http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2015-09-21 08:44

25 éves a Mosonmagyaróváron a Széchenyi Polgári Kör

|

Az évforduló alkalmából emlékkönyv jelent meg.
1990 novemberében - Felhívás Mosonmagyaróvár lakóihoz - címmel körlevél jelent meg a helyi újságban. Az azóta eltelt időszak történetét foglalja össze most egy kiadványban Szentkuti Károly.
Megjelent 300 példányban.

 

A Felhívás

 

”A város polgárai 110 évvel ezelőtt szükségét érezték annak, hogy Széchenyi István emlékét ápolva összegyűjtsék azokat, akik az ő szellemében gyarapítani akarják városunk kulturális életét. Erre alakult 1880 - ban a Magyaróvári Széchenyi - Kör. Úgy gondoljuk, hogy Széchenyi szellemi öröksége, a legnagyobb magyar emlegetésén túl bölcsőjében ring. Hisszük, hogy mint annyiszor, most újból itt a lehetőség a szellemi örökséget bölcsőjéből kiemelni. Ezt kívánja elősegíteni kezdeményezésünk , a több mint százéves hagyomány folytatásával a Széchenyi Polgári Kör megalakításával.” – írták a kezdeményezők.


1990. november 13-án 17 órakor az érdeklődő polgárok találkoztak a városi könyvtárban, hogy előkészítsék a megalakulást, majd 1990. december 14-én az Ambrózia Étteremben megalakult a Széchenyi Polgári Kör. A 32 megjelent alapító tag elfogadta az alapszabályt és megválasztotta elnöknek Tuba Lászlót, titkárnak Moldoványi Gézát. A bíróság az egyesületet 1991. június 13 - i dátummal 60. 699 szám alatt jegyezte be.


A civil szervezet jelenleg több, mit 100 taggal rendelkezik, Kiváló elnökei - Tuba László, dr. Keszei Károlyné, dr. Szöllőssy László és Moldoványi Géza vezetéséve - a kör jelentős szerepet tölt be a város közéletében.

 

A kör, azon túl, hogy Széchenyi István emlékét ápolja, aki 1847-ben Moson vármegye követeként vett részt a pozsonyi országgyűlésen, több mint 200 előadást szervezett, utcatáblákat állított városszerte, könyvet adott ki a város 650 évfordulójára, kirándulások során megismertette tagjaival Magyarország értékeit. Vetélkedőket támogatott, közéleti klubot működtetett, éveken keresztül szervezte a lucsonyi búcsút, ápolja Sattler János, Mosonmagyaróvár első polgármesterének emlékét.

Moldoványi Géza
elnök


A könyv pdf változata itt olvasható>>