http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2016-01-29 15:29

Széchenyi Vizsolyban

|

A magyar kultúra egyik legfontosabb végvára, amely joggal várja és kéri a nemzeti érzelmű emberek folyamatos figyelmét.

Mikor járt gróf Széchenyi István Vizsolyban? Bár híresen nagy utazó volt, a legnagyobb magyar tudomásom szerint egyszer sem jutott el a magyar reformátusság egyik kultikus központjába, ahol az első teljes (az eredeti nyelvekről való) magyar bibliafordítást 1590-ben kinyomtatták.
Ma mégis a kis abaúji községben rendezi meg a budapesti Széchenyi Társaság és a helyi református egyházközség a Nyelvében él a nemzet című nyelvművelő konferenciát.

Ezt egyfelől az indokolja, hogy Széchenyinek a magyar anyanyelv ügye olyan fontos volt, hogy birtokainak egyévi jövedelmét ajánlotta egy, a magyar nyelv kifejtésére és a honpolgárok magyar szellemű nevelésére hivatott tudós társaság felállítására 1825-ben.

Nyelv és szellem együtt, mert mint Széchenyi írta, "...a szólás még korántsem érzés, a nyelvnek pergése korántsem dobogása még a szívnek, és ekképp a magyarul beszélő, sőt legékesebben szóló korántsem magyar még."

 

A Magyar Hirlap.hu portálon jelent meg Faggyas Sándor írása 2016.01.29-én.


A folytatás itt olvasható>>