http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2022-02-10 12:22

Elkezdődött a Hitel németre fordítása

|

A Hitel német fordításának előkészítő munkái befejeződtek. A Széchenyi Alapítvány megkötötte a fordítási szerződést. Várhatóan 2022. augusztus végére rendelkezésünkre fog állni a német nyelvű Hitel. A forrásaink még hiányosak, ezért buzdítjuk azokat a Széchenyi-tisztelőket, akik törekvéseinkkel egyetértenek, hogy anyagilag is támogassák projektünket.

Gróf Széchenyi István szellemi hagyatéka a Széchenyi Alapítvány javaslata alapján 2014-ben hungarikummá vált. Ez feladatokat keletkeztetett az alapítványunknak – mint e hungarikum gazdája, vagy kezelője – e kiemelt érték határainkon kívüli bemutatása, népszerűsítése vonatkozásában. A javaslatunkban bemutattuk az idegen nyelvű irodalmat is, de ezek között lényegében a Széchenyi-művek nem szerepelnek.


A hungarikumokra jellemző, hogy nem csak határainkon belül, hanem világszerte is hívó szó. Működésünk kezdetétől, 1987-től a tevékenységünk súlypontja a hazai Széchenyi-ismeret növelésére irányult (lásd például: előadás-sorozat Széchenyi műveiről, Széchenyi István minden írása CD, a Hitel átírása mai magyar nyelvre). A Széchenyi Alapítvány célul tűzte ki, hogy Széchenyi fő művét a Hitelt lefordíttatja világnyelvekre és az érdeklődők számára hozzáférhetővé teszi. Az az érzés is vezérelte alapítványunkat, hogy más nemzetek sokat tesznek azért, hogy nagyjaik ismerté váljanak szerte a világban. Nekünk is van, akivel büszkélkedhetünk. A mi feladatunk, hogy bemutassuk Széchenyit a világnak!


A Hitel idegen nyelvű kiadásaival az a célunk, hogy a magyarságot és a kiemelt nemzeti értéket méltó módon bemutató kötet álljon a Magyarországot képviselő személyek, illetve Magyarország iránt érdeklődő külföldiek rendelkezésére. A Hitel című könyvön keresztül jobban megismerhető a magyar lelkület, a legnagyobb magyar, a XIX. század nagy magyar gondolkodója, haszonelvű filozófusa, és alkotó személyisége, kinek gondolatai, módszerei a mai napig figyelemre méltóan, aktuálisak.
Lényeges célunk továbbá, hogy a határainkon kívül élő magyar gyökerű családok másod–harmad generációs tagjai, – akik már csak nehezen tudnak választékos magyar nyelvű szöveget megérteni, de gyökereik után érdeklődnek – megismerhessék a legnagyobb magyar világán keresztül a magyar múltat. Számukra ez a kiadvány nélkülözhetetlen segítséget jelenthet.


Elsőnek az angol Hitel kiadását terveztük, amelyet 2021 szeptemberében meg is jelentettünk. Ez a kötet unikális. Ez az első angol nyelvű Hitel, sőt, lehet azt mondani, hogy a világon az első hiteles idegen nyelvű kiadás, mert az 1830-ban megjelent német nyelvű „kalóz” – egyben hibás tartalmú – kiadások fordítóit Széchenyi perrel fenyegette. (Lásd: Széchenyi István: Világ vagy is felvilágosító töredékek némi hiba és előítélet eligazítására című kötetének végére illesztett Jelentést.)


Terveinkben a következő nyelvterület a német.

Mint már említettük a korabeli német nyelvű kiadások nem hitelesek, nem beszélve a régies jellegükről, ezért nem is vehetők alapul. A fordításhoz a „Hitel mai magyar nyelven” című korszerű változatot vesszük alapult. A fordító kiválasztását fél éves előkészítő munka előzte meg. Kerestük azt a fordítót, aki hitelesen és érzékenyen tudja visszaadni Széchenyi gondolatait. Hat jelentkezővel tárgyaltunk. Mindenkitől azonos szöveg próbafordítását kértük, amely kapcsán az volt a kérésünk, hogy a lefordítandó szövegben a mai német olvasó számára a Széchenyi-gondolatok tisztán jelenjenek meg, és szükségtelen a régies nyelvezet érzékeltetése.

A próbafordítások ellenőrzésére a Németországban élő Széchényi Kálmánt, a Széchényi Családegyesület szeniorját kértem fel, aki újságíró, filozófus és nyelvész véleményére támaszkodva értékelte a dolgozatokat. Ezek alapján a választás Wilhelm Droste úrra esett, aki másodmagával Nagy Olivérrel vállalták a fordítást. Széchényi Kálmán úr a próbafordításukról úgy nyilatkozott, hogy „Értő, élő, kiváló munka! Élvezet olvasni”. Terveik szerint 2022. augusztus végére tudják befejezni a munkát. (Wilhelm Droste a Marburgi Egyetemre járt, ahol germanisztikát, történelmet és politológiát hallgatott. 1978-ban diplomázott. Érdeklődött Magyarország iránt, később magyarul is megtanult. 1985-ben DAAD-ösztöndíjjal Budapesten tanul, 1989-ben Magyarországra költözik. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Germanisztikai Intézetében kap munkát, azóta is ott dolgozik. Az intézeten belül a Német Nyelvű Irodalmak Tanszék lektora.)


A Droste úr által jegyzett Három nyúl Kft.-vel aláírtuk a szerződést és elkezdődött a Hitel német fordítása, miután átküldtem a fordítandó anyagokat, beleértve a Hitel írójáról és a Hitelről szóló előszót, a Széchényiekről szóló utószót, és a hátiratot is.


A fordítás finanszírozására a várhatóan szükséges 4,7millióval szemben jelenleg 3,5 millió forint áll rendelkezésre (3 mFt EEMI miniszteri külön keret + félmillió forint magánszemély adománya). A forrásaink még hiányosak. A Hungarikum pályázatunkat e témakörbe 2022. február 2-án befogadták és reméljük, hogy az ezáltal nyerhető források segíthetik még a projektet, de a fordítás vagy a könyvkiadás költségeihez még további támogatókat kell megnyerni, különös tekintettel arra a körülményre, hogy a német szöveg, számításunk szerint 31%-al hosszabb lesz, mint a magyar. Így várhatóan 448 oldal terjedelmű lesz a német Hitel. Egyébiránt hasonló kinézetű és szerkezeti kiadásra gondolunk, mint amilyen angol Hitel volt.


Kérjük és buzdítjuk azokat a Széchenyi-tisztelőket, akik törekvéseinkkel egyetértenek, anyagilag is támogassák projektünket. A legkisebb adományokat is hálásan fogadja a Széchenyi Alapítvány a 10900011-00000013-10770007 számú számlaszámán. (IBAN formátum: HU21 10900011-00000013-10770007, SWIft kód: BACXHUHB)
A 10 000 forint feletti adományokat egy német Hitellel-, míg a 20 000 forint feletti adományokat oklevéllel és Borsos Miklós plakettel köszönjük meg.


Buday Miklós elnök
Széchenyi Alapítvány