http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2017-10-18 15:28

Eszmesúrlódások-3.

|
Hazafiság, európaiság, kereszténység.

Három fogalom, amelyeket szenvedélyes viták kísérnek. Vajon közük van-e egymáshoz, s ha igen, hogyan kapcsolódnak ahhoz a kultúrához, amelyben élünk? vagy éppen ellentétes nézeteket hordoznak, netán a "világnézeti semlegesség" jegyében függetlenek-e a másiktól, illetve személyes ügynek tekithetők-e a róluk való gondolkodás? Nemzetek vagy régiók Európája? Elképzelhető-e az európaiság a nemzeti sajátosságok hozzáadott értéke nélkül? S a kereszténység vajon napjaink világnézeti állásfoglalásaiban a harmadik utat jelenti-e a baloldali (sokak által az európaisággal azonosított) és a jobboldali (ugyancsak sokak által a hazafisággal azonosított) nézetek mellett? Vagy függetlenül a korszellemtől, a világnézeti csatározásokon túlmutató eszmeiséget hordoz? Különválasztható-e az említett három fogalom, amely különválasztásra oly büszkén tekintett – és tekint ma is – a felvilágosodással kezdődött közgondolkodás?
Mindmegannyi kérdés, amelyek megválaszolást kívánnak, ha érteni szeretnénk helyünket és sorsunkat Európában, annak is meghatározott részén, Magyarországon. Ehhez a tisztázáshoz segít az Eszmesúrlódások címmel meghirdetett közös gondolkodás újabb rendezvénye, Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes és Surján László korábbi európai parlamenti képviselő résztvételével.

Rubovszky András
fötitkár

Vitaindítók:
Sajgó Szabolcs, jezsuita szerzetes
Surján László, korábbi EU parlamenti képviselő

Moderátor:
Elmer István, író-újságíró

 

Összefoglaló értékelés:

(szerkesztés alatt)
 
Hozzászólásra regisztráció után van lehetőség. (Lásd alább).