http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2022-05-07 17:16

Az Országos Széchenyi Kör Hírlevele 2022/1

|
A 2021. év fontosabb eseményei

A 2021. évre tervezett programok megvalósítását jelentősen akadályozta a járvány. Nem tudtuk megtartani a szokásos megemlékezést és koszorúzást a budapesti Széchenyi István téren április 8-án. Péchy Mária elnök Illés Emmával közösen helyezte el a Kör koszorúját az Akadémia előtti Széchenyi szobornál. Több helyről - Nyíregyháza, Szeged, Nagycenk - kaptunk tájékoztatást koszorúzásról.

A Széchenyi Társaság közösen az Országos Széchenyi Körrel és a Széchenyi Alapítvánnyal szentmise keretében megemlékezést tartott Gróf Széchenyi István halálának 161. évfordulóján, a Budapesti Nagyboldogasszony templomban. A járványhelyzet miatt a szentmise zárt ajtók mögött került bemutatásra, de az élő tévéközvetítésen keresztül részesei lehettünk. Az emlékmisén a Kör képviseletében Péchy Mária elnök vett részt.

A Tisza szabályozás megkezdésének 175. évfordulójára emlékeztünk
A „Legmagyarabb folyó és a legnagyobb magyar” címmel a Felső- és Középső-Tiszavidék iskoláiban tanulók számára kiírt pályázat nem volt sikeres. Egy darab pályamű érkezett be a tiszadobi általános iskola tanulójától: egy szép festmény.

A Szabolcsi Tagcsoport koszorúzási ünnepséget tartott Tiszadobon, a Széchenyi István obeliszknél, a Tisza szabályozás megkezdésének 175. évfordulója alkalmából, 2021. augusztus 28-án. Ünnepi beszédet mondott Kubik József, a Szabolcsi Tagcsoport vezetője, (a beszédének szövege ide kattintva olvasható) és Bárány Attila a Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója. A tiszadobi általános iskola három tanulója részleteket olvasott fel Arany János: Széchenyi emlékezete című költeményéből, majd Siska Tamás titkár oklevelet és jutalomkönyveket adott át Gorzsás Emma Málnának, a tiszadobi általános iskola tanulójának, aki sikeresen szerepelt a Kör által kiírt rajzpályázaton.
A Tisza-szabályozás óriási munkáját elvégző elődeink tiszteletére koszorúkat helyeztünk az obeliszk talapzatára. Az Országos Széchenyi Kör nevében Pázmándi Katalin a Szabolcsi Csoport tagja és Siska Tamás titkár koszorúzott, a Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola nevében pedig az iskola három, az ünnepségen verset mondó tanulója.

Széchenyi Vándorkiállítás
Almássy Lászlóné elnökségi tag szervezte a kiállítás vándorlását Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.

Májusban a kiállítást az Eötvös József Általános Iskola tanulói nézhették meg Vásárosnaményban, Filep Sándor Vásárosnamény polgármestere levélben köszönte meg a lehetőséget.

A Múzeumok Éjszakáján időszaki kiállítás keretében a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízügyi Gyűjteményében volt látható Nyíregyházán. Szamos Ferenc
osztályvezetőtől kaptunk köszönő levelet és fényképet.
Szeptember első napjaiban a Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói láthatták a kiállítást, majd Tiszadadára került, a tájházban volt látható. Onnan átszállították a tiszalöki könyvtárba, és később Tiszavasváriban, a Művelődési Házban mutatták be.

Papp Éva és Almássy Lászlóné halála
Papp Éva a Kör alelnöke, a Szegedi Tagcsoport vezetője július 24-én elhunyt, hamvasztás utáni búcsúztatása augusztus 5-én volt. Péchy Mária elnök megemlékezése ide kattintva olvasható.
Almássy Lászlóné elnökségi tag 2021. október 11-én halt meg, nemrég kaptuk a hírt, hogy búcsúztatása 2022. június 20-án, 15 órakor lesz a nyíregyházi temetőben.

Beszámoló közgyűlés 2021. szeptember 4-én került sor a beszámoló közgyűlésre.
A közgyűlés a 2020. évről szóló elnöki és pénzügyi beszámolót, továbbá a közhasznúsági mellékletet egyhangúlag elfogadta. A 2020. év fontosabb eseményeit a tavalyi Hírlevél tartalmazza.

A pénzügyi beszámoló fontosabb adatai:
2020-ban az 571 E Ft éves bevételből 291 E Ft tagdíj, 23 E Ft adomány, 104 E Ft NAV 1 %, 150 E Ft Nagycenk község támogatása, 3 E Ft egyéb bevétel.
A ráfordítások teljes összege: 501 E Ft, a tárgyévi eredmény pozitív: 70 E Ft.
A bevételek és a ráfordítások közhasznú tevékenységhez kapcsolódtak, a Kör továbbra is megfelelt a közhasznúsági státusznak. A Felügyelő Bizottság javasolta a Beszámoló elfogadását.

Az elnökség a tiszteletbeli tagságra felkérte Csorba Jánost Nagycenk polgármesterét, dr. Csorba László történészt, egyetemi tanárt, dr. Horváth Attila jogtörténészt, alkotmánybírót, gróf Széchényi Kálmánt, a Széchényi család tagját, akik a felkérést elfogadták. Mindegyikük felkérését a Közgyűlés jóváhagyta.

A közgyűlés Papp Éva halála miatt megüresedett elnökségi helyre Agárdi Arankát választotta meg. Aranka 30 éve Mohácson él és tanít. 1987-ben kapcsolódott be az olvasótáborok programjainak kialakításába, és több éven keresztül nevelőként részt vett a táborokban. A Széchenyi házhoz megy program keretében a vándorkiállítás bemutatását szervezte, tematikus foglalkozásokat is tartott.

Az elnökség Papp Éva alelnöki helyére új alelnököt választott Aczél Eszter személyében.
A döntést a közgyűlés elfogadta.

1982. április 8-án történt meg a Széchenyi István Emlékmúzeum Baráti Körének hivatalos bejegyzése, 2022-ben ünnepelhetjük ennek 40. évfordulóját. A közgyűlés egyetértett az elnökség javaslatával, hogy állítsunk össze, és adjunk ki egy reprezentatív megjelenésű Emlékkönyvet, amely bemutatná az Országos Széchenyi Kör történetét, tevékenységének fontosabb eseményeit. Az elnökség szerkesztőbizottságot alakított, amelynek tagjai: Aczél Eszter, Szabó Miklós, Szentkuti Károly. A bizottság elnöke: Szabó Miklós.

Széchenyi Akadémia
A 25. Széchenyi Akadémiát 2021. szeptember 24-26 között tartottuk meg Nagycenken, a Polgármesteri Hivatal épületében. Téma: A XXI. század kihívásai.


Program:
Aczél Eszter: 21. századi gondolatok Gróf Széchenyi István intelmeiről Béla fiához

Szabó Miklós: Zrínyi parainesise (Intelem a Zrínyi-utódokhoz a Szigeti veszedelemben)

Dr. Borbély Károly: A 21. század kihívásai a képzőművészek számára

Mihók Barbara, PhD: Természet és lélek; mentális egészségünk a környezeti krízis korában

Ráczné Németh Teodóra: Idősen élni a 21. században: gondok és lehetőségek

Biczó Dániel, Kerékgyártó Imre, Nyikos Barnabás (a Soproni Széchenyi István Gimnázium tanulói): A Soproni Széchenyi István Gimnázium széndioxid kibocsátása 2019-ben

A 3. napon Fertőszéplakra kirándultunk, megnéztük a felújított Széchényi-kastélyt, Széchényi Ferenc születésének helyét.

2021. december 16-án vezetéssel megnéztük a helyreállított Szent István-termet a Budavári Palotában.

Egyéb
Hozzájárultunk (anyagi támogatással és szellemi tartalmakkal) a Széchenyi Fórum internetes portál működéséhez.

Adománygyűjtés COVID árvák részére
Az Országos Széchenyi Kör elnöksége adománygyűjtést kezdeményezett a tagság körében a COVID járvány következtében árván, félárván maradt gyermekek megsegítésére. A gyűjtés első szakasza 2021. szeptember 30-án zárult le, az addig befolyt 216000 forintot október 4-én utaltuk a Regőczi István Alapítvány számlájára.
A gyűjtés második szakasza 2021. december 30-án fejeződött be, 31000 forint került átutalásra.

Összesen 247000 forint adományt adtak a Kör tagjai erre a célra. Köszönjük!

Tervek 2022. évre
Elnökségi ülés 2022. február 26.
Helyszín: Soproni Széchenyi István Gimnázium.


Koszorúzás és megemlékezés április 8-án Budapesten, a Széchenyi István téren, gróf Széchenyi István halálának 162. évfordulóján. Felkért szónok: Dr. Csorba László történész, egyetemi tanár.
A Széchenyi Társaság közösen az Országos Széchenyi Körrel és a Széchenyi Alapítvánnyal szentmise keretében megemlékezést tart a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban.

2022. április 21. Kirándulás Nagykőrösre. Antal Zoltán történész tagtársunk vezetésével megnézzük Nagykőrös város történetét, valamint Arany János és családja legnagyobb magyarországi hagyatékát bemutató kiállítást az Arany János Múzeumban. "El nem vesző gondolatok – Könyvespolci ritkaságok” című időszaki kiállításon igazi könyvritkaságokat láthatunk. Sétát teszünk Nagykőrös központjában, megnézzük a város nevezetességeit is.

Folytatjuk a Vándorkiállítás további útvonalainak szervezését, szeretnénk minél több kis településre eljuttatni.

2022. május 14. Éves beszámoló közgyűlés. Helyszín: Budapest, VIII. Szent József Plébánia.
Meghívót később küldjük.

A tiszteletbeli tagok részére a díszoklevelet ünnepség keretében szeretnénk átadni, aminek tervezett helyszíne Nagycenk, a Polgármesteri Hivatal díszterme. Időpontja: 2022. szeptember 21-e körüli dátum, függ a helyi ünnepségek időpontjától.

Széchenyi Akadémia tematikája, programja még alakulóban, tervezett helyszín Nagycenk, időpontja illeszkedne a díszoklevél átadó ünnepség idejéhez.
Több, egynapos kirándulást tervezünk, a közgyűlésen döntünk ezekről.

Tagdíj befizetés
Köszönjük a tagdíj befizetését azoknak, akik ezt már megtették, és az elmaradókat arra kérjük, hogy legkésőbb május végéig tegyék ezt meg.
Kérjük, a tagdíjat szíveskedjenek lehetőleg átutalással megfizetni, számlaszámunk:
59500337-11101703. Kérésre csekket küldünk, a közgyűlésen is tudunk csekket adni, készpénzes befizetésre nincs lehetőség.

Ebben az évben a Nemzeti Együttműködési Alaptól működési költségek fedezésére kaptunk 150 000 Ft támogatást, de a programjaink megvalósításához továbbra is nagy szükségünk van az adományokra, ezért kérjük, aki teheti adományával is járuljon hozzá kiadásaink fedezéséhez.

Az átutalásnál (csekken is) egyértelműen tüntessék fel, hogy az utalt összegből mennyi az adomány.

Köszönjük az szja 1%-os felajánlásait is, kérjük idén is jelöljék meg kedvezményezettként az Országos Széchenyi Kört (adóazonosító szám: 19759252-1-08).

A tagdíj évi összege nem változott, dolgozóknak: 3000 Ft, tanulóknak és nyugdíjasoknak: 1500 Ft. Amennyiben elmaradt a tavalyi tagdíj befizetésével, kérjük, szíveskedjen azt is befizetni.

Az elnökség nevében:

Péchy Mária elnök