http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2020-06-29 08:00

Érem Festetics Juliannáról

|

Széchenyi István édesanyjáról, egyben saját szépanyjáról alkotott érmet Széchenyi Kinga.
Festetics Julianna is olyan nagy műveltségű családból származott, amely jelentősen hozzájárult a haza felvirágoztatásához.
Festetics Julianna készítette Széchenyi Kinga (2019.)


FESTETICS JULIANNA
1753‒1824


Festetics Julianna is olyan nagy műveltségű családból származott, amely jelentősen hozzájárult a haza felvirágoztatásához. Juliannát otthon ugyanaz a neves jezsuita, Nagy Jeromos tanította mint öccsét, a legnevesebb családtagot, Festetics Györgyöt (1755‒1819), aki az első mezőgazdasági felsőoktatási intézményünket és a Helikon Ünnepségeket hozta létre Keszthelyen. Julianna később a pozsonyi Notre  Dame Ágostonrendi apácáknál folytatta tanulmányait. Magas műveltségre tett szert, öt nyelven beszélt, nagyon olvasott volt, és érdekelték a természettudományok is.


Széchényi Ferenc és Festetics György jó barátok voltak, együtt tanultak a bécsi Theresianumban. Mindketten nagy szolgálatot tettek a magyar művelődés, kultúra és gazdaság fejlődéséért.


Julianna első férje Széchényi József tragikus balesetben hunyt el. Néhány év múlva József öccsével, Széchényi Ferenccel (1754‒1820) kötött házasságot. Boldog, szeretetteli házasságban éltek. 5 gyermeket neveltek fel, köztük a legnagyobb magyart, Széchenyi Istvánt. Julianna nagyon fontosnak tartotta gyermekei szellemi, vallási, hazafias és erkölcsi nevelését. Magyarul beszélt gyermekeivel, neves tanárok fogadott fel. Modern felfogását mutatja, hogy az apa szerepét meghatározónak tartotta a nevelésben. Férjével együtt mindennemű ember tiszteletére nevelte gyermekeit.


Julianna fiában, Istvánban meglátta a későbbi nagyságát, amikor 1818-ban a következőket mondta Madarász ügyvédnek: "Ő az én legkedvesebb növendékem, én ismerem az ő szellemét, lelkületét, ő szívvel, lélekkel magyar, s meglátja ügyvéd úr, Magyarországon olyan nagy hazafi ember nem volt, mint ő".


Férjét fontos pozicióiban, mint horvát báni helytartót, később mint a törvényelőkészítő bizottság tagját, majd mint Somogy megye főispánját és helyettes országbírót munkájában hathatósan támogatta. Magyarországi, majd nagy nyugat-európai utazásaira elkisérte. Ezek az utak, tapasztalatok Julianna világlátását és műveltségét is szélesítették. Az utak élményei, hasznos tapasztalatai olvashatók Széchényi Ferenc és titkára, Ribini János Dániel máig németből le nem fordított útleírásában.


1799‒1800-ban Széchényi Ferenc megjelentette könyvgyűjteményének katalógusát, majd 1802. november 25-én felajánlotta könyv-, térkép- és nyomtatványgyűjteményényét a nemzetnek, ezzel megalapozta a későbbi Nemzeti Múzeumot és a Széchényi Könyvtárat. Idővel a gyűjteményt tovább gyarapította, és Festetics Julianna is felajánlotta a nemzetnek ásvány- és növénygyűjteményét.


Úgy vélem, ebből a rövid ismertetésből is egy nagyon gazdag, sokoldalú egyéniséget ismerhetünk meg, aki példaképül szolgálhat mai "honunk szebblelkű asszonyinak".

Széchenyi Kinga