http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2017-09-07 19:16

Közgyűlés, 17.10.03

|
A Széchenyi Társaság közgyűlése, 2017. október 3
MEGHÍVÓ
(csak a Társaság tagjainak)

2017.okt.3-án 16. órakor
a Jezsuiták Párbeszéd Házának Loyola Cáfé-jában
(VIII.Horánszky-utca 20)

közgyülést tartunk.

Napirend:
1.a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
2.főtitkári beszámoló a Széchenyi Emlékévről
3.a Számvizsgáló Bizottsági jelentése a Társaság gazdálkodásáról
4.az alapító okirat módosítása:székhelyváltoztatás

Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést 16.30 órakor megismételjük,mely a létszámtól függetlenül határozat- képes.

Felhívjuk egyben a figyelmét arra, hogy a közgyűlés után u.e. helyszínen rendezzük a Társaság által szervezett „Eszmesúrlódás” vitakör következő ülését. A tematika és a rövid ismertető honlapunk „Eszmesúrlódások” megnevezésű linkje alatt található.

dr.Tóth József                       dr.Rubovszky András
elnök                                             főtitkár