http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2014-10-25 16:43

Tájékoztató a Széchenyi István Emlékmúzeumról

|
Tájékoztató a Széchenyi István Emlékmúzeumot érintő változásról

 


Megnyugtató volt számunkra, hogy a nagycenki Széchenyi múzeum a Nemzeti Múzeumhoz került, úgy véltük, hogy szakmai szempontból ez a legjobb megoldás. Legutolsó tájékoztatásomban örömmel számoltam be arról, hogy újra múzeumi rangja van a Széchenyi István emlékét őrző kiállításnak. Ez azt jelenti, hogy megint lesz múzeumi restaurátor, muzeológus, múzeum-pedagógus, könyvtáros, s lesz kinevezett vezetője az intézménynek. Az eredmény köszönhető Csorba Lászlónak, a Nemzeti Múzeum főigazgatójának, aki sokat tett annak érdekében, hogy megteremtődjön az álláshelyek anyagi háttere. Aczél Eszter megbízott intézményvezetőnek alapvető feladata volt, hogy állítsa vissza az intézmény régi rangját, újítsa meg a kiállítást, ami meg is történt, az év közepétől a
megújított kiállítás fogadja a látogatókat.


Ezt követően jelentős változás történt:


A Kormány 1392/2014. (VII. 18.) Korm. határozata:


a nagycenki Széchenyi Kastély és emlékmúzeum, a Széchenyi-mauzóleum, valamint a fertőrákosi Püspöki palota működtetésének és vagyonkezelői jogának az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont részére történő átadásáról
A Kormány annak érdekében, hogy a fertődi Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont kulturális és turisztikai szerepe tovább erősödjön, és a térségben betölthesse központi szerepét,


1. elrendeli, hogy a nagycenki Széchenyi-kastélyban és parkjában működő Széchenyi Kastély és emlékmúzeum, valamint a fertőrákosi Püspöki palota és kertje és a hozzá tartozó ingatlanok – a rendelkezésre álló személyi, tárgyi, vagyoni és pénzügyi feltételekkel együtt – teljes körűen kerüljenek átadásra az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont (a továbbiakban: Eszterháza Központ) részére;


2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nagycenki Széchenyi-mauzóleum egységes vagyonkezelésbe kerülése vagy állami tulajdonba vétele érdekében haladéktalanul kezdje meg a tárgyalásokat a Nagycenki Egyházközséggel, illetve a Győri Egyházmegyével; ( a rendelet további részletei az internetten megtekinthetők)

 Az átadás –átvétel időpontját október elsejében határozták meg.


Gondolom sokakat meglepett a döntés, bár a megyében ennek előszelét jelezték, de nehezen tudtuk elképzelni, hogy az eredmények után ilyen határozat fog születni.

Az elnökség levélben megkereste Bodrogai Lászlót, az Eszterháza Kulturális, Kutató-és Fesztiválközpont főigazgatóját, a személyes találkozásra Fertődön került sor augusztus 27-én, ahol dr. Bardi Terézia tudományos igazgatóval együtt fogadtak. A megbeszélésen rajtam kívül jelen voltak az alelnökök is: Siska Tamás és Szentkuti Károly.


Bodrogai László tájékoztatást adott arról, hogy jelenleg az ismerkedés és a lehetőségek felmérésénél tartanak, nagy valószínűséggel az október elsejei átadás – átvételi határidő nem tartható. Elsődleges feladatának a turizmus fellendítését tartja, legyen megint élet Nagycenken, a múzeum szakmai munkájáért dr. Bardi Terézia fog felelni. Az igazgatóasszony örömét fejezte ki, hogy közel 40 éves civil szervezet áll a múzeum mellett támogatóként, továbbiakban is kéri az ilyen irányú tevékenységünk folytatását, és várják javaslatainkat.
Mi tájékoztatást adtunk a kör céljairól, beszéltünk az elmúlt évek fontosabb eseményeiről, vázoltuk az együttműködés lehetséges formáit.


Megállapodtunk abban, hogy közösen készítünk programot gróf Széchenyi István születésének 225-ik évfordulójára.
A kért időpontra (szeptember 10.) javaslatainkat elküldtük, választ azonban nem kaptunk, újabb személyes találkozásra nem került sor.

Jelenleg, október 20-án, nem rendelkezünk több új információval. Tudomásunk szerint nem írtak ki az állásokra pályázatot, nem történt meg a hivatalos átadás-átvétel.

Természetesen a változásnak komoly előnye is lehet. Biztos, hogy nagyobb projektekhez jobban lehet uniós pályázatokat szerezni. A mauzóleum és a kastély épülete is megújulhat. Egy kézbe kerül a múzeum, a szálloda, a lovarda, a kert, a hársfasor, ami biztosíthatja az összehangolt fejlesztést. Mindezek megvalósulására látunk reményt Bodrogai Lászlóval és dr. Bardi Teréziával történt megbeszélésünk alapján, és arra is, hogy a kölcsönösen előnyös együttműködés folytatódni fog a múzeum és a kör között. Október közepén L. Simon László Nagycenken járt, s a Kisalföld napilapban megjelent nyilatkozatában a kastély tetőszerkezetének felújításáról beszélt.
A további eseményekről a Széchenyi Fórumban és a honlapunkon tájékoztatást adunk.

Péchy Mária elnök