http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2014-12-16 14:36

Széchenyi válogatott levelei

|

„Ezt köztünk! Isten áldja!” címmel jelent meg Oplatka András, Körmendy Kinga, Mázi Béla és Kovács Henriett szerkesztésében, Fónagy Zoltán szakmai lektorálása mellett ez a hiánypótló mű.
Az MTA BTK Történettudományi Intézetének szervezésében került sor 2014. december 10-én a Magyar Tudományos Akadémia kupolatermében gróf Széchenyi István válogatott leveleinek bemutatására.

A könyv címe: „Ezt köztünk! Isten áldja!” Elgondolkoztató cím és felhívja a figyelmet a mai szegényes levélcímzési és elköszönési formuláinkra. Ebből külön tanulmányt lehetne írni. Alcím: Széchenyi István válogatott levelei.
A kötetet az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet gondozásában jelent meg, 584 oldal terjedelemben és 260 levél közreadásával.

 

A könyvbemutató vendégeit Fodor Pál főigazgató (MTA BTK) üdvözölte. Bemutatta a könyv szerkesztőit és a közreműködőket. Bevezető szavai itt meghallgatható>> (A hangfájlok meghallgatásához fülhallgatót javasolunk.)
 
A könyvet Csorba László főigazgató (Magyar Nemzeti Múzeum) mutatta be.

Kovács Henriett, Körmendy Kinga, Mázi Béla és Oplatka András szerkesztőkkel beszélgetett a kötet szakmai lektora, Fónagy Zoltán.

Az egyes blokkok között Fenyő Ervin Széchenyi-kutató és színművész lenyűgöző értelmezéssel olvasott fel a kötetből leveleket. Illusztrációként álljon itt egy példa:

(A lenti hangfájl meghallgatásához fejhallgató szükséges!)

 

1946. október 11. Pest, Zichy Géza grófnak>>

 


Az igényes, szép kivitelezésű (jól olvasható betűk, finom tapintású szép papír, harmonikus margóviszonyok stb.) kemény táblás könyv készült. A kötet bevezetőjében a szerkesztő Oplatka András Széchenyi-kutató, író, újságíró írását olvashatjuk arról, hogy „Miért készül e könyv?”, majd Mázi Béla kézirattáros, a Széchenyi-kéziratgyűjtemény gondozója vezeti be az olvasót Széchenyi István levelezésébe.


A hatalmas életműhöz kapcsolódó ezres nagyságrendű levelezésnek csak töredékét dolgozhatták fel a szerkesztők. Mindazonáltal a levélválogatás törekszik az 1809-1860 időszakban Széchenyi életét-, legfontosabb alkotásait-, illetve a meghatározó kapcsolatait a lehető legszélesebb körben megismertetni az olvasóval.


A Széchenyi-levelek eredeti nyelve általában német és/vagy magyar, de szerepelnek a válogatásban angol és francia  levélfordítások is. A fordítás során megtartották Széchenyi nyelvhasználatának sajátosságait, ugyanakkor nagy erénye a kötetnek, hogy a levelek tartalma az olvasók számára tiszta, és világos, a mai nyelvszerkezetnek, értelmezéseknek teljes mértékben megfelelnek. A lábjegyzetek elégséges magyarázattal szolgálnak a távoli korról. Az egyes levelek kronologikus sorrendben követik egymást, a levéltartalmakat megelőző levéljellemzők (datálás, címzett stb.) kellően informatívak. Minden levél új oldalon kezdődik, így jól áttekinthető a kötet, és jól elkülönülnek egymástól a különböző tartalmak.

 

 
Örömmel veheti kezébe a kötetet minden Széchenyi-tisztelő személy az érdeklődőtől a tudományos kutatóig. Nagy jelentőségű eseménynek tartom az „Ezt köztünk! Isten áldja!” Széchenyi István válogatott leveleinek a kiadását, és nem von le a kötet jelentőségéből, értékéből az, hogy az egyébként nem nagyszámú fekete/fehér szövegközi képek, kéziratminták igényesebb képfeldolgozást igényeltek volna. A régi szőnyegszövő mesterek gyakorlatára emlékeztet a kötet végén az egyik színes kép képaláírása. Ha a mű kifogástalan – csak Allah alkothat tökéletest – akkor hibajelet szőnek a szőnyeg végébe.

 
A szerkesztők fontosnak tartották, hogy egy hasznos kézikönyv szerepét is betöltse ez a levélválogatás; így életrajzi adatokat, rövidítésjegyzéket, képjegyzéket, irodalomjegyzéket, névjegyzéket, névmutatót, szövegközi fekete/fehér képeket és a kötet végén színes képeket is tartalmaz a kötet.


Hiánypótló mű ez a válogatás. Sok levél először olvasható magyarul. Elismerés illeti az ötletgazdát, a  finanszírozót, a szerkesztőket és fordítókat, a lektort, a kiadót és minden közreműködőt. Azt kívánom, hogy folytatódjon ez a munka, és a tudománypolitika fordítson sokkal nagyobb figyelmet a Széchenyi-életmű tudományos igényű, átfogó  kutatására, különös tekintettel az életmű fehér foltjainak feltárására, feldolgozására. Követelje ki a e munkához szükséges anyagi forrásokat, és ezzel mielőbb törlessze gróf Széchenyi István szellemi hagyatékával szemben fennálló adósságát a nemzet.

 


„Ezt köztünk! Isten áldja!” Széchenyi István válogatott levelei című kötetnek minden értelmiségi család könyvespolcán a Napló mellett van a helye. Időnként leemelve a kötetet, mai emberek lelkében – a történelmi háttér megismerésén túl – hasznosulhat a legnagyobb magyar szellemes stílusa, és értékrendje is.

Buday Miklós

 

 

A könyv ára 4990 forint. Megrendelhető itt>>