http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2016-10-11 22:22

Szentkuti Károly: Széchenyi és a mezőgazdaság

|
2016 - ban ünnepli hazánk gróf Széchenyi István 225. születésnapját. E jubileumi évben a Széchenyi Kör gondozásában, a Mezőgazdasági Minisztérium támogatásával jelent meg a - Széchenyi és a mezőgazdaság című könyv Szentkuti Károly történész tollából, mely elsőként ad átfogó képet a legnagyobb magyar mezőgazdasággal kapcsolatos tevékenységéről.

A reformkor alapvető kérdése az agrárium korszerűsítése, modernizálása volt. Széchenyi István eszmerendszerének sarkalatos pontja polgári átalakulás megteremtése. Külföldi utazásai során világossá vált számára, hogy Magyarországon az elavult, feudális viszonyokat fel kell váltania a polgári társadalomnak.
 
Amikor az egyik arisztokrata család tagjaként, birtokai korszerűsítésére kért 10 000 forintos kölcsönt megtagadta tőle bécsi az Artstein - Eskeles Bank az ősiség törvényére hivatkozva, megírta Hitel című művét, melyben megjelölte a fejlődés útját.
 
A bevezető tanulmány rövid áttekintést nyújt a mezőgazdaság 19. század eleji állapotáról, majd megvizsgálja az önkéntes örökváltság, és a jobbágyfelszabadítás ügyét. 
Bemutatja Széchenyi István eszmerendszerét, kiemelt figyelmet fordítva a mezőgazdaságra vonatkozó elképzeléseire.
A kötetben külön fejezet foglalkozik a mezőgazdasághoz kapcsolódó kezdeményezéseivel: a lóversenyzés meghonosításá-val, a gőzhajózás, a vizek szabályozásával, a selyemhernyó tenyésztés fellendítésével, a soproni és a pesti gőzmalmok megalapításával.
 
A kiadvány részletesen bemutatja a nagycenki birtokon történt legelő elkülönözést és tagosítást, majd ezt követően a birtokon lezajló fejlesztéseket. Kitér Lunkányi János és Hajnik János jószágigazgatók munkásságára.
 
A záró részben rövid áttekintés nyújt Széchenyi gondolatainak utóhatásairól. Fontos része a kiadványnak azon összeállítás, amelyben a Széchenyi István mezőgazdasággal kapcsolatos könyveinek listáját közli. A kiadvány névmutatóval, angol és német nyelvű összefoglalóval zárul.
 
A könyvet ajánljuk minden Széchenyi tisztelőnek, aki bővíteni kívánja Széchenyiről kialakult véleményét, de azoknak is bátran ajánljuk, akik meg akarják ismerni a legnagyobb magyar életművét.

Péchy Mária
Országos Széchenyi Kör elnöke
 
A könyv megrendelhető az alábbi címen:
Péchy Mária
1082 Budapest, Baross u. 86 vagy
pechy_maria@t-online.hu 
 
ára: 2.500 Ft