http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2017-09-19 15:57

Eszterházy János, sosem felejtünk

|

ESTERHÁZY JÁNOS KEGYELETI MEGEMLÉKEZÉS

Kegyeleti megemlékezésen vett részt Szemereki Zoltán, a Széchenyi Társaság alelnöke, a Nyitra melletti Alsóbodokon 2017. szeptember 16-án a Szent Kereszt Felmagasztalása Kápolna felszentelése és Esterházy János végakaratának teljesítése, azaz jelképes hamvainak szülőföldjén való elhelyezése alkalmával.


Ünnepi szertartás keretében temették újra Esterházy Jánost a kápolna alatti mauzóleumban.

 

Az ünnepi szentmise főcelebránsa Marek Jędraszewski krakkói érsek volt, aki František Rábek szlovák tábori püspökkel és Bíró László magyar tábori püspökkel koncelebrált. A szentbeszédet Bíró László püspök úr tartotta. ( http://felvidek.ma/2017/09/csak-a-szeretet-alkoto-erejevel-epithetunk-jovot/)


Esterházy János boldoggá avatása érdekében több méltatás és tanúságtétel hangzott el.


Esterházy János (1901-1957) a szlovákiai magyar politikai élet meghatározó alakja, a huszadik századi történelem azon ritkaságszámba menő közéleti személyisége volt, aki elkötelezett keresztényként vált politikussá. Bátor, a magyarságért, az emberiességért, keresztény elveiért kiálló politikus, akit üldözött a Gestapó, munkatáborba hurcoltak a Szovjetunióba, majd a Prága melletti Mirov börtönébe került, ahol életét vesztette 1957-ben. Rehabilitásával máig adós az Őt elitélő hatalom.
Az ESTERHÁZY JÁNOS EMLÉKHELY Paulisz Boldizsár magánkezdeményezésével jöhetett létre.


közzétette smisi