http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2014-11-05 22:36

Kutatók, Mérnökök, Művészek Csoportjának találkozója

|
Az Országos Széchenyi Kör Művészek Csoportja Budapesten, 2014. október 11-én a Török Pál utcai Képző-és Iparművészeti Szakközépiskolában találkozót rendezett.

 

Ezen az összejövetelen a csoport eldöntötte, hogy nevét megváltoztatva - tagjaik összetételét jobban tükröző elnevezést választ: Országos Széchenyi Kör- Kutatók, Mérnökök, Művészek Csoportja. 
A csoport életével, rövid távú, praktikus tennivalóival kapcsolatos részletek megbeszélésén túl fontos, távlatos kérdés is szóba került.

Péchy Mária, az OSZK elnöke ismertette, hogy Széchenyi-emlékév lesz 2016-ban Széckenyi István születésének 225-dik évfordulójának tiszteletére.
Hivatalosan is megalakult a civil Széchenyi-emlékbizottság 2016., a Széchenyi Alapítvány, a Széchenyi Társaság és a Széchenyi Kör összefogásával, folytatva 1991, 2010-es emlékévek sikeres hagyományait.

Széchenyi István születésének 225. évfordulóját méltóképp kell megünnepelni. Ehhez gazdag, ötletes, az ismereteket bővítő és a jelen-, illetve az utókor tiszteletét kivívó programokat vár az Emlékbizottság. Várja a Széchenyi-tisztelő személyek, csoportok, intézmények javaslatait is.
Ez fontos és inspiráló feladat, aminek az előkészítésében részt venni, az Emlékév sikeréhez hozzájárulni igazán megtisztelő.

A bejelentést követő beszélgetésen több hasznos és érdekes javaslat született. Ezeket az ötleteket a későbbiek folyamán formába kell önteni, ki kell dolgozni megvalósításuk módját, feltételeit.

Néhány gondolat az elhangzottak közül: (némelyiknek már körvonalazódik a gyakorlati lebonyolítása, másokat pedig még ki kell munkálni):

- Az ifjúság bevonására képzőművészeti pályázat kiírása a Képző-és Iparművészeti Főiskola növendékei számára. Természetesen a pályázat témája Széchenyi Istvánhoz kötődjön.
- Folytatjuk a már sikeres kezdeményezésünket, a kisképző növendékeinek bemutatkozását Lónyai utcai Szabó Ervin könyvtárban. 2016-ban egy új, Széchenyi emlékére készített, hallgatói munkákat prezentáló kiállítást tervezünk. Célunk az alkotások segítségével az olvasók figyelmét az ünnepelt nagy magyar életére, munkásságára irányítsák, és a róla szóló, helyben megtalálható és kikölcsönözhető könyvek kiemelt bemutatásával ezt támogassák.
- Kiállítások szervezése Széchenyihez vagy korához kötődő tematikával
- Pályázatok kiírása ugyanebben a témakörben
- Kutatók munkájának támogatása a Széchenyi szívének kedves területeken: a mezőgazdaság felvirágoztatása, az alföldi vizek szabályozása, a magyar lótenyésztés területén
- A híres cenki hársfasor felújíttatása
- Széchenyiről szóló színdarabok előadása, irodalmi estek rendezése.


Lejegyezte: Pintér Ágnes