http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2014-02-14 16:39

Dr. Hoffmann Rózsa ajánlása

|
Örömmel üdvözlöm, hogy Széchenyi Alapítvány gróf Széchenyi István életművének, szellemi hagyatékának a Magyar Értéktárba való felvételét kezdeményezte.
A nemzet iránti hűsége, az ország fejlődésébe vetett hite, az érte hozott életáldozata csakúgy, mint hatalmas akaratereje, szenvedélyes alkotó és szellemi munkássága a múltban és ma is méltán emeli őt a legmagasabbra a Magyar Értéktárba.
Egy nemzet megújulása nem lehet csupán egyes emberek műve. A „nemes gróf” törekvéseit csak akkor koronázta siker, ha buzgó támogatókra tudott találni. Szükséges tehát a Széchenyi-kultusz tovább éltetése, és a felnövekvő nemzedékekkel minél szélesebb körben való megismertetése. Ehhez Széchenyi gondolataiból és lelkierejéből táplálkozó további eredményes munkát kívánok!

A teljes ajánlás itt olvasható>>