http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2013-04-25 16:54

A Széchenyi Társaság közgyűlése - 2013

|
JEGYZŐKÖNYV
A Széchenyi Társaság 2013. április 15-én 17.30 órakor a Gellért Szállodában megtartott tisztújító közgyűléséről.

 

A Társaság főtitkára, dr. Rubovszky András megállapítja, hogy a Széchenyi Társaság taglétszáma 153 fő, jelen van 47 fő. A jelenlevők létszáma nem teszi ki a határozatképességhez szükséges 50%-ot. Ezért a Közgyűlés a meghirdetett második időpontra történő összehívása értelmében fél óra várakozást követően 17.30-kor kezdődik, mikor is a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.
Dr. Tóth József elnök megnyitja a közgyűlést, üdvözli a megjelenteket.
A közgyűlés egyhangú szavazattal dr. Rubovszky András főtitkárt levezető elnöknek megválasztja, a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Cserháti László és Szemereki Zoltán urakat kéri fel.

1. napirendi pont:

A Főtitkár beszámolója az előző tisztújítás óta eltelt időszak eseményeinek rövid összefoglalása. Az összefoglalás és a rendezvények méltatását megelőzően a Főtitkár emlékeztet a Széchenyi Társaság küldetésére és feladatára a rendkívül bonyolult XXI. századi európai és magyar helyzetben.


2. napirendi pont:

A Számvizsgáló Bizottság elnökének, Zwickl József úrnak beszámolója az elmúlt 3 év főbb bevételeiről, kiadásairól, állami alapítványi, vállalati és magánszemélyek részéről történt adományokról, főbb pénzmozgásokról.
A Főtitkár beszámolóját és a Számvizsgáló Bizottság jelentését a Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.


3. napirendi pont:

A Széchenyi Fórum.hu portál rendszer beindítását és működését Buday Miklós, a Széchenyi Alapítvány elnöke ismerteti. A portál rendszer a Széchenyi-tisztelők fóruma lesz, és alkalmat ad valamennyi esemény, rendezvény előzetes hirdetésére, cikkek, vélemények közlésére.


4. napirendi pont:

Buday Miklós, a Széchenyi Alapítvány elnöke megköszöni Kolozsi Gyula úr adományait és közreműködését az Esztergom-Zamosc városokban 2010-ben megrendezett Széchenyi-Zamoyski konferencián. Köszönete jeléül Borsos Miklós által készített Széchenyi-plakettet ad át.


5. napirendi pont:

Péchy Mária, az Országos Széchenyi Kör elnöke beszámol a Nagycenken rendszeresen megtartott Széchenyi Akadémia több mint 20 éves múltjáról, és az idei rendezvény eseményeiről.


6. napirendi pont:

Körösiné dr. Merkl Hilda, a Budakeszi Széchenyi Baráti Kör elnöke beszámol a Kör 2012. évi tevékenységéről.


7. napirendi pont:

Tisztújítás

Rejtő Kálmánné társasági tag előterjeszti a tagság által javasolt elnökség névsorát, melyet a Közgyűlés az Alapszabályban előírt módon megválaszt, külön az elnököt, az elnökhelyetteseket, a főtitkárt, az elnökségi tagokat és a Számvizsgáló Bizottság tagjait.

 

 

A Közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztja az alábbi tisztségviselőket:


Elnök: dr. Tóth József
Elnökhelyettesek: dr. Cserháti László és Szemereki Zoltán
Főtitkár: dr. Rubovszky András
Elnökségi tagok: Buday Miklós, Cservenka János, dr. Déry Attila, dr. Iván László, Kolozsi Gyula, dr. Kőrösi Mária, Körösiné dr. Merkl Hilda, dr. Pelyach István


Számvizsgáló Bizottság: Zwickl József elnök, Bekker Béla, dr. Mezey Gyula


A közgyűlésen a napirendi pontokat és a tisztújítást lezárva két előadás hangzott el:


Dr. Kőrösi Mária: Hit és kötelesség Széchenyi szellemiségében (lásd itt)

Dr. Cserháti László: Széchenyi, a sportember. (lásd itt)


Dr. Tóth József elnök megköszöni a részvételt, a beszámolókat, az előadásokat, Perjésné Mártának a Közgyűlés lebonyolításához nyújtott adminisztratív segítségét, és 19.35-kor bezárja a Közgyűlést.                   Elnök                                                       Levezető elnök                  JKV hitelesítő                                              JKV hitelesítő