http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2014-08-05 17:37

Fordítsuk le a Hitelt magyarra!

|

Dr. Hajtó Ödön a Széchenyi Társaság Díjával kitüntetett okl. mérnök fontosnak tartja az ifjúság kezébe adni Széchenyi egyik leghíresebb művét a Hitelt. Ez a mű nem csak a pénzügyi műveletről-, hanem a hiteles emberről is szól, vagyis, hogy tudjunk hinni egymásnak.

Véleménye szerint csak akkor van esély e mű széleskörű megismerésére, ha előbb a Hitelt lefordítjuk mai magyarra.

Kiemelkedő szellemi értékünk, Gróf Széchenyi István szellemi hagyatéka – a 2012. évi XXX. törvény alapján – 2014 tavaszán elnyerte a Hungarikum címet. Az utókor kötelessége Széchenyi eszméit ismerni, és annak értékeiből meríteni. Széchenyi hatalmas irodalmat hagyott maga után, melyet gyakran idézünk, a nélkül, hogy olvastuk volna.

A Hungarikum cím odaítélése kapcsán újra kezembe vettem a Hitel című művet, és elgondolkoztam azon, vajon része lehet-e ez a közoktatásnak? Sajnos, vagy nem sajnos, ezt így nem tudom unokáimnak olvasásra ajánlani. Ezt a mai tizenévesek nem tudják olvasni.

Széchenyivel kapcsolatban a közembernek legelőbb infrastrukturális és intézményi tevékenysége jut eszébe, mint hídépítés, hajózás, vasút, illetve tudományos akadémia, lóverseny, kaszinó stb. Az 1800-as évek történelmének igen jelentős részét képezik Széchenyi társadalmi reformgondolatai. Az akkor már több száz éves hagyományokra támaszkodó arisztokratikus (mai szóhasználattal feudális) társadalmi berendezkedés akkor már elavult. A kor szelleme már Európa szerte változást igényelt.

Az említettek mind alkalmasak lehetnének arra, hogy a középiskolások Széchenyi egy gondolatát magukévá tegyék, házi feladatként, vagy vizsgadolgozatként elemezzék. Ehhez pedig Széchenyi legfontosabb írásait le kellene fordítani „magyarra”. Mai magyar nyelvre. Nemcsak az idegen nyelvű beszúrásokat, hanem a mai fiataloknak érthetetlen magyar szavakat is. A mondatszerkezetet is át kellene írni arra a nyelvre, ahogyan azt ma az irodalomórán tanítják.

A most Hungarikum címet nyert szellemi hagyaték tartalma szerintem érdemben így adható a most tizenéves nemzedék kezébe úgy, hogy kézbe is vegye. Ellenkező esetben csak kevés számú kutató fogja azokat mélységében megismerni.


dr. Hajtó Ödön
okl. mérn.