http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2021-10-13 12:52

Count István Széchenyi: CREDIT or the Basics Of Happiness

|

2021. szeptember 17-én tartotta meg a Széchenyi Alapítvány a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központjában azt a könyvbemutatót, amely egy hosszú és különleges együttműködés záróakkordja volt; Széchenyi: Hitel avagy a boldogság alapjai című könyv sajtóbemutatója. A képen balról jobbra dr. Németh Gabriella, Felsővályi Ákos, Buday Miklós, Kondor Katalin, dr. Horváth Attila és dr. Babus Antal látható.
 

Szemelvény az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda honlapjáról


Elkészült gróf Széchenyi István Hitel című művének fordítása, amely a közérthető, mai magyar nyelvre átírt változat angolra fordítását jelenti. A fordítási együttműködés megkezdéséről az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda korábban weblapján is beszámolt, és a Széchenyi Alapítvány is folyamatos tájékoztatást nyújtott. A lenti képen a Hitel fordítója Hajdú Lajos 

 

A angol nyelvű Hitel Széchenyi születésének 230. évfordulójának tiszteletére – öt hónap fordítói munka és öt hónapos anyanyelvi lektorálás után – szeptember 21-én megjelent. A könyvbemutató levezető elnöke Kondor Katalin volt. Dr. Babus Antal osztályvezető (MTA Könyvtár Kézirattár) üdvözlő szavai után Buday Miklós elnök ismertette a kötet keletkezéstörténetét és Horváth Attila alkotmánybíró, jogtörténésznek a kötetet részletesen bemutató előadását követően az OFFI vezérigazgatójának hozzászólása következett. Németh Gabriella elmondta, hogy különleges munkaszervezést igényelt a fordítás és egy előzményi nyers fordítás ellenőrzése, anyanyelvi lektorálása és összeszerkesztése, stilizálása, az adott projekthatáridőre. Valódi kihívást jelentett a megfelelő nyelvi szakember kiválasztása, ugyanakkor nagyon szép feladat volt a fordítónak és az anyanyelvi lektornak egyaránt ennek a nyelvében különlegesen nehéz szövegnek az átültetése a célnyelvre.

Németh Gabriella hozzászólásában kiemelte: az együttműködés egy terminológiai szószedet összeállításával ér véget 2021. decemberében, amelynek felhasználásáról az állami fordítószolgálat és az alapítvány közösen állapodnak meg. Gratulált az alapítványnak ahhoz, hogy egy újabb kultúrkinccsel gazdagítja a magyar hagyományokat, és ötvözte a modernizációt a történelemmel. A köztulajdonban álló fordítóiroda stratégiai feladata a magyar jogi és közigazgatási nyelv hagyományainak ápolása és adatbázisba rendezése, és ez a szemlélet ebben a fordítási és terminológiai együttműködésben is kiteljesedhetett.
Széchenyi szellemi hagyatéka 2014-ben hungarikum lett. Felsővályi Ákos, a New York-i Széchenyi István Társaság elnöke a könyvbemutatón kiemelte, hogy milyen felemelő érzés tudni, hogy Széchenyi örökségének megőrzése érdekében ilyen nagy horderejű összefogás és támogatás megvalósult.
Az alapítvány a legnagyobb magánszemély támogatóknak Katona Bernadette-nek és Kéninger Zoltánnak oklevéllel és emlékplakettel, a munkában résztvevőknek pedig a kész mű egy-egy tiszteletpéldányával köszönte meg azt a támogató hozzáállást, amely nélkül ez a hungarikum  nem kerülhetett volna a határon kívül élő magyar gyökerű családok, és a magyarország iránt érdeklődő angol nyelvet beszélő érdeklődők kezébe.