http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2014-11-04 19:25

Széchenyi bronz dombormű avatása Mosonmagyaróváron

|

A takarékossági világnapon, október 31-én került sor Mosonmagyaróváron a Rajkai Takarék új központi épületének felavatására. Az épület átadásakor került sor a Széchenyi-emléktábla leleplezésére, melyet az Országos Széchenyi Kör ajánlott fel a takarék számára.

 

A meghívott vendégek között  jelen voltak: dr. Németh Lászlóné államtitkár asszony, dr. Nagy István államtitkár, országgyűlési képviselő, dr. Morvay László a Takarékbank ZRT. elnöke, dr. Ivancsics János Mosonmagyaróvár alpolgármestere, Péchy Mária az Országos Széchenyi Kör elnöke, Szentkuti Károly a kör alelnöke, valamint a házigazda Nusszer Györgyné a Rajkai Takarék elnök - ügyvezetője. Az épületet Farkas István piarista atya szentelte fel.
Az épület átadásakor került sor a Széchenyi emléktábla leleplezésére, melyet az Országos Széchenyi Kör ajánlott fel a Rajkai Takarék számára.

Az emléktábla felavatásánál az ünnepi beszédet
Szentkuti Károly az Országos Széchenyi Kör alelnöke mondta.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Amikor az elnök asszony, Nusszer Györgyné azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy szeretne a pénzügyekhez kapcsolható személyről szobrot vagy bronz domborművet elhelyezni az új székház falán, rövid gondolkodás után gróf Széchenyi Istvánt javasoltam, amelyet ö elfogadott.
Az Országos Széchenyi Kör tulajdonában volt Fazekas Sándor nyíregyházi tagtársunk, az elnökség tagja által felajánlott, (aki mellesleg régi takarékszövetkezeti vezető), bronz Széchenyi-relief, amely méreteiben, kvalitásában ide illett. Az Országos Széchenyi Kör elnöksége elé terjesztettem javaslatom, miszerint helyezzük el a reliefet Mosonmagyaróváron, amelyet egyhangúlag jóváhagytunk.


Miért pont Széchenyi, tehetik fel a kérdést? Engedjék meg, hogy felsoroljak három indokot.


Először:
 „Egynek minden nehéz;soknak semmi sem lehetetlen.” - hangoztatta gyakran
a legnagyobb magyar - eszmerendszerének fontos talpkövét. 

Ez vezérelte, amikor megtette felajánlását az Akadémiára, melyet sokan követtek. 

E gondolat szellemében járt el, amikor megszervezte a Sopron - Vasi Szeder Egyletet, amelyben kistőkések vettek részt a magyarországi selyemgyártás fellendítése érdekében.
De ez vezérelte Magyarország alkotmányos rendjének átalakításában is, amikor a jogállamiságot kiterjeszteni kívánta, minél több honpolgárra.
Erre a gondolatra épül a takarékszövetkezeti mozgalom is.


Másodszor:
Megírta a modern kori magyar közgazdaságtan alapművét a HITELT. A Hitel című művében fejtette ki először programját.


A könyv megírásának volt egy személyes oka. Gróf Széchenyi István hitelt kívánt felvenni birtokai fejlesztéséhez a bécsi Arnstein és  Eskeles Banktól. Azonban bármennyire volt ő az ország egyik leggazdagabb mágnása, több ezer hold tulajdonosa, nem kaphatott hitelt, mivel a I. Nagy Lajos király által hozott 1351-es ősiség törvénye tiltotta a nemesi birtok eladását, elárverezését, ezért a banknak nem szolgált fedezetül.
A Hitel című könyvben Széchenyi azonban nemcsak egy pénzügyi tranzakcióról kívánt írni, hanem a hitelességről, a hitről is. Hinni akart az ország modernizálásában, hinni akart a főnemességben, akikkel az átalakítást elképzelte, s hinni akart az elmaradott csúnyácska Magyarország felemelésében.
Haladó közgazdasági gondolkodására jellemező volt, hogy a Lánchíd létrehozására részvénytársaságot alapított, birtokai egy részét eladta, és Pesten telkeket vett rajta, és bérházat építtetett.
A Fáy András által létrehozott Pesti Hazai Első Takarékpénztár egyik első támogatói között volt és így tovább.


Végezetül a harmadik indok amellett, hogy a gróf bronz domborműve díszítse a Rajkai Takarék központi épületét a helyi kötődés. Hisz gróf Széchenyi István Moson vármegye országgyűlési követe volt az 1847/48 -as reformországgyűlésen.
Magyaróvár mindig is méltón ápolta emlékét:
- Kő reliefet helyezett el a volt vármegye épületén, ahol követté választották.
- Lakótelepet nevezett el róla, és ott később szép fejszobrot állítottak a városvédők.
- A Fő utca is Széchenyi nevét viselte 1945-ig.
- A Cselley ház udvarán, emléktáblát helyeztünk el, Széchenyi egyik gondolatával a kiművelt emberfők fontosságáról.
- És most a Rajkai Takarék központi épületének a falán egy bronz relieffel gyarapodik Mosonmagyaróvár.


Ha elhaladnak gróf Széchenyi István domborműve mellett, legyenek akár ügyfelek, takarékszövetkezeti dolgozók, önkormányzati köztisztviselők, politikusok, vagy járókelők:

- gondoljanak arra, hogy egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen, 

- legyenek bizalommal a takarékszövetkezet iránt, mert pénzükre itt felelősen vigyáznak, 

- és magyarként, Moson megyeiként ápolják Széchenyi emlékezetét, ahogy teszi azt Országos Széchenyi Kör, és a helyi Széchenyi Polgári Kör.


Elnök Asszony! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm figyelmüket!