http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2022-09-27 11:35

A tűzvészek elleni harcnak szentelt élet

|


Széchenyi Ödön pasa életéről több évtizedes kutatómunka után dr. Abdurrahman Kılıç könyvet írt melyet a Magyar Tűzoltó Szövetség adott ki (2022.) amelyet Tasnádi Edit fordított.

A Tűzoltó Múzeum 2022.12.31-ig végéig zárva van. A Széchenyi Ödön pasa életéről szóló könyvet nem lehet megvenni. Viszont a  honlapjukról letölthető a róla szóló "A tűzvészek elleni harcnak szentelt élet" című könyv.

 

Ízelítőül álljon itt Mátis Viktor Magyarország nagykövete által írott ajánlás.


"Magyarország és Törökország kapcsolatai egyszerre rendkívül mélyek és szélesek is. Mélyek, mert a két nemzet között rokonság is valószínű, de a két ország évszázados intenzív kapcsolata is vitathatatlan, valamint magáért beszél, hogy a modern Török Köztársaság az első nemzetközi szerződését Magyarországgal írta alá. A kapcsolatok széleskörűek, mert a 21. század elejére kialakult, hogy a politikán kívül a gazdaságban, kultúrában, oktatásban és szinte minden egyéb témában strukturált, részletesen kidolgozott együttműködés van országaink között.
Mindebben azonban a legfontosabb az, hogy a két nemzet, azaz a magyarok és a törökök egymás iránt egyértelmű szimpátiát éreznek. Ezt a szimpátiát pedig a közös eredettudaton kívül újra és újra egy-egy emberi történet táplálja. Ilyen történet a magyar İbrahim Müteferrikáé, vagy a török földön otthonra lelt Rákóczi Ferencé, Kossuth Lajosé.
Ilyen történet Széchenyi Ödöné is, akire mind a törökök, mind a magyarok büszkék lehetnek amiatt, hogy az isztambuli, így lényegében a törökországi modern tűzoltás megszervezőjeként és első parancsnokaként törökebb lett sok töröknél, és mivel apjában „a legnagyobb magyart” tiszteli az utókor, Ödön Pasa személye és tevékenysége a két nép közötti rendkívül erős összekötő kapocs.
Ezért is megtiszteltetés, hogy többször emlékezhettem meg róla a feriköyi temetőben, és ezért is éreztem fontosnak, hogy nagyköveti megbízatásomnak már az első évében, halálának évfordulóján koszorút helyezzek el a sírjánál.
Néhány évvel ezelőtt még Beşiktaşban jutottam el a Széchenyi Ödön Tűzoltómúzeumba, ahol nagy ámulattal tapasztaltam, hogy török barátaink, különösen a török tűzoltók, milyen tisztelettel vannak Széchenyi Ödön iránt. Dr. Abdurrahman Kılıç több évtizedes kutatómunkáját és tevékenységét megismerve elmondhatom, hogy e könyv megírását maga Széchenyi Ödön is rá bízta volna.
Ödön Pasa életműve nem az isztambuli tűzoltás megszervezésével, hanem Dr. Abdurrahman Kılıç könyvével vált teljessé, amit most Ön is a kezében tart. Széchenyi Ödön ugyanis ezeken az oldalakon válik a magyarok és törökök közötti elszakíthatatlan kötelékké. Azáltal, hogy életét ilyen részletességgel megismerhetjük, mind a magyarok, mind a törökök sajátjukként ismerik el, és újra konstatálhatjuk azt, hogy a két nemzet méltán számíthat a másikra akkor, amikor szükség van rá.
Ezúton mondok köszönetet Magyarország nevében dr. Abdurrahman Kılıçnak és a kötet létrejöttéhez hozzájárulóknak ezért a kiváló munkáért, az olvasóknak pedig gratulálok: jól vá­lasztottak olvasnivalót!"