http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 

Szentmise a Sziklatemplomban hazánkért

|

A Pálos Sziklatemplpmban október 13-án, immár a 22-ik alkalommal a Széchenyi Társaság szentmisét ajánlott fel a  hazánkért. A szentmisét Zsongor atya mutatta be, aki megemlékezett a nemrég elhunyt Sikota Győzőről az oltár tervezőjéről is.

A könyörgések keretében a Széchenyi Társaság elnökségi tagjai Széchenyi imáit olvasták fel.

Kedves Zsongor Atya!

Köszönjük, hogy ismét bemutattad magyar hazánkért a Széchenyi Társaság
szentmiséjét, megemlékeztél rólink és külön Sikota Gyözőről. Mint mindig gyönyörü és tartalmas beszédet mondottál.


Gondoskodásodat az énekkar közremüködésében külön köszönjük, és boldogok vagyunk, hogy Márianosztra elnyerte a Basilika Minor rangot.
Isten áldása kisérjen Téged és az egész Pálos rendet, mert "ha a Pálos Rend
virágzik, az Ország is jó uton halad."

dr. Rubovszky András

a Széchenyi Társaság főtitkára

 

 

Széchenyi István gróf egyik imája:

 

„Mindenható Isten, hallgasd meg mindennapi imádságomat. Töltsd el szívemet angyali tisztaságú szeretettel embertársaim iránt, hazám iránt és honfitársaim iránt! Világosíts meg egy kerub szellemével és gondolkodó erejével, engedd a jövendőbe pillantanom, a jó magot a rossztól megkülönböztetnem.

Sugalld nekem mit és hogyan kell kezdenem, hogy egykoron a tőkével, melyet reám bíztál, elszámolni tudjak. Gondolkodni és dolgozni akarok éjjel-nappal, éltem fogytáig. Gyarapítsd, ami jó – tipord el a születésekor, ami netán rossz gyümölcsöt teremne. Segíts nekem, hogy a világon mindent lelkem igaz alázatával szemlélhessek és kezdhessek.”