http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2021-01-12 16:27

A NEA-NO-17-M-0804 sz. pályázat lezárása.

|
Elfogadták a Széchenyi Alapítvány elszámolását és a 2017. évi Széchenyi-ismeret növelése című pályázatot lezárták.

Tisztelt Kedvezményezett!

Tájékoztatom, hogy az alábbi azonosító számú támogatói okirathoz kapcsolódóan benyújtott szakmai és pénzügyi beszámoló alapján a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. felé történő elszámolását elfogadjuk, és levelünk mellékleteként megküldjük a támogatói okiratban foglaltak teljesüléséről szóló igazolást.

Kedvezményezett neve: Széchenyi Alapítvány
Támogatás azonosító száma: NEA-NO-17-M-0804
Megítélt támogatási összeg: 400 000 Ft

A fentiek alapján a támogatást lezártnak tekintjük.

 

Budapest, 2020. 10. 07.

 

 


Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.