http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2022-06-20 17:54

Fókuszban a szószék a Belvárosi Főplébánia-templomban

|

Újragombolt hagyomány
Múzeumok éjszakája, Budapest 2022.06.25.


A Múzeumok éjszakája eseménysorozat 2022. évi üzenetének fókuszában a hagyományok újragondolása áll.
A templomunkban lebonyolításra kerülő eseményeket, a hagyományok újragondolását mi a templomi szószék segítségével szeretnénk megvalósítani.

A Belvárosi Főplébánia-templom szószékét 1808-ban készítette Ungradt Lipót budai asztalosmester.

- A szószék „látta” Széchenyi István jelképes ravatalát 1860-ban,

- itt mondta el Hatala Péter pap a Szent László napi beszédét 1867-ben,

- s vett részt a szószék az új főoltár megáldásán 1948. augusztus 15-én boldog Meszlényi Zoltán segédpüspök jelenlétében.
A szószék az utóbbi évtizedekben használaton kívül van. Ugyanakkor teljes megújuláson ment keresztül 2021-ben, amikor is Jeney Zoltán fa-restaurátor hat hónapi munkával felújította és konzerválta.


Ezen az estén a szószéket ismét használatba vesszük, és június 25-én (szombaton) 21:15 órakor a szószékről hangzanak el gróf Széchenyi István gondolatai a hagyományokról és a modernizációról egy képzett szónok (toastmaster) előadásában.

Templomunk egyébként ezer szállal kapcsolódik Széchenyi Istvánhoz. Itt volt a pesti jelképes ravatala 1860-ban, amelyről így tudósított a korabeli sajtó:


"Az országos gyászt sem lehetett megakadályozni. 1860. április 30-án Pesten nyolcvanezren mentek el a Magyar Tudományos Akadémia gyászünnepélyére a Belvárosi templomhoz, ahol Széchenyi jelképes koporsójánál báró Eötvös József tartott emlékbeszédet. A gyászmisét az a Scitovszky János esztergomi érsek mondta, aki 1857-ben – ugyanabban az évben, amikor Széchenyi visszatért a közéletbe – országos zarándoklatot vezetett Mariazellbe, s ezzel a hatalmas megmozdulással éppúgy a magyar kérdés megoldatlanságára hívta fel Európa figyelmét, mint majd Széchényi két év múlva a híres „sárga könyvben”, a Blickben."


Minden évben ebben a templomban emlékezik meg a Széchenyi Társaság a gróf haláláról egy emlékmise keretében.

A program helye: a feltemplom főhajója
Időtartama: kb. 25 perc
Előzetes regisztráció nem szükséges, a belépés díjtalan.
Helyfoglalás az érkezés sorrendjében.