http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2013-11-19 12:07

Ács Tibor ajánlása

|
Felhívásuknak eleget téve ajánlom, hogy Széchenyi írott életműve, szellemi hagyatéka kerüljön felvételre a Magyar Értéktárába.

 

Széchenyi István közel két évszázada áll az egymást követő nemzedékek figyelmének középpontjában. Kiemelkedő személyiségének óriási történelmi érdeme, nagy horderejű alkotásival Magyarország polgári átalakulásának máig ható szolgálata.

 

Ám a nemzet emlékezetében élő Széchenyi-kép nem lehet teljes, ha nem mutatjuk be gazdag életművének minden szerves részét, eszmevilágának fontos elemeit. Alakjának korszerű ábrázolása is elképzelhetetlen, ha életútjából nem tárjuk fel, és nem mutatjuk be legendák nélküli 17 és féléves korától 34 éves koráig tartó katonaéletének históriáját.


Széchenyi jellemének nagyságát bizonyítja, hogy katonaként szerzett ismeretei, tapasztalatai és felismerései nem kis erőt adtak történelmi szerepének vállalásához. Már kortársai, majd a nemzeti emlékezetében a „legnagyobb magyar”.

 

Széchenyi István hús-vér emberként élte végig életét, ezért nem volt véletlen, hogy közszerepléseikor, beszédeiben, híres műveiben és írásaiban rendszeresen felidézte katonamúltjának egy-egy epizódját; nem egy jelentős reformgondolatának megvilágítására, bizonyítására a katonaéletből, a hadügyből merített példákat.


Ezek és az újabb kutatások eredményei tették szükségessé, hogy közreadjuk azt a könyvet, amely katonaéletének bemutatásával és hadügyi nézeteinek elemzésével árnyaltabbá és gazdagabbá teszi a Széchenyiről alkotott képet. S hozzájárulhat ahhoz is, hogy jobban megértsük történelmünk kiemelkedő alakjának egyedülálló életét.


A hazaszeretet vezette a legnagyobb magyar tevékenységét, amelynek óriási mozgósító visszhangja lett és hatása ma is élő a nemzetben, a magyarságban. Széchenyi István reflexióinak és reformeszméinek – több vonatkozásban az összefüggésekből kiragadott, hézagos és vázlatos – bemutatása is érzékelteti, hogy azok a ma számára is tanulságosak, alkotószellemű gondolatai az utókor képzeletét is mozgásba hozzák.


Széchenyi méltó helyet foglal el nemzetünk panteonjában ezért szükséges, hogy írott életműve és szellemi hagyatéka, melyet a tudományuknak állandóan művelnie kell, kerüljön a Magyar Értéktárba.

Budapest, 2013. november 19.Az ajánlás megvalósulásához sikert kíván:


Ács Tibor hadtörténész