http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2016-09-16 21:43

Velünk élő Széchenyi

|

Felhívás a Széchenyi Emlékévben
Az Országos Széchenyi Kör a Fővárosi Polgármesteri Hivatal támogatásával versenyt hirdet
Budapest középiskoláiba járó diákok részére.
Velünk élő Széchenyi
Gróf Széchenyi István életének és munkásságának emlékei BudapestenGróf Széchenyi István munkásságának, életének igen sok emlékével találkozhatunk Budapesten. Tevékenységének is köszönhető, hogy a poros, sáros városból a XIX. század végére Európa egyik legszebb fővárosa lett.


Célunk a megemlékezésen és tiszteletadáson túl az, hogy a fiatalok megismerjék azokat a budapesti helyeket, ahol a legnagyobb magyar életéhez, munkásságához kapcsolódó emlékek találhatók, keressék fel azokat a helyeket is, ahol esetleg már csak egy emléktábla jelzi, hogy ott élt, dolgozott a gróf.


Fényképekkel illusztrált írásos beszámolókat várunk 3 fős csapatoktól, de elfogadunk egyéni jelentkezéseket is az alábbi témakörökben:


A/ Széchenyi István életéhez, tevékenységéhez kapcsolódó, ma is látható tárgyi emlék (építmény, intézmény, személyes tárgy, kézirat) bemutatása
B/ Olyan helyszín bemutatása, ahol az eredeti épület, intézmény ma már nem látható, de tudunk róla. A helyszín ma látható állapotát mutassák be fényképeken, és ha lehet, hasonlítsák össze a korabeli állapottal.
C/ A pályázó lakóhelye, vagy az iskolája közelében levő egy Széchenyi emlék bemutatása (emléktábla, szobor, dombormű stb.).


Mindhárom feladat teljesítését várjuk egy pályaműben. A bemutatott helyszíneket (emlékeket) nem csak ismertetni, hanem felkeresni és fényképekkel dokumentálni is kell!


Formai követelmények:

A pályaművet szövegszerkesztő programmal készítsék el, 12 pontos betűmérettel, 1,5-ös sortávolsággal (természetesen a címsorok lehetnek nagyobb betűnagysággal írva).

Feladatonként 3-5, nagy felbontású digitális fotóval is illusztrálják a bemutatott helyszíneket (emlékeket), amelyek egyikén a pályázó/k is szerepeljenek (ez bizonyítja, hogy valóban felkeresték a bemutatott helyeket).
A pályamű maximális terjedelme 15 oldal, a címlapon és az irodalom jegyzéken kívül. Nincs megkötés, hogy melyik feladatra hány oldalt kíván felhasználni a pályázó.
A címlapon szerepeljen a pályázó/k neve (évfolyama), e-mail címe, az iskola neve és pontos címe (e-mail címe), ha volt, a segítő tanár neve, e-mail címe.

Az elkészült pályamunkát PDF formátumra konvertálva küldjék el a következő e-mail címre:
elnokseg@szechenyi-kor.hu
A beküldés határideje: 2016. október 31. (hétfő) 24 óra

 

Értékelési szempontok:
Tartalom
A választás eredetisége, külön jutalmazzuk az új, vagy kevésbé ismert emlék, emlékhely bemutatását.
A leírás részletessége, pontossága, szakszerűsége, a felhasznált szakirodalmat közölni kell.
Kivitelezés
A szöveg tagolása, választékossága, nyelvi helyessége.
A fotók minősége, ötletessége.

 


Jutalom: tárgy jutalmak 5.000-20.000 Ft értékben minden döntőbe jutott diáknak az eredmény függvényében.
A legjobbnak ítélt 10 pályamunkát feltesszük az Országos Széchenyi Kör honlapjára

(www.szechenyi-kor.hu).

 

Javasolt szakirodalom:

Deák Piroska, Messik Miklós, Szöllősi Annamária: Széchenyi emlékek nyomában Európában
Magyar Emlékek a Világban Egyesület, 2010.

Bácskai Vera és Nagy Lajos: Széchenyi pesti tervei
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1985.

Szentkuti Károly, Vértes László: Széchenyi emlékek, emlékhelyek
Tájak – Korok –Múzeumok Egyesülete 1991.

Csorba László: Széchenyi István
M-értékek Kiadó 2010.

Péchy Mária
Országos Széchenyi Kör elnöke