http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2019-05-08 06:56

Meghívó közgyűlésére

|
Tisztelettel meghívom az Országos Széchenyi Kör közgyűlésére.
Időpont: 2019.05.18. szombat 10:00 óra.
Helyszín: Szent József Plébánia Budapest, VIII. Horváth Mihály tér 7.

Napirend:


1. A közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyv vezetőjének és a jegyzőkönyvet hitelesítő 2 tagtárs megválasztása. Határozathozatal.

2. A napirend ismertetése, elfogadása. Határozathozatal.

3. Elnöki beszámoló a 2018-ban végzett munkáról, a tagcsoportok vezetőinek kiegészítése. Határozathozatal.

4. Pénzügyi és közhasznúsági beszámoló. Határozathozatal.

5. Az Alapszabály módosítása. Határozathozatal.

6. A tagrevízió indoklása, tervének ismertetése. Határozathozatal.


Amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időpontban határozatképtelen, az eredeti napirendi pontokkal, az eredeti helyszínen 2019. 05. 18-án 10:30-kor megtartjuk a megismételt közgyűlést. Az ismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.


A közgyűlés után kiegészítő program a helyszínen:


Széchenyi-emlékek és vonatkozások az USA Keleti-partvidékén.
Érdekes részletek Széchenyi István - be nem teljesült - amerikai útitervéről és idősebb fia: Széchenyi Béla utazásáról
Előadók: dr. Messik Miklós a MEVE elnöke és Deák Nóra az ELTE Angol-Amerikai Intézete Könyvtárának vezetője, egyesületi tag.

Mindenkit szeretettel várunk!

Péchy Mária
elnök