http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2013-10-16 14:36

Országos Széchenyi Kör elnökségi ülése Budapesten

|

Aczél Eszter a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa, a Széchenyi Emlékmúzeum megbízott igazgatója volt a vendége a Budapesten megtartott elnökségi ülésnek. Mint ismeretes az Emlékmúzeum 2013 -tól a Nemzeti Múzeum filiáléja. A legfontosabb témakör a nagycenki múzeum és az Országos Széchenyi Kör együttműködése és a múzeum jövője volt.

Az Országos Széchenyi Kör elnöksége 2013.09.14-én elnökségi ülést tartott Budapesten. Az elnökség tagjai találkoztak Aczél Eszterrel, a nagycenki Emlékmúzeum megbízott igazgatójával.  A kötetlen beszélgetés elején Péchy Mária elnök bemutatta az elnökség tagjait, röviden ismertette a kör közel negyven éves múltját, a múzeummal kialakult igen szoros kapcsolatát.


Aczél Eszter elismerően szólt a Széchenyi Kör eddigi tevékenységéről és örömét fejezte ki, hogy a múzeum ilyen nagy létszámú támogató egyesülettel rendelkezik. Ismertette dr. Csorba László főigazgató úrral közösen kialakított rövid és hosszú távú terveit.
Elsődleges feladatának a 2009-ben elnyert pályázat befejezését tekinti, melynek megvalósítása igen feszített munkát igényel, hiszen az elmúlt években csak az előkészületek történtek, s a koncepción is változtatni szándékoznak. Nagyobb hangsúlyt kap a kiállításon belül a család, az utódok és a Széchenyi életmű egy-egy kiemelkedő alkotásának részletesebb bemutatása. A kiállítást 2014. március 15-én szeretnék megnyitni. A felújítás ideje alatt, egy-egy részt zárnának be, és a nem látogatható termeket kivetítőn mutatnák be.

 

Legfontosabb célkitűzése a múzeumi rang visszaállítása és ehhez a szakmai háttér megteremtése és biztosítása.


Ugyancsak célkitűzése a modern múzeumpedagógia alkalmazása, de nem a technikai eszközök túlsúlyával kívánja megoldani, hanem olyan kisebb terek, sarkok létrehozásával, ahol a kiállítás anyagához kapcsolódva a látogató talál nézegetni, böngészni, hallgatni való anyagokat is.
Elképzelése szerint Nagycenk kulturális és tudományos központtá válhat, és ebben a partnerek – önkormányzat, Széchenyi Kör, Nyugat Magyarországi Egyetem Lovas központja  –  munkájára is számít.

A múzeum legyen valóban emlékhely. Kiemelt szerepet szán a szervezet turizmusnak. Minél több magyar diák, felnőtt határainkon innen és túlról keresse fel a legnagyobb magyar otthonát. A hosszú távú tervek közé sorolta a kastély felújítását, sajnos ezzel sokat nem lehet várni, hiszen az épület állapota komoly gondot jelent, a tető, az ereszek és a teljes homlokzat javítása nagyon időszerű.


A kör elnöksége örömét fejezte ki, hogy határozott elképzelésekkel, nagy múzeumi tapasztalattal és Széchenyi-ismerettel rendelkező igazgató került a múzeum élére. A kör kulturális rendezvények, előadások, akadémiák szervezésben, és a diákok, iskolák mozgósításában tud segíteni, de szükség esetén közmunkára is képes mozgósítani.


Az elnökség a továbbiakban értékelte a júliusi közgyűlés munkáját. Az elnöki beszámoló is bizonyította, hogy nehéz körülmények – a támogatási lehetőségek csökkenése – ellenére megvalósultak az első félévre tervezett programok.


Az elnökség határozatában köszönetet mondott Baracskai Józsefnek országgyűlési képviselőnek, Zalaszentgrót polgármesterének, hogy vendégül látta a Közgyűlésre érkezőket és Szalay Csabának a nagyon körültekintő szervező munkájáért és az igen színes és változatos kiegészítő programokért. Lásd a zalaszentgróti közgyűlés jegyzőkönyvét
Az elnökség megbeszélte a Széchenyi Fórum.hu portálrendszer keretében az Országos Széchenyi Kör portáljának működtetésével kapcsolatos feladatokat és meghallgatta a féléves pénzügyi beszámolót.

 

 

Péchy Mária

elnök