http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2016-04-29 22:12

Egy kicsit másképp - emlékezés a nagycenki iskolában

|

Egy kicsit másképp….
Az idei tanévben került sor iskolánkban először egy új oktatási forma kipróbálására: a projektoktatásra.


Ez egy komplex téma, jelenesetben: ,,Széchenyi István és a reformkor” feldolgozása.
Ennek során a téma meghatározása, a munkamenet megtervezése és megszervezése, a témával való foglalkozás, a munka eredményeinek létrehozása és bemutatása a gyerekek valódi (egyéni, páros, csoportos) önálló tevékenységén alapult. A pedagógus feladata volt a gyerekek önállóságának helyet adni, ezt az önállóságot tanácsadóként segíteni. 
A tanulók, egy-egy témának a lehető legtöbb összefüggését és kapcsolódási pontját is felfedték. A passzív befogadó és feldolgozó magatartás helyett, a saját meglévő képességek, viselkedésformák kipróbálására, és újak kialakítása törekedtek. A projektmódszer fő értéke a munkafolyamat: a gondolkodási folyamat, a gyakorlati tevékenységek megvalósítása során szerzett tapasztalatok, élmények szellemi és érzelmi hatása.
 
Iskolánk névadója előtt tisztelegve az idei Széchenyi Emlékévben szerveztük 2016. április 7-én meg ezt.
 
Tanulóink számára felelevenítettük a legnagyobb magyar, reformkori politikus élettörténetét, tetteit, gondolatait. A napi programok sokasága során hangfelvétel készült, amelyen Széchenyi Istvántól fennmaradt idézeteket mondtak el a gyerekek. A felvételek hamarosan hallgathatóvá válnak iskolánk honlapján.
 
A nap közös előadással (Széchenyi István munkássága) és ének tanulással (Örökségünk című dal) indult a MTA-án a diákok számára. 
 
9 órától a tanítási órák korabeli helyszíneken zajlottak, így Landerer nyomdájában írás-, az MTA termében olvasás, történelem, a lóversenypályán testnevelés óra volt. A Pesti Kikötőben technikaórán ismerkedtek a gyerekek a gőzhajó működésével, a Nőegyletben földrajzi-, a kaszinóban pedig matematikaképzést kaptak a tanulók. A reformkor katonai hangulatát az iskola udvarán kialakított kaszárnya idézte meg. Megelevenedett a Pesti Divatlap szerkesztősége, ahol szerkesztő munkatársként írtak újságot a nagycenki diákok.
A napi eseményekről, a Pesti Hírlap helyi tudósítója (iskolatitkárunk) készítette a fényképeket.
A projektzáróról készült mosolygós gyermek arcok beszélnek ennek a napnak a sikeréről.
Ez egyben olyan fizetség is, melyet a pedagógusaink nem cserélnének el semmi másra!
 
Köszönöm Iskolánk valamennyi dolgozójának, pedagógusának a kiemelkedő magas színvonalú munkáját!
„Könyvekből és tekercsekből csak azt tanulja meg az ember, hogy bizonyos dolgokat meg lehet csinálni. A valódi tanulás megköveteli, hogy meg is tegye ezeket a dolgokat.” Frank Herbert
 
Képekaz iskola honlapján megtekinthetők http://cenksuli.honlapepito.hu 

Hüse Gabriella
igazgató