http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2013-11-20 17:26

Fülöp Tamás ajánlása

|
A reformkor kiélezett, polémiáktól áthatott szellemi környezete Széchenyit is arra késztette, hogy a sorsfordító években, különböző módon és formában nyilvánosság elé tárja a magyarság sorsával, a nemzet jövőjével kapcsolatos nézeteit.
Ezeket a megnyilvánulásokat vizsgálva vált számomra is kétségtelenné, hogy Széchenyi politikai gondolkozását mennyire mélyen hatotta át a nemzet, a magyarság sorsa iránt érzett hatalmas felelősségérzet, elkötelezettség.

Szellemi örökségének ez a szegmense önmagában is alkalmas lenne arra, hogy példaként szolgáljon minden elkövetkezendő, a nemzet jövőjét befolyásolni képes generáció számára.
De Széchenyi szellemi hagyatékának más – műszaki-technikai, gazdasági, kulturális-irodalmi, erkölcsi-vallási stb. – aspektusait is egybe véve, úgy gondolom, mind a közvélemény, mind az oktatás, mind pedig a történelemtudomány felől további kötelezettségeink és feladataink vannak ezzel az életművel kapcsolatban. Széchenyi szellemi örökségének hungarikummá nyilvánítása jelentős mértékben elősegítené e hagyatéknak a nemzeti értéktárba való méltó megőrzését, és utat nyithatna újabb, további feltárása, más szempontok szerinti vizsgálata előtt is.

S e célirányos munkálatokban Magyarország egyik legjelentősebb közgyűjteménye, a Magyar Nemzeti Levéltár – az általa őrzött, Széchenyivel kapcsolatos írásos kulturális örökség révén – maga is tevőleges szerepet képes vállalni a jövőben.

 

Az ajánlás teljes szövege itt olvasható>>