http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2016-02-16 22:00

"Itt alkotni, teremteni kell"

|

"Itt alkotni, teremteni kell” című pályázatot hirdet a Friends of Europe Nagycenk Egyesület

"Itt alkotni, teremteni kell”

2016. szeptember 21-én lesz 225 éve annak, hogy Széchenyi István gróf megszületett.
Ez az évforduló lehetőséget ad arra, hogy ismerkedhessünk, elmélyülhessünk egy olyan magyar gondolkodó, politikus, tenni akaró és tudó főnemes életművében, vagy annak egyes részleteiben, aki maradandót, máig ható és látható életművet alkotott és hagyott ránk. Egy eszmeiséget, amiben központi szerepet játszott a haza szeretete, a kitartás, az erkölcsök tisztelete. Ezeket az elveket vallotta és követte, és ezek máig sem veszítették érvényüket.
 
„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.”
 
A múlt ismerete nélkülözhetetlen, ismernünk és becsülnünk kell múltunkat. Tanuljunk Széchenyi Istvántól, hiszen írásai, alkotásai a mának is szólnak. 
 

E célok alapján hirdeti meg egyesületünk az

„Itt alkotni, teremteni kell”

 

című pályázatot a következő témákban:
 

 

1. Széchenyi István utolsó alkotása, a nagycenki Szent István Plébániatemplom
2. Hársfasor, Széchenyi Béla és felesége síremléke
3. Széchenyi öröksége

Kategóriák:
• írásmű (szépirodalom, tanulmány)
• képzőművészet (technikai megkötés nélkül)
• fotó (papír alapon, 21*30-as méretben, maximum 5 fotó/pályázó)

Korcsoportok:
• 6 – 12 évesek
• 13 -18 évesek
• felnőttek

A pályamunkákat postán vagy személyesen kérjük eljuttatni a következő címre:
• Friends of Europe Nagycenk Egyesület
9485 Nagycenk, Dózsa krt. 16.
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata,
9485 Nagycenk, Gyár u. 2. (kapcsolattartó Lukácsné Kolonits Zsuzsanna)


Az alkotás címét, a szerző nevét és elérhetőségét minden esetben kérjük csatolni!


Beérkezési határidő: 2016. április 15.

A pályázat zárása és eredményhirdetés: 2016. május 14.
Helyszín: Alkotóház
Nagycenk, Kiscenki u.

Minden kategóriában I., II., III. és külön díjat osztunk.
A beérkezett munkákból 2016. május 14-én kiállítás nyílik a nagycenki Alkotóházban.