http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2019-09-11 19:42

Rákóczi-opera

|

Dr. Csabai Mária a magyar történelem kiemelkedő eseményeiről. jeles személyiségeiről több mint egy tucatnyi iskoladrámát szerzett - például a Széchenyi életét idéző „A kisded makkbúl” - melyeket a Zuglói Széchenyi István Általános Iskola tanulói mutattak be.

Most új produkcióval jelentkezett. A Rákóczi-szabadságharc végén játszódó diplomáciai történteken alapuló - Két part között című - két felvonásos opera Fehér György Miklós zenéjével közös alkotásuk.

 

A bemutató 2019. szeptember 20-án 19 órakor lesz a Nádor Teremben (1146 Bp. XIV. Ajtósi Dürer sor 39.) lesz.

 

A belépés díjtalan

 

KÉT PART KÖZÖTT – Rákóczi útja Kassáig


Rákóczi Ferenc a szabadságharc utolsó évében szövetségest remélve indul Lengyelországba, de Péter cárral nem jön létre a szövetség.


A közben megkötött szatmári béke megfosztja vezéri rangjától, így már bujdosóként nem képviselheti hazája ügyét a várható európai béketárgyaláson. Két part közé sodorja sorsa. Gdansból Anglia partjához, onnan XIV. Lajos országába, végül a törökországi Rodostoba.

 

Ez már diplomatasors, melyben korábbi szövetségesei segítségére szorul. Anna királynő kimenekíti osztrák földről, tengeri útján biztosítja védelmét, de nem fogadja, még újabb hajón XIV. Lajos országába küldi, ahol a Napkirály Sáros grófja néven fogadja, pazar udvari életet biztosít számára, kegyadományt a bujdosóknak, de őt magát felejtésre utasítja.


A francia-osztrák béketárgyaláson a franciákat képviselő Villars marsallnak írja: „Tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a 36. cikkelyt, amely Ragotzy fejedelemre és a magyarokra vonatkozik, felvegyék a szerződésbe!”, de eláll tőle, ha ez akadályozná az európai köznyugalom visszaállítását.


Két part közötti sziget volt Franciaország, ahonnan a király halála után elfogadja a szultán meghívását, mert az osztrák-török háborúban újabb lehetőséget lát.
A szultán királyként fogadja török ruhával és harcra kész hadsereggel, amit a bujdosó fejedelem nem fogad el.


Az osztrák kiadatási kérelemmel szemben itt is védelmet élvez, de megkötötték pozsareváci békét, és a bujdosókat Rodostóba száműzik, ahol tovább él vele a szécsényi országgyűlésen tett vezérlő fejedelmi esküje. Fájdalmasan fogadja a magyar nemesség árulásának hírét: elfogadták a Habsburgok leányági örökösödési jogát.


Ekkor erős honvágya a jövőbe, a 20. századba röpíti, népe szívébe költözik.