http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2014-11-21 17:49

A szegedi tagcsoport novemberi programja

|

Az Országos Széchenyi Kör szegedi tagcsoportjának tagjai novemberi összejövetelükön gyertyagyújtással és néma főhajtással emlékeztek meg elhunyt tagjaikról. Ezután Papp Éva "Kikre emlékezni kívánok" című előadása ismertetett meg a Farkasréti temetővel és az ott nyugvó neves személyekkel.

 

Papp Éva előadása maradandó élményt és sok-sok hasznos ismeretet adott. Az előadó személyes emlékeivel közel tudta hozni számunkra a mára már 72 holdnyi területű, 120 éves temetőt. Megtudtuk, hogy a felszámolt temetőkből az áttemettetések során sajnálatos módon eltűntek Lenhossék Mihály Ignác földi maradványai. A neves professzor Széchenyi István egyik háziorvosa és barátja volt.  A bemutatott síremlékek között szerepelt Széchenyi István bátyjának, Széchenyi Lajos dédunokájának sírja. Sárvár-felsővidéki gróf Széchenyi Zsigmond utazó, kiváló vadász, közismert vadász-író volt.

A Farkasréti temető napjainkban több neves személynek ad nyughelyet, mint a Házsongárdi és a Kerepesi úti temető együttvéve. Az előadó jó arányérzékkel választotta ki azokat a  síremlékeket, amelyek a tudomány, a kultúra, a sport kiemelkedő személyiségeinek emlékét őrzik. Rájuk kívánt méltó módon emlékezni. A síremlékekről, mint művészi alkotásokról is kaptunk rövid ismertetést. Természetesen nem hiányzott a szegedi vonatkozások megemlítése sem.

A hallgatóság elismeréssel fogadta az érdekes előadást és a többségében az előadó által készített fényképeket.

Az előadást záró Széchenyi-idézet máig élő tanulság: "Ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli múltját, nézd meg a temetőit." 
 
Kormányos András