http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2023-04-17 08:57

Széchenyi emléktábla Pápán

|

2022. október 20-án délelőtt Pápa Város Önkormányzata a pápai Petőfi Városbarát Egylettel közösen avatta fel a bronz Széchenyi reliefet, a Széchenyi István utca 4. szám alatt.

Pápa városában 2022. október 19-ig csak utca viselte a Széchenyi István nevét.
Az önkormányzat határozatot hozott. Idézet: "Pápa Város Képviselőtestületének 2021. novemberi munkaértekezletén született döntés arról, hogy táblát állít Pápa városa Gróf Széchenyi István emlékére, Kerecsényi Zoltánnak, a PVE ügyintézőjének a kezdeményezésére. A hiánypótló emlékmű helyének a belvárosi Széchenyi István utca, ipartestületi székház főhomlokzatát választották. Gróf Széchenyi István alakjának megmintázását Kiss László Zsigmond nyugalmazott református kollégium művésztanára vállalta és teljesítette. Egy hiánypótló, pápai Széchenyi-emlék felállításának a gondolata valójában öt esztendővel ezelőtt, 2017 januárjában, a pápai Jókai Mór Városi Könyvtárban, az Egervölgyi Dezső Széchenyi gyűjteményéből rendezett pápai kiállítás megnyitásakor fogant meg először."

2022. október 20-án délelőtt Pápa Város Önkormányzata a pápai Petőfi Városbarát Egylettel közösen avatta fel a bronz Széchenyi reliefet, a Széchenyi István utca 4. szám alatt.
Az avatáson részt vett dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, dr. Áldozó Tamás polgármester, Unger Tamás alpolgármester, dr. Nagy Krisztina jegyző, Kerecsényi Zoltán PVE ügyvivő.

Az emléktábla leírása:

Alkotó: Kiss László Zsigmond művésztanár, 2022.
E: A felső kétharmadban, középen ovális keretben Széchenyi szembenéző derékképe díszmagyarban, négy kitüntetéssel. Bal és jobb oldalon Széchenyi idézetekkel.
Baloldalon: „AKIT MAGYAR-/NAK TEREM-/TETT AZ ÚRISTEN/ÉS NEM FOGTA/PÁRTJÁT NEMZE/TÉNEK-NEM DERÉK/EMBER.”
„MINÉL MAGASABBAN/SZÜLETIK AZ EMBER/MINÉL GAZDAGABB/ÉRTELMESEBB ÉS/FÜGGETLENEBB/ANNÁL/ NAGYOBBAK/KÖTELESSÉGEI/EMBERTÁRSAI/HAZÁJA/IRÁNYÁBAN.”
Jobb oldalon: „AZOKBÓL A KÖVEKBŐL/MELYEK UTUNKBA/GÖRDÜLNEK, EGY/KIS ÜGYESSÉGGEL/LÉPCSŐT ÉPÍTHETÜNK.”
„AKKOR ÉLSZ, HA/MÁSOKÉRT ÉLSZ”
Az alsó harmadban a Lánchíd, alatta: GRÓF/SZÉCHENYI ISTVÁN/1791-1860
A Lánchíd jobb oldali pillérén: KISS L ZS/2021
Öntött bronz, 62x41 cm. - Készült 2021.- Avatva: 2022. október 20.


Az avatás záróakkordjaként Kerecsényi Zoltán a PVE ügyvivője emlékérmet nyújtott át dr. Áldozó Tamás polgármesternek, dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselőnek, és Kiss László Zsigmond művésztanárnak.

Az érem leírása:

Benkő Tibor, 2022.
Egy oldalas. Stilizált szív közepén 3 sorban Széchenyi idézet:

„MINDEN BECSÜLETES SZÍVNEK/ LEGSZENTEBB A HON.” Alatta a HIT-REMÉNY-SZERETET” szimbóluma.
Balra: PETŐFI/ VÁROSBARÁT / EGYLET. Jobbra: PÁPA/2022
Üveg, 70 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Záró gondolatok:

Örömet jelent számomra, hogy 2022. október 20-án leleplezték a város első Széchenyi István emlékművét.
Külön öröm, hogy pápai művész munkája került a Széchenyi István utca 4. számú ház falára, és az is, hogy készült egy emlékeztető érem az alkalomra.
Eszembe jut, Pápán a mezőgazdasági technikumban töltött négy év, a Textiles sportkörben az atlétikai edzések, Varjas Zsiga bácsi edző, majd hosszabb szünet következett.

1991-ben a Széchenyi gyűjteményemet bemutathattam a városi könyvtárban, majd még három alkalommal. dr. Hermann István igazgató úr segítségével megjelent három éremkatalógus, egy mini könyv és Nagy Zoltán grafikus, a képeslap felskiccelt vázlat halmazataimból művészi képeslapokat varázsolt. Ezen időben jelent meg könyv Pápa-Zirc közös kiadványként. Köszönöm mindkettőjüknek a segítséget, és szívesen emlékszem a könyvtárban dolgozó segítőkész hölgyekre is.

A gondolat, ha közös cselekvésben ölt testet, van értelme a munkának.

Zirc, 2023. január 15.
Egervölgyi Dezső