérium Vezetőképző Intézetében megbízásos alapon. Nehéz szívvel váltam meg a Széchényi Könyvtártól, de a napi 10-12 órát jelentő könyvtári munka mellett a Casino körüli teendőkre nem volt már idő, és szellemileg, fizikailag nem volt elég erőm, hogy mindkét feladatot el tudjam végezni.

És Bossányi Katalin könyvéből, Debreczeni Dóra adatszolgáltatása által tudtam kiírni több ismert személyiség nevét a Casino tagnévsorából:

Fodor István régész – Bácskai Tamás egyetemi tanár – Beke Pál népművelő – Bánffy György színművész – Katona Tamás történész – Pálfy István újságíró – Gazda István tudománytörténész – Halmy Miklós festőművész – Jánosi András zenetanár – Kállay István történész – Mészöly Miklós író – Böszörményi Miklós tüdőgyógyász – Czeizel Endre genetikus – Für Lajos történész – Jelenits István piarista rendfőnök – Ilia Mihály irodalomtörténész – Kocsis Nagy Margit szobrászművész – Pándy-Szekeres Dávid teológus – Pribojszky Mátyás citeraművész – Rapcsányi László riporter – Rubik Ernő belsőépítész – Sinkovics Imre színművész – Szololay Sándor zeneszerző –Vásárhelyi Miklós történész.

Előadók rendezvényeken:

Kultúra – politika: Pozsgai Imre, Krasznai Zoltán, Kulin Ferenc, Bihari Mihály, Für Lajos, Király Zoltán, Czoma László, Nyers Rezső.

Kisebbség – autonómia: Jánosi András, Berecz András, Tamás Menyhért, Csurka István.

Filmklub: Sára Sándor, Csoóri Sándor, Kósa Ferenc, Gulyás testvérek.

Könyvkiadás: Hálás vagyok néhai Debreczeni Dórának, és a Széchenyi Casino Hagyományőrző és Művelődési Társaskörnek, hogy 1987-ben megjelentették Szentkirályi Elemér: Kalauz Széchenyi István megismeréséhez című bibliográfiát. Nagy segítségére volt a mű mindazon kutatóknak, akik Széchenyi tevékenységével foglalkoztak, mert tájékoztatott és megkönnyítette a hozzáférést a fontos adatokhoz.


V./

A HÉT című folyóiratban- (1994/2-39. évf. 27-52 sz.)- Motesiky Árpád riportot közölt Debreczeni Dórával munkájáról. Széchenyi szellemiségének terjesztését az oktatáson, a kapcsolatok kiterjesztésén keresztül, a határokon kívül rekedt magyarok bevonásával képzeli el konkrét feladatok elvégzésével.
A riport mellékleteként megjelent fényképről, finom, megnyerő arcú, intelligens hölgy tekint vissza.

VI./

A gyűjteményem - cikk-kivágások - anyagának rendezése közben találtam rá a Széchenyi Casino Hagyományőrző és Művelődési Társaskör 1999. évi tavaszi esemény naptárára. Nem emlékszem, hogyan került gyűjteményembe, de ezzel a Casino tevékenysége áttekinthetővé, egyértelművé vált számomra.
Ismertebb előadók: Molnár V. József – Pap Gábor – Makovecz Imre – Kubassek János – Szántai Lajos – Nagy Gáspár – Makkai Ádám – Dr. Szakály Sándor – Széchenyi Zsigmondné.

Melléklet: két oldal az 1999. évi eseménynaptárból. 

A Széchenyi Casino Hagyományőrző és Művelődési Társaskör tevékenységi köre Budapest centrikus. Az 1975-ben alakult Széchenyi István Szocialista Brigádokból alakult - több névváltozás után az Országos Széchenyi Kör 1982-ben-, majd az  1987-ben alakult Széchenyi Társaság tevékenysége az egész országra kiterjedt.
Debreczeni Dóra halálával megszűnt az általa vezetett Széchenyi nevét viselő Társaskör. Az Országos Széchenyi Kör és a Széchenyi Társaság ma is működik.
Visszatekintve ezen egyesületek alakulása körül felmerült nehézségekre, a működésük a bizonyíték, hogy szükség és igény volt tevékenységükre.

Mindhárom szervezet  Széchenyi szellemiségének élesztője, terjesztője. Akkor és most is küldetést teljesítettek és teljesítenek.


Egervölgyi Dezső


Fotó: Szedlmajer Alex

Nyomtatás
Hozzászólás beküldéséhez lépjen be felhasználónevével. Amennyiben még nem regisztrált felhasználó, itt regisztrálhat!

Bővebben kifejtené véleményét? Írását küldje el szerkesztőségünk e-mail címére.

Ehhez az íráshoz még nem érkezett hozzászólás.
További események »
Rovat legfrissebb hírei
 • Melyik Széchenyi Casino a jelvény tulajdonosa? »
 • A Széchenyi-tisztelők eseménynaptára
   « 
   » 
  H K SZ CS P SZo V
  01 02 03 04 05 06 07
  08 09 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 01 02 03