http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2018-06-27 14:11

Családok Éve - családok nélkül?

|
A kormány meghirdette: 2018 a Családok Éve. A családokról konferenciákat rendeznek, tanulmányokat írnak, a Széchenyi Társaság is ezt a fogalmat igyekszik körbejárni februári "eszmesúrlódás" során.

Hosszabb idő óta megmutatkozó társadalmi jelenség a családok válsága. Növekszik a válások száma, miközben csökken a hagyományos értelemben vett házasságkötések száma; mind gyakoribbak az együttélések, amelyek nem kívánnak társadalmi értelemben vett elköteleződést. Csökken a születendő gyermekek száma. Ezek a tények tágabb kitekintésben civilizációs válságjelenségként értelmezhetők. Az adminisztratív – állami – intézkedések önmagukban megváltoztathatják-e ezt a negatív folyamatot? Mit lehet tenni ebben a helyzetben, s valóban ennyire lesújtó kép tárul-e elénk?

         Ezekre a kérdésekre igyekezett választ adni az Eszmesúrlódások 2018. február 27-dikei összejövetelén Bíró László tábori püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferense és Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke.

         A meghívott előadók történeti áttekintés keretében fogalmazták meg, mit nevezünk az európai keresztény kultúrkörben családnak, s melyek a legfontosabb funkciói, amelyek közül több sajnálatos módon sérül a posztmodern társadalomban. Az előadók megállapították: sokan a család átalakulásáról beszélnek (csonka család, egyszülős család, gyermek nélküli család), mégis az ember természettől fogva alapvető igénye az apa-anya-gyermek közösségen alapuló család, amely jelentős mértékben meghatározza egy adott társadalom kiegyensúlyozott működését.

         Mennyiben felel meg a család a szociológusok által felállított kritériumoknak: a reprodukciós funkciónak, a pszichoszociális funkciónak, az irányítási és ellenőrzési funkciónak, az érzelmi és emocionális funkciónak, a státusz kijelölő szerepnek, a nevelő funkciónak, a szellemi-kulturális funkciónak és a gondozó-ellátó funkciónak.

         Az előadók összegezésként megállapították: minden negatív jelenség (gender, celeb, egyneműek „házassága”) ellenére kevésbé negatív képet mutat a valóság annál, mint amilyet a média gyakran elénk tár. Az egészséges társadalom nem nélkülözheti a keresztény értékek alapján szerveződő közösségeket.

 

Elmer István

moderátor