http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2013-11-15 14:41

Széchenyi hite

|

Széchenyi hite címmel 2012 májusában konferenciát szerveztek a Párbeszédek Házában. A konferenciakötet azonosan "Széchenyi hite" címmel a Jezsuita könyvek Agóra sorozat 17-ik köteteként jelent meg (JTMR Faludi Ferenc Akadémia. Bp. 2013.). A kötetet Benkő Ágota és Vértesaljai László szerkesztette.


Az előszót, Vértesaljai László jezsuita atya írta, felhíva a figyelmet a felvetett téma időszerűségére és szükségességére. Ha csak emlékezünk, de nem mélyedünk el az életműben, nem jutunk közelebb Széchenyihez. A hátirat szavaival ajánlhatom röviden a kötetet az érdeklődőknek.

"A magyar reformkor nagy alakjai erkölcsi és politikai mércét jelentenek, még bő százötven év távlatából is. Ezek közül is kiemelkedik Széchenyi István, aki megvallottan keresztény és megvallottan magyar. Az igazán érdekes kérdés a kettő kapcsolata. Hogyan tudott e kettős érdek hatni egymásra, hogyan termékenyítette meg a legnagyobb magyar személyes, katolikus hite nemzeti öntudatát? Ábrándok és nosztalgiázás helyett a kérdés érdemi
megválaszolása szakembereket igényel, méghozzá akadémiai szinten. Innen adódott egy konferencia megszervezésének gondolata, melyen a reformkor avatott ismerői tárják fel a hit és a politika kapcsolatát Széchenyi életében.

A konferencia és az előadások tanulmánykötetben való megjelentetése nem öncélú. Jóllehet tisztelettel adózunk Széchenyi István emberi, vallási és
politikai magatartása előtt, mindezt mégis azért tesszük, hogy e példa segítségével keressük a kulcsot a ma emberének politikai, nemzeti, vallásos önértelmezéséhez és társadalmi, politikai elkötelezettségéhez."


A kötet tartalma

Katus László: Vallási élet Magyarországon
Bikfalvi Géza: A Széchenyi-család és a jezsuiták kapcsolata
Bartusz-Dobosi László: Korai hitélmények Széchenyi útkereső időszakából
Velkey Ferenc: Erényszövetség és hit
Zakar Péter: Széchenyi és Lanovics
Fazekes Géza: Széchenyi István a reformkor egyházpolitikai küzdelmeiben
Sarnyai Csaba Máté: Széchenyi hite és személye Prohászka Ottokár és Ravasz László szemével
Zárszó (Jelenits István SchP)

Keresztény-keresztyén hittel támogatott erkölcsi tartásra van szükségünk, hogy a mindent elnyelő globális világrendben talpon maradhassunk. Nyúljunk bátran a múlt kiváló egyéniségei felé - Pázmány, Zrínyi, Rákóczi, Prohászka, Ravasz László, Mindszenty, Kodály - és merítsünk erkölcsi tartást, szellemi erőt életművükből. Szükségünk van rá.

Érdeklődőként köszönöm, hogy dokumentálták a konferenciát és közreadták a Széchenyi hitéről szóló tanulmánykötetet. Olvasásra ajánlom minden Széchenyi-tisztelőnek.

 

Egervölgyi Dezső