http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2016-10-24 20:10

Széchenyi-225: Budakeszi emlékezett

|
Széchenyi-225: koszorúzási ünnepély Budakeszin
„Ha más nemzeteknek több a kincsük, legyen minékünk több erkölcsünk és hazafiúi szeretetünk.”
(Napló)

A Budakeszi Széchenyi Baráti Kör

szeptember 22-én csütörtökön
de. 10 órakor rendezte koszorúzási ünnepségét
gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulóján. a budakeszi Széchenyi szobornál

A megemlékezés ünnepi szónoka dr. Pelyach István történész volt

A színvonalas műsor keretén belül
Horváth Szilvia (Széchenyi István általános iskola 7.osztály, tanára Papp Ildikó) Illyés Gyula: Széchenyi hídja c versét szavalta.
Ott Zuzsanna, a Nagy Sándor József gimnázium diákja (tanára Áfra Sándor ig.h.) olvasott fel szemelvényeket Széchenyi gróf írásaiból. Ezt követően
Bársony Réka (Prohászka Ottokár katolikus gimnázium, tanára Jámbor Erzsébet ig.h.) szavalta Szathmáry István: Széchenyihez c. versét A műsor zárásaként
Noszer Csanád (Czövek Erna alapfokú művészeti iskola, tanára Szita Csaba) adta elő trombitán Tornyos György Scerzó-ját.

Az ünnepség során közreműködtek:
a Széchenyi Általános Iskola
a Nagy Sándor József Gimnázium
a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium
a Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola diákjai

a Budakeszi Széchenyi Baráti Kör