http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2015-09-08 21:48

A Széchenyi Kör látogatása Kőszegremetén

|
Kedves maghívót kaptunk Sike Lajos szatmárnémeti újságírótól, régi barátunktól. Augusztus 29-re hívott meg bennünket Kőszegremetére, hogy együtt emlékezzünk meg gróf Széchenyi Istvánról.Az ünnepség a szépen felújított 150 éves református templomban kezdődött. Sziszik József, a gyülekezet lelkipásztora beszédében méltatta a legnagyobb magyar példaértékű munkásságát, hazaszeretetét. Az igehirdetést követően dr. Enyedi István orgonajátékában gyönyörködtünk.
Az istentisztelet után a résztvevőkkel együtt a falu fölött álló Széchenyi emlékoszlophoz sétáltunk. Kőszegremete, az egyik legrégibb avasi település festői szépségű helyen, lankás dombok között húzódik meg. A Domokos-domb tetején áll a történelmi Magyarország elsőként emelt Széchenyi emlékműve.
Az érkezőket a Bartók Béla népi zenekar vidám zene-és énekszóval fogadta a nagy melegben árnyat adó hatalmas cseresznyefa alatt.

 


Sike Lajos újságíró, a helyi Széchenyi Kör vezetője köszöntötte a megjelenteket. Hangsúlyozta, hogy Széchenyi mindig összefogta a nemzetet, most is erre van szükség. Azt is elmondta, hogy egészsége meggyengülése miatt 26 év után nem tudja tovább folytatni szervező munkáját. Köszönjük, amit eddig tett a Széchenyi Körért, reméljük, méltó utódot talál.


A közös érdek az a nagy titok, mely mindent egyesít, s nemzetek hosszú életének egyetlen biztosítéka / Világ/ ezzel a gondolattal kezdte Péchy Mária megemlékezést. Szeretné hinni, hogy a jelenlevők és a Széchenyi tisztelők tábora a közös értékek mögé is képesek sorakozni, követve jelmondatunkat „Egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen”
A kör elnöke reményét fejezte ki, hogy a Széchenyi nevét viselő civil szervezetek kezdeményezésére 2016, a legnagyobb magyar születésnek 225. évfordulója emlékév lesz. Sok terv született és ezek közül is kiemelkedik a Szatmárnémetiben működő csoportunk elképzelése: Széchenyi szobor állítása.
Széchenyi István tanácsával fejeződött be a beszéd „ A legnagyobb feltétele ez ügy sikerének is az, mint minden alkalommal és minden esetben elé szeretnék hozni, hogy legelőször is egymást tökéletesen megértsük, és aztán ide-odavonás helyett mi erőt fogyaszt, sőt még keserűséget is szül, egy test és lélekkel mindnyájan egyet és egyenlőt akarjunk.” 

A hallgatóság nagy tapssal köszönte meg Péchy Mária, az Országos Széchenyi Kör elnökének szavait, aki bevallotta, hogy szívének egyik kedves Széchenyi emlékhelye Kőszegremete.


Kereskényi Gábor parlamenti képviselő, a Szatmárnémeti RMDSZ elnöke elmondta, hogy Széchenyihez hasonló jelentőségű államférfi azóta sem született. Élete, munkássága példaként állhat a mai politikusok előtt.
Szász Róbert, a megyei Hagyományőrző Központ igazgatója és Ludróczki Sándor polgármester méltató beszéde után Sziszik Piroska tanítványai szavalatai színesítették a műsort. Ezután elhelyeztük a tisztelet és a megemlékezés koszorúit az emlékműnél, majd a Szózat eléneklésével ért véget a színvonalas ünnepi megemlékezés.

 

 


Kedves vendéglátóink ünnepi ebédre hívtak bennünket a közeli Muzsdaly tó partján álló hangulatos vendéglőbe. .A finom ételek és italok fogyasztása közben élénk baráti beszélgetés alakult ki, mely remélhetőleg folytatódik majd egy év múlva.

 

Papp Éva