http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2018-02-04 10:04

Emléktábla Kovásznán

|

Széchenyinek állítottak emléktáblát a Kárpát-medence legdélkeletibb csücskében, a pokolsáros Kovásznán 2017. április 8-án.

Örömmel hallom, hogy negyed évszázaddal azután, hogy Széchenyinek domborművű portréjával díszített és emlékét megörökítő márványtábláját kivittem Pozsonyba, és ott a nagykövetnek (az akkorinak) átadtam van  már emléktáblája a legnagyobb magyarnak. Kár, hogy nem az eredeti került fel a falra.
Később kitüntettünk egy pozsonyi polgármestert a Széchenyi Társaság Díjával, aki ígérte, hogy intézkedik. Azóta sok idő telt el.

Lényeg, hogy van már a grófnak Pozsonyban megjelölt emlékhelye.

Mi a legnagyobb magyar mennybemenetelének évfordulóján a helyi polgármesterrel, az alkotóval Vetró Andrással és az adományozóval - jelen sorok írójával - állítottunk emléktáblát Széchenyinek, a Kárpát-medence legdélkeletibb csücskében, a pokolsáros Kovásznán, 2017. április 8-án.

 

A kétnyelvű emléktábla magyar szövege

- a portré mellett: „Egy szegény árva magyar, pénz és taps nélkül, de elszánt kitartó hazafiságtól lelkesítve – Kőrösi Csoma Sándor – bölcsőjét kereste a magyarnak…”,

- a portré alatt: "Államférfi, író, polihisztor, közgazdász, a reformkor kimagasló személyisége, Kőrösi Csoma Sándor emberi nagyságának felismerője és megfogalmazója."

 

Tóth József elnök urat tájékoztattam, üzenetet hagytam, de nem válaszolt.
A pozsonyi táblának örvendek. Remélem a Társaság is örül a kovásznainak.

 

 
Szíves tájékoztatásul küldöm a hírt, remélve, hogy a pozsonyi örömmámor mellett ez az aprócska is érdekelhet benneteket.

Baráti tisztelettel:
Halasy-Nagy Endre