http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2013-12-13 10:20

Náray-Szabó Gábor ajánlása

|
Herder nemzethalált idéző jóslatát cáfolandó, a reformkorban a magyarság legjobbjai minden erejüket latba vetve munkálkodtak a nemzet felemelésén.
Megújult a nyelvünk, megmozdult és tenni akart a társadalom szinte valamennyi csoportja.

Széchenyi István e dicsőséges szellemi megújulás egyik vezéralakja volt, aki a fennkölt gondolatok megfogalmazásán túl a mindennapi életre kiható, mindenki által felfogható és értékelhető, dicső tetteket hajtott végre.

Nélküle szegényebbek lennénk megannyi csodálatos alkotással, és egy olyan, messze sugárzó személyiséggel, aki az utána következő nemzedékek sorozatának mutatott és mutat máig is példát.

Nagyívű, egyúttal két lábbal a földön álló elképzelései máig részét képezik a közgondolkodásnak, ezért szellemi hagyatékának ott a helye a Magyar Értéktárban, és a hungarikumok között.

Náray-Szabó Gábor