http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2013-02-26 11:31

A Széchenyi-család miseruhát ajándékozott Gyulay Endrének

|

Gyulay Endrét 1987-ben nevezte ki Szeged-Csanád Egyházmegye püspökévé II. János Pál pápa. Széles körökben ismeretes, hogy ő Széchenyi-tisztelő főpap. Ezért is kérték fel egy Széchenyi-családtag temetésére, melynek alkalmából egy fémszálhímzéses miseruhát kapott a családtól. A köztiszteletben álló püspök urat 2000-ben Szeged díszpolgárává választották. A ma már nyugállományú püspök ebben az évben ünnepelte püspökké szentelésének 25. évfordulóját.

A Széchenyi-család által ajándékozott miseruha története

Azt sajnos nem tudjuk, hogy mikor készült a miseruha, hogy került a Széchenyi-család bírtokába, és a családtagok közül vajon használta-e valaki, vagy valamelyik kápolnájuknak volt-e a kelléke. A miseruha történetét attól kezdve ismerjük, hogy az kikerült a családi tulajdonból.


Gyulay Endre a Széchenyi Kör szegedi tagcsoportjával mindig jó kapcsolatot ápolt. Elmondta, hogy Budapesten, a Széchenyi István Gimnáziumban tanult, számára természetes, hogy rokonszenvezik a Széchenyi Kör tagjaival. A Széchenyi Kör szegedi tagcsoportjának meghívását is mindig készséggel fogadta.

Széchenyi-tisztelő munkássága elismeréseképpen 1997-ben a Széchenyi Társaság Díjával tüntette ki Őt a Széchenyi Társaság.

A szegedi tagcsoport 2011. április 8-án a Móra Ferenc Múzeum dísztermében tartotta a Széchenyi Emlékév 2010 záró ünnepségét. A püspök úr örömmel vállalta el az emlékbeszéd megtartását.


A fényképen Gyulay Endre püspök úr a Móra Ferenc Múzeumban a Széchenyi Emlékév záróünnepség emlékbeszédét tartja.

 

Az ünnepségen bemutatta azt a csodálatos miseruhát, melyet a Széchenyi-családtól kapott. Elmesélte, hogy a család egy idős hölgytagja külföldön elhunyt, és végakarat szerint a család nagycenki sírboltjába akarták eltemetni. Gyulay Endre püspök urat kérték fel a gyászszertartás megtartására. A temetés napján összegyűltek Nagycenken a Széchenyi-család tagjai, és a püspök úrnak egy csodálatosan hímzett miseruhát ajándékoztak.

A család egyik tagja megérkezvén elmondta a rossz hírt: valamilyen hivatalos irat hiányában nem engedték áthozni a határon a halottat. Így a püspök úr az elhunyt jelenléte nélkül tartotta meg a gyászszertartást, és szentelte be a kriptában a sírhelyet.


A gyönyörű miseruhát a püspök úr az ünnepségig őrizte, de elhatározta, hogy a szegedi Széchenyi Körnek ajándékozza. A felajánlást megköszönve sajnálattal kellett közölnünk, hogy nekünk nincs semmilyen közösségi helyünk, ahol tovább őrizhetnénk a becses ajándékot.

Megbeszéltük, hogy a szegedi Egyházmegyei Múzeum kiállításán fogjuk elhelyezni, és a kísérő iraton feltüntetjük az ajándékozó, Gyulay Endre püspök úr és az ajándékozott, az Országos Széchenyi Kör szegedi tagcsoportjának a nevét.


Papp Éva
Szegedi Széchenyi Kör