http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2015-09-06 17:01

A Széchényi-családegyesület felhívása a menekültek ügyében

|
A Széchényi-családegyesület seniorja Széchényi Kálmán a mellékelt felhívással fordult Orbán Viktorhoz és Lázár Jánoshoz.
Kérte, hogy a Széchenyi Fórumon is tegyük közzé a Széchenyi-családegyesület felhívását.

Felhívás a menekültek ügyében

Magyar testvéreinkhez,

A magyar köztársaság kormányához

 

 

 

Segítsetek a menekülteknek! Részesítsétek őket olyan bánásmódban, amilyent hasonló helyzetben saját magatoknak kívánnátok! Elengedhetetlen az alapvető életfeltételek biztosítása (táplálék, tisztálkodás és fedél).


Az utóbbi évszázadban magyar menekültek millióit segítették a legkülönbözőbb népek új hazát találni a nagyvilágban.


A háború után a Széchényi-család legtöbb tagja is földönfutó menekültté vált, így saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy mit jelent ebben a helyzetben a segítség.
Adjatok példát a világnak segítőkézségben, emberszeretetben és keresztény könyörületben. A magyar nép ezeréves történelmében olyan asszimilációképességet mutatott, mint talán egy más nép sem, és ez nem vált hátrányára. Mutassátok meg, hogy mit jelent a hagyományos magyar vendégszeretet.


Mi hiszünk Istenben és abban, hogy kötelességünk az ő szellemében cselekednünk.


Működjetek együtt nemzetközi szervezetekkel (pld. UN Refugee Commission), ezek segíteni fognak nektek a segítségnyújtásban.
Tiltakozzatok a világot átfogó fegyverszállítás ellen, amely a menekülés legfőbb kiváltója.

2015. szeptember 3.


Széchényi-családegyesület
Széchényi Kálmán, senior

 

 

 

 

A Széchényi-családegyesületről


A Széchényi-családegyesület 2013. november 30-án alakult meg, 15 alapító tag kezdeményezésére. A Családegyesület székhelye Spiegelberg (Németország).
A második világháborút követően a Széchényi nemzetség tagjait az egész világba szétszórta a sors. Azóta már két új generáció nőtt fel. A legtöbb Széchényi nevet viselők, továbbá azok leányainak leszármazottai még név szerint sem ismerik egymást.

Ez a tény határozza meg a Családegyesület céljait a következő évekre:


   a) a tagok egymás közti megismerkedése és kapcsolattartása szervezett családi   találkozók, ünnepi összejövetelek és megfelelő internet-platform útján.
   b) a nemzetség összetartásának és tagjai egymás iránti atyafias jóindulatának fejlesztése.
   c) a családi öntudat fejlesztése, különös tekintettel a fiatalabb generációkra. Ezt a családtörténet multimédiás bemutatásával és az ó-hazába vezető szervezett utazásokkal óhajtjuk elérni.
   d) a családfa és a családtörténet folyamatos aktualizálása

A Családegyesületnek van már (ötnyelvű) honlapja. A Családegyesület Széchényi Kálmánt választotta elnökének (senior). Rövid életrajza: Gyöngyösön született 1944-ben. A középiskolát a budapesti piarista gimnáziumban végezte. 1968-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen villamosmérnöki diplomát szerzett. 1971-töl Németországban él. Nős, három fia és egy lánya van.

Az első találkozót az idén augusztusban Sopronban tartották, amelyen a világ minden tájáról mintegy 130 családtag vett részt. A második találkozó 2020-ban lesz – közös ősünk – Széchényi Ferenc halálának 200. évfordulóján.