http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2015-10-12 20:40

Requiescant in pace!

|
Emlélezzünk az eltávozottakra
Ehelyt szeretnénk teret adni azok emlékének, akik a Széchenyi-eszme iránt elkötelezve fáradoztak azért, hogy nemzetünknek ne csak a múlt dicső és szomorú napjait vegyék észre, de Hazánkra mindig - még a legsötétebb órákban is -  egy szép jövő biztos várományosaként tekintsenek. Ügyelve arra is, hogy a jelen esetleges keservei Isten kegyelméből elviselhetők és legyőzhetők legyenek.