http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2019-04-15 18:59

Egy meg nem valósult Széchenyi éremterv

|

2000 őszén dr. Hermann István a Pápai Jókai Mór Városi Könyvtár igazgatója felkért, hogy Széchenyi-gyűjteményemből állítsak össze egy kiállítási anyagot. Az indok: A Széchenyi-terv támogatásával a Pápán épülő kétszer tizenegy bérlakások alapkövének ünnepélyes lerakása alkalmából dr. Matolcsy György gazdasági miniszter mond beszédet.

Az ünnepi eseményre 2001. február 19-én kerülne sor, és a miniszter urat felkérnék a kiállítás ünnepélyes megnyitására.


Elkészült a látványterv: 13 fekvő, 2 álló tárló és 13 színes kép kerülne a falra.
Ekkor felvettem a kapcsolatot a Gazdasági Minisztérium titkárságával, és kértem a Széchenyi-terv nyomtatott programjait, melyeket egy álló tárlóban terveztem elhelyezni.
A kiállítás a tervezett időre elkészült, és valóban dr. Matolcsy György miniszter úr nyitotta meg.
A Széchenyi-terv gazdasági koncepcióját megismerve, nem is lehetett volna másról elnevezni, mint Széchenyiről.


Vettem a bátorságot és javaslattal éltem a miniszter úr felé, hogy emlékéremmel kellene megörökíteni a Széchenyi-tervet. A tárlók nézegetése közben, két mondatban előterjesztett javaslatom pozitív fogadtatásra talált.


Levélben fordultam Lebó Ferenc szobrász és éremművészhez, hogy készítsen pár éremtervet a Széchenyi tervhez. Elkészült az éremterv nyolc változata és a költségvetés, de valamilyen oknál fogva a kivitelezés elmaradt.


Jövőre lesz 20 éves a Széchenyi-terv.

 

Dr. Matolcsy György miniszter úr a következő szavakkal vezette be a Széchenyi-terv pályázati kiadványát:  „A második évezredét megkezdő magyar állam számára hosszú századok óta most nyílik történelmi esély arra, hogy egyszerre valósítsa meg a gazdasági felzárkózást és a társadalmi felemelkedést. A magyar nép ismét elfoglalhatja méltó helyét a fejlett európai népek nagy családjában, mégpedig fél emberöltőn belül, és az elveszett XX. század után megnyerheti a XXI. századot.”

Aztán következett a kemény és szűk kilenc év. Majd 2010-ben újra folytatódott a kényszerből abbahagyott program, hogy megnyerjük a XXI. századot.


Remélem a Széchenyi-terv születésének 20. évfordulójára elkészül az érem és örömmel vehetem majd kézbe, és besorolhatom gyűjteményembe, ha az eddig meg nem valósult terv végül is testet ölt.


Egervölgyi Dezső